BPG Nieuwsflits januari 2022

Advies aan provincie: ‘Stimuleer nieuwe verdienmodellen mét natuur’

Met de verkenning ‘Van voordeur tot en met Natura2000’ biedt BrabantAdvies het provinciebestuur een bouwsteen voor het nieuwe natuurbeleid. In de verkenning raadt de adviesgroep aan nieuwe verdienmodellen in combinatie met natuur voor particuliere eigenaren te stimuleren en ontwikkelen. Particuliere eigenaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar momenteel is er weinig perspectief op een verdienmodel voor lange termijn. Dat moet veranderen, vindt nu dus ook de adviesgroep. U kunt het hele advies hier (PDF) lezen.

Herma Winnemuller wil Landgoed Bleijendijk voor toekomst bestendig ontwikkelen

Sinds november 2021 mag ik een zetel beheren in het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant. Dat zie ik als een eer en een interessante verbreding van mijn Brabantse horizon. Sinds 2015 ben ik samen met mijn man Karst Kooistra en onze vier kinderen het avontuur aangegaan om Landgoed Bleijendijk in Vught van de voormalig eigenaresse over te nemen. Met deze bestuursfunctie hoop ik inzicht te krijgen hoe de hazen in het Brabantse land lopen. Verder lezen…

Landgoed Bleijendijk is een prachtig natuurlijk en cultuurhistorisch gebied van zo’n 120 ha waar uiteraard al vele eigenaren voor ons hun ziel en zaligheid aan hebben verpand. Nu zijn wij aan de beurt om het voor de toekomst bestendig te ontwikkelen. Een hele uitdaging, zoals menig landgoedeigenaar bekend is.

Met mijn agrarische achtergrond als dierenarts en liefde voor de biologische landbouw, zal het geen verrassing zijn dat wij op Bleijendijk inzetten op een zo natuurlijk mogelijk beheer van het gebied. Het natuurgebied als broedplaats van gezonde flora en fauna dat, mede door de corridorfunctie met de ons omringende landgoederen, zorgt voor het behoud en ontwikkeling van veel leven dat van zulke grote waarde is voor de lokale omgeving.

Diners gemaakt van producten van Bleijendijk

Daarnaast bestaan onze activiteiten voor het verstevigen van de bestendigheid van het landgoed, uit het steeds verder ontwikkelen van ons assortiment aan landgoedproducten, die vanuit het gebied zelf te oogsten zijn. Door middel van innovatie en samenwerking met verschillende ondernemers op en buiten het landgoed, is het doel uiteindelijk diners aan te kunnen bieden, die grotendeels bestaan uit producten afkomstig van Bleijendijk zelf. De denken valt aan het vlees, groenten, honing, vegetarische specialiteiten, vruchtensappen en bier. Daarnaast verkopen we reeds houtproducten als grafkisten, draagbaren en ruwe planken van het hout van het landgoed. Uiteraard worden de gerooide bomen vervangen, bij voorkeur met plantgoed uit onze eigen kwekerij.

Schoonheid van het gebied beleven

Wat we minstens zo belangrijk vinden als het toekomstmodel, is wel de schoonheid van het gebied en de manier waarop dat te beleven is door grote en klein mensen die bij ons in onze accommodaties verblijven. Dat kan door het les krijgen bij het natuuronderwijs, als vrijwilliger mee te werken op het landgoed of aanwezig te zijn bij één van onze culturele activiteiten op het landgoed. Deze schoonheid zit ‘m in de aandacht die er is in het groenbeheer, de gezamenlijke blik op de omgeving van boer, imker, wildbeheerder en hoveniers.

Inzetten voor ‘het Brabantse model’

Binnen het BPG bestuur zal mijn taak met name zijn te opereren in de overlegstructuren die betrekking hebben op natuur en alles wat daarmee te maken heeft en daar voelsprieten te hebben. Om zo voor de leden van BPG Vereniging landelijk Brabant mee te krijgen welke kansen er liggen voor ons, maar andersom uiteraard ook het belang van de leden kenbaar te maken binnen die structuren.

Hiervoor horen we uiteraard graag van de leden waar ze tegenaan lopen, zodat we dat ook goed kunnen verwoorden bij deze overleggen. Want één van de eerste, zeer positieve dingen die ik heb geleerd in dit bestuur, is het bestaan van het unieke ‘Brabantse Model’. Daarbij komen alle partijen die grond en/of water in hun bezit hebben (de TBO’s, leden van ZLTO, Waterschap, Provincie) en de BMF in verschillende overlegstructuren bijeen, om over verschillende thema’s met elkaar overeenstemming te proberen te bereiken en om een werkbaar beleid erop toe te passen. Dat is toch prachtig! Daar zet ik me graag voor in.

