Geschiedenis

De vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG) is in 1995 opgericht. Dit was een voortzetting van eerdere vormen van belangenbehartiging en samenwerking van Brabantse particuliere landgoedeigenaren en andere grondbezitters.

Begin jaren ’90 ontstond de behoefte om in Noord-Brabant meer gezamenlijk de belangen van de grondeigenaren integraal te gaan behartigen en te komen tot één brede Brabantse vereniging van particulieren.

Vóór 1995 waren vele Brabantse eigenaren van landelijke eigendom al actief als lid van de:

  • Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom‘ (NVLE); of
  • Nederlandse Vereniging van Landgoedeigenaren‘ in de afdelingen ‘Zeeland/West Brabant’ resp. ‘Oost-Brabant/Limburg’; of de
  • Oostelijke en westelijke afdelingen van de ‘Nederlandse Vereniging van Boseigenaren‘ (NVBE)*.

De Vereniging van Boseigenaren maakte daarbij een onderscheid in 3 soorten leden: particulieren, TBO’s en overheid).

In 1995 zijn deze verenigingen deels opgegaan in de nieuw opgerichte vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG)’. De leden van de oorspronkelijke verenigingen zijn daarna verdeeld over de provinciale verenigingen aan de hand van de ligging van hun grondbezit. Vervolgens sloten Brabantse eigenaren van agrarische gronden en  Natuurkampeerterreinen zich ook aan bij BPG. BPG heeft zich toen ook aangesloten bij de koepelorganisatie Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Om het werkterrein van BPG duidelijker te maken hanteert zij de toevoeging: BPG Vereniging landelijk Brabant. De eerste BPG-website is 2004 in de lucht gegaan.

De wegbereiders

Mensen van het eerste uur bij het BPG waren Ella ter Kuile – van der Hoeve (eerste voorzitter en erelid BPG), Maria Berger- van Rijckevorsel, Jan-Hein van de Mortel en Frederik Nijpjes.

Het doel van beide dames was: maak aan de Provincie en Waterschappen duidelijk dat particuliere grondeigenaren ertoe doen in het buitengebied en die graag betrokken willen worden bij beleidsontwikkelingen die te maken hadden met grondbezit en natuurontwikkeling. Particuliere grondeigenaren beheerden toen al eeuwen de gronden in het buitengebied en wilden als volwaardig gesprekspartner mee aan tafel blijven.

Bij de ‘Vereniging van Boseigenaren’ was in het oostelijke deel Joseph Vos actief, destijds burgemeester van Sterksel. Jan-Hein van de Mortel, van Landgoed Baest, heeft zich binnen deze vereniging in die periode sterk gemaakt voor het economisch rendement van de particuliere bossen. Ella ter Kuile was voorzitter van de West-Brabantse particuliere boseigenaren.

De vereniging van Landgoedeigenaren is nog landelijk herkenbaar in de commissie Landgoederen van FPG.

* Niet te verwarren met de in 2013 opgerichte nieuwe Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) die de belangen van de werkgevers in het bestuur van Bosschap vertegenwoordigt.