BPG Vereniging landelijk Brabant vierde 25jarig bestaan in Den Bosch

BPG Vereniging landelijk Brabant vierde 25jarig bestaan in Den Bosch
Het symposium werd bezocht door ca. 130 leden en genodigden.

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft met ca. 130 leden leden en genodigden op zaterdag 9 oktober 2021 haar 25jarig bestaan gevierd met het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid‘.

Dat vond plaats in Congrescentrum 1931 te Den Bosch.

Wat BPG-leden als particuliere grondeigenaren met elkaar verbindt is het duurzaam gebruik van het landelijke gebied, over generaties heen. Met niet alleen aandacht voor economie, natuur en ecologie, maar ook voor cultuurhistorie in het landschap.
Om deze verscheidenheid in onze achterban te illustreren heeft BPG voor dit symposium het Thema van ‘eenheid in verscheidenheid’ gekozen.

Gedurende het inhoudelijke programma vertelden vijf leden van BPG over actuele ontwikkelingen op hun bezit. Hierbij werd de verscheidenheid van het landelijk gebied en de aldaar gelegen particuliere gronden benadrukt.  Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

(in bewerking: de presentaties van de sprekers volgen nog (download als PDF), achter de naam van de sprekers)

  • Natuurinclusieve landbouw, Jack Verhulst, Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf (PDF)
  • Revitalisatie bossen, Harrie van Puijenbroek, Landgoed Gorp en Roovert (zie ook: video Milieucafé Tilburg – Frans Post bezoekt landgoed Gorp en Roovert (25 mrt. 2021)
  • Restauratie cultureel erfgoed, Frederique de Bruin, Jachthuis Schijf (PDF)
  • Aanleg van nieuwe natuur, Jan van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen
  • Recreatie, Dirk Lips, Libéma (waaronder de Brabanthallen en Beekse Bergen) (PDF)

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Foto impressie van BPG-symposium op 9 oktober 2021 in Den Bosch

Natuurinclusieve landbouw, Jack Verhulst, Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf
Revitalisatie bossen, Harrie van Puijenbroek, Landgoed Gorp en Roovert
Restauratie cultureel erfgoed, Frederique de Bruin, Jachthuis Schijf
Aanleg van nieuwe natuur, Jan van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen
Recreatie, Dirk Lips, Libéma (waaronder de Brabanthallen en Beekse Bergen)
Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (BPG; midden) en Wim Bens (ZLTO) bieden Mary Fiers (GOB) verklaring aan over nieuwe natuur
Jan Hak werd lid van verdienste van FPG en erelid van BPG
zaal in gereedheid gebracht door medewerkers Rene de Bont en Neeltje Hermus

 

 

en bij pauze en borrel werd er uitgebreid bijgepraat

 

En natuurlijk hing de vlag uit bij 25 jaar BPG Vereniging landelijk Brabant

 

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO gaan in Brabant samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen.

Deze ambitie werd uitgesproken tijdens het symposium ‘eenheid in verscheidenheid, dat vandaag in den Bosch werd gehouden, tgv het 25 jarig bestaan van BPG Vereniging landelijk Brabant.

v.l.n.r.: Wim Bens (ZLTO), Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (BPG) en Mary Fiers (GOB)

De Provincie Noord-Brabant heeft de opgaaf in Brabant van af de jaren ’90 21.000 ha. om te vormen in nieuwe natuur in het kader van o.a. het te realiseren Natuurnetwerk Brabant. In de afgelopen vijf jaar hebben particuliere grondeigenaren en ondernemers samen hiervan al 40% nieuwe natuur gerealiseerd. En 4.000 ha moet nog vóór 2027 ingevuld worden.

BPG en ZLTO hebben hun leden opgeroepen samen hiermee het Brabantse buitengebied te versterken.

 

Klik hier op de  Verklaring Nieuwe natuur  die vandaag, op 9 oktober 2021,  aan Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) werd aangeboden.

 

********

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenbehartiger van Brabantse particuliere landgoederen en andere particuliere grondbezitters. Wij bevorderen het duurzaam gebruik van het landelijke gebied.

ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

BPG Nieuwsflits september 2021

BPG Nieuwsflits september 2021

Symposium BPG op 9 oktober in Den Bosch

Het zal u niet zijn ontgaan dat zaterdag 9 oktober aanstaande het symposium “eenheid in verscheidenheid” zal plaatsvinden, in ‘1931’ te ’s Hertogenbosch. We vieren het 25-jarig bestaan van BPG Vereniging landelijk Brabant en nemen op feestelijke wijze afscheid van oud-voorzitter Jan Hak. Klik hier voor het programma van het BPG symposium (PDF).

Voor ons inhoudelijk programma hebben wij vijf BPG leden gevraagd te vertellen over ontwikkelingen op hun bezit. De sprekers geven hiermee invulling aan het thema van het symposium.