BPG betrekt eigenaren actief bij Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

Op 13 januari jl. heeft BPG een eerste GGA-overleg over de verkenning op de Brabantse Wal georganiseerd. 17 particuliere grondeigenaren, rentmeesters en belangstellenden uit die regio waren op deze BPG-voorlichtingsbijeenkomst aanwezig. Alles bij elkaar vertegenwoordigden ze bijna de helft van de gronden op de Brabantse Wal. Verder lezen…

Deskundigen van de provincie hebben uitgelegd wat de GGA en de subsidieregeling ‘versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden’ inhoudt en welke maatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Denk aan het aanleggen van stuwtjes, het maken van Wadi’s, het dempen van sloten. Na afloop van de avond hebben we bij meerdere eigenaren ideeën voor projecten geïnventariseerd, die we hebben ingebracht bij de verkenning van de Brabantse Wal.

Achtergrond

De 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant.

Het Landelijk Programma Natuur richt zich op het herstel en de versterking van de groenblauwe opgaven. Dus aandacht voor natuur en water. Per regio rond een Natura 2000-gebied is of wordt in Noord-Brabant een Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) opgestart. In de eerste fase GGA wordt vooral verkend waar de knelpunten zitten en welke partijen hiermee te maken krijgen. Daarna wordt een visie per gebied opgesteld, samen met de betrokken partijen in de gebieden. Vanuit BPG zitten we in het overleg met de o.a. Provincie, TBO’s en waterschappen.

In 2021 publiceerde BPG al meerdere malen artikelen (januari, mei, juni, oktober, december) over de ontwikkelingen rondom stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) in de provincie. Daarnaast organiseerden we op 30 november een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling voor versnelling herstel van de gebieden. Deze regeling is onderdeel van het Landelijk Programma Natuur (LPN), waar ook de uiteindelijke GGA uit betaald wordt.

Voor vragen over de GGA of de huidige subsidieregeling kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus, projectmedewerker BPG, via projecten@landelijkbrabant.com.

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter Brabantse Manifestpartners

Onze voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse volgt Jan Baan op als voorzitter van de kerngroep van Manifestpartners. De taken zal hij naast zijn voorzitterschap van BPG uitvoeren. De kerngroep – bestaande uit de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, Waterschappen, BPG en ZLTO – , ziet in Maurits een voorzitter die met zijn verbindende kwaliteiten goed in staat is om de Manifestpartners te vertegenwoordigen. Verder lezen…

De Manifestpartners is een groep Brabantse organisaties die investeren in de kwaliteit en betekenis van het Brabants Mozaïek; het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant. Deze brede coalitie bestaat uit Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Bent u onze nieuwe bestuurder voor Water Natuurlijk?

BPG Vereniging landelijk Brabant is één van de medeoprichters van Water Natuurlijk-regio Brabant. Water Natuurlijk is een maatschappelijke stroming, over alle politieke partijen heen, die een gezonde balans tussen water en natuur binnen de waterschappen in Brabant nastreeft. We zoeken een nieuwe bestuurder… Verder lezen…

Omdat BPG aan de wieg gestaan heeft van de oprichting van Water-Natuurlijk, Brabant, maakt BPG deel uit van het regionale WN-bestuur. Als bestuur van BPG zijn wij op zoek naar een actief lid van onze vereniging, die deze bestuursfunctie over wilt nemen van onze huidige bestuurder en zich wil inzetten voor een duurzame balans tussen water en natuur. Specifiek gaat het om de functie van penningmeester. Om u een gevoel te geven van de inzet per jaar: er zijn 3 tot 4 bestuursvergaderingen per jaar. De boekhouding is uiterst eenvoudig, omdat de ledenadministratie door WN-landelijk georganiseerd wordt. WN heeft een gezonde financiële basis.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie hebben? Bel dan met Etienne Schoenmakers, 0626 018 996.

 

Leden in het nieuws

Definitief ontwerp voor natuurgebied bij Landgoed De Berkt. Met het ontwerp komt er meer natuur bij het landgoed, in samenhang met drie bijzondere landhuizen, en wordt het opengesteld voor publiek. Verder lezen…

Ander nieuws

200 miljoen voor projecten in Deltaprogramma Zuid Nederland

Met het Deltaplan Hoge Zandgronden komen o.a. twee provincies, vier waterschappen, gemeenten, ZLTO, natuurorganisaties én landgoedeigenaren in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin ook watertekorten worden voorkomen. De medewerkers van BPG inventariseren momenteel kansrijke projecten bij particuliere eigenaren. Verder lezen…

Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden open

Vanaf 3 januari 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op onderzoek, uitvoering, óf bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van plant- en diersoorten en hun leefgebieden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project wel op de maatregelenkaart voorkomen of gericht zijn. Verder lezen…

Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. Verder lezen…