Jack Verhulst: Natuurinclusieve landbouw

Hillekens Hoeve is een familiebedrijf dat al 7 generaties werkzaam is in het buitengebied van Etten Leur. Sinds dit jaar is het ook een inspiratiebedrijf voor natuurinclusieve landbouw. Kernwaarden zijn: een gezonde bodem, gezonde dieren, een gezonde omgeving en gezonde producten.

Harrie van Puijenbroek: Bossen en revitalisatie

Landgoed Gorp en Roovert is een uitgestrekt landgoed met bossen, cultuurgronden, heide, en vennen, maar ook landbouwgronden. Eén van de vele projecten die op het bezit spelen is de revitalisatie van bossen. Met bijvoorbeeld het inbrengen van nieuwe boomsoorten wordt de bodem hersteld, met als gevolg een gezonder bos met meer biodiversiteit.

Frederique de Bruin: cultureel erfgoed

Jachthuis Schijf is fantastisch gerestaureerd dankzij de inspanningen van familie de Bruin. Frederique de Bruin zal de restauratie kort uiteenzetten, en vertellen over wat hierbij komt kijken.

Jan van Lanschot: nieuwe natuur

Op buitenplaats Zwijnsbergen te Helvoirt is Jan van Lanschot samen met zijn broer Maes actief aan de slag gegaan met de aanleg van nieuwe natuur. In 15 minuten neemt hij ons mee door het proces van de aanleg van nieuwe natuur, en waarom dit bij de buitenplaats past.

Dirk Lips: Recreatie

Als laatste spreker in het inhoudelijke gedeelte zal Dirk Lips, tevens onze gastheer, vertellen over de uitdagingen waar hij met Libéma voor staat, met name op het gebied van recreatie.

Afscheid oud-voorzitter en borrel

Na een korte pauze nemen we afscheid van Jan Hak. Jan Hak is 18 jaar lang voorzitter geweest en heeft in die tijd de positie van de particuliere grondeigenaar en het netwerk van BPG versterkt. Graag nemen wij de tijd om hem in het zonnetje te zetten voor zijn grote verdiensten voor BPG en het landelijk gebied van Noord Brabant.

Tot slot is het tijd voor een borrel, waar onderling kan worden bijgepraat en nader met de inleiders in gesprek kan worden gegaan.

 

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (3)

Angusrunderen op landgoed de Koekoek

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) brengen drie landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld, over het voetlicht. Deze maand de laatste in de serie: landgoed de koekoek (PDF). (Voor het verhaal over de andere twee landgoederen, kijk hier: landgoed de Zandhoef (1) en landgoed Luchtenburg (2).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Ander nieuws

opening Biesboschpad

Tot 8 oktober 2021 (12.00 uur) kan worden ingeschreven op de pachtgronden van het GOB, voor het kalenderjaar 2022. De verpachting van de gronden gaat, zoals in voorgaande jaren, via een openbare inschrijving.

Op 24 september jl. is het Biesboschpad geopend. Het nieuwe Streekpad 18 volgt in 170 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard. Het biedt kansen voor aanliggende landgoederen en boerderijen om wandelaars te ontvangen.  Lees verder over de wandelnetgids

Agenda

9 oktober – Symposium BPG ‘Eenheid in verscheidenheid

14 oktober – Ontmoeting in het groen, samen sterk in Brabant (SSiB)

 

 

 

BPG nieuwsflits augustus 2021

BPG nieuwsflits augustus 2021

Plannen van Waterschap de Dommel 2022-2026 ter inzage – kijk wat dit voor u betekent

Per 31 juli 2021 ligt het ontwerpbesluit van de nieuwe legger van het waterschap de Dommel ter inzage. De legger geeft gegevens over o.a. stuwen, gemalen, duikers weer. Dit zijn gegevens als plaats, grootte, en wie er verantwoordelijk is voor onderhoud. BPG raadt haar leden aan goed te kijken of er wijzigingen zijn aangemerkt op de eigen gronden. U kunt de legger hier bekijken. Tot 11 september 2021 is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Voor vragen over de legger óf het indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met Waterschap de Dommel (0411 618 618) of info@landelijkbrabant.com.

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (2)

Landgoed Luchtenburg

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant brengen landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld over het voetlicht. Deze maand: landgoed Luchtenburg (PDF).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Leden in het nieuws

Harry Breviers bij de brandtoren met houtvestershuis op de Utrecht

2021-08-10 Brabants Dagblad: Het grootste landgoed in particulier bezit in Brabant: Ook boeren vormen de charme van ‘De Utrecht’. Verder lezen…

2021-08-07 BN de Stem: Gorp en Roovert, het grootste familielandgoed van Brabant wordt nuchter gerund: ‘Het is een uniek bezit’. Verder lezen…

2021-08-02 BN de Stem: Turfvaart, kilometers lanen vol beuken en eiken: de Oude Buisse Heide floreert weer. Met ook aandacht voor Landgoed de Moeren. Verder lezen…

 

 

In memoriam

Op 13 augustus 2021 is Bastiaan Snoek overleden. Wij gedenken een bijzondere persoonlijkheid en vakbekwame bestuurder. Hij was altijd betrokken bij het particulier grondbezit en de inzet van BPG en de landelijke Federatie. Bastiaan zocht direct contact bij nieuwe vraagstukken, droeg oplossingsrichtingen aan en zette zijn netwerk in. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Verder lezen…

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ton van Genugten op donderdag 26 augustus. We zijn geschokt dat zo’n sterke en ondernemende man is weggevallen en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe. Verder lezen…

 

Herhaling – Symposium BPG 9 oktober: meld u of uw relatie aan voor een stand!

Waar bent u als grondeigenaar mee bezig? Kent u partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert u graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.

BPG Nieuwsflits juli 2021

BPG Nieuwsflits juli 2021

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen én onderhouden nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”. Particulieren (incl. ondernemers) hebben tot 2021 samen al minstens 30,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe natuur. Naast het GOB is dat is meer dan de helft alle investeringen.

Zo ook op landgoed De Zandhoef, een eigentijds familielandgoed in Eersel. “Het antwoord op de vraag: Hoe belangrijk is natuur voor ons?’ hebben we vooropgesteld.” Verder lezen over eigentijds landgoed de Zandhoef in Eersel

 

BPG hamert op belang particulieren bij opstellen nieuw beleidskader Natuur Noord-Brabant

Aankomend jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen. Tot 13 september 2021 ligt de eerste stap voor het opstellen van het beleidskader, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (download), ter inzage. BPG hamert op het belang van landgoederen en andere particuliere grondeigenaren.

BPG maakt subsidies Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 ook toegankelijk voor particulieren

BPG is uitgenodigd de bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 te ondertekenen. Door het ondertekenen van de overeenkomst kunnen particulieren in de periode 2022-2027 gebruik maken van subsidies in het programma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ), waarmee robuuste en toekomstbestendige watersystemen worden gecreëerd.

Doel is het verbeteren van het waterbeheer

De hoge zandgronden beslaan circa 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom – Breda – ’s-Hertogenbosch – Oss. Doel in deze gebieden is om de vraag naar water vanuit de verschillende gebruiksfuncties in balans te brengen met het beschikbare water. Momenteel wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027). Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid.

 

Leden en derden kunnen zich aanmelden voor een stand op het BPG-symposium van 9 oktober

Waar ben jij, als grondeigenaar, mee bezig? Ken je partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert je graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.

 

Agenda

 

 

 

BPG Nieuwsflits juni 2021

BPG Nieuwsflits juni 2021

Save  the date! Symposium BPG op 9 oktober 2021

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt BPG-leden en relaties uit voor het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’, waar we het 25-jarig bestaan van BPG vieren en op gepaste wijze afscheid nemen van oud-voorzitter Jan Hak. We zijn te gast bij ons BPG-lid Libema, in het congrescentrum ‘1931’ in ’s-Hertogenbosch. Een officiële uitnodiging met het programma voor de dag volgt, maar voor nu: Save the date!

Oproep aan formerende partijen Brabant: Maak een agenda voor lange termijn

Bij de gebiedsgerichte aanpak met nieuwe opgaven komen meer grondeigenaren voor nieuwe uitdagingen te staan. Hun verdienmodel en eigendom is immers in het geding. BPG Vereniging landelijk Brabant en de andere Manifestpartnes vragen de provincie om haar regierol in te vullen, met een heldere doelformulering, uitnodigend kader én ondersteuning voor deze eigenaren. De Manifestpartners vragen om ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en budget, om met een sterk gedragen gebiedsteam samen met ‘boer, burgers, buitenlui’ door te kunnen pakken. Verder lezen…

Project gepland in de Kempen? Neem contact op!

Na de Kampina en Brabantse Wal is BPG Vereniging landelijk Brabant nu ook benaderd om gebiedskennis van de Kempen in te brengen. Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt geïnventariseerd welke opgaven er nog in het grondgebied van de gemeenten Hilvarenbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk liggen. 

De inventarisatie is onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), waarbij met behulp van rijksmiddelen de natuur in en rondom Natura2000-gebieden wordt hersteld en versterkt Inmiddels heeft BPG verschillende grondeigenaren uit het gebied in contact gebracht met Huis van de Brabantse Kempen, dat de inventarisatie uitvoert. Wilt u weten wat de inventarisatie voor u inhoud? Neem dan contact op met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

Gebrand van ’t Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Per 1 september 2021 start Gerbrand van ’t Klooster als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Hij volgt daarmee Berend Pastoor op die per 1 mei is begonnen als lid van het College van Bestuur bij het Zone-college.

Donderdag 14 oktober: kennismaken met Boa uit uw regio

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant roept de natuureigenaren, beheerders en toezichthouders op om 14 oktober te reserveren in de agenda. U kunt op deze dag nader kennismaken met de SSiB-Boa uit uw regio en contact leggen met collega-eigenaren om ook rond uw eigendommen het netwerk van toezicht en handhaving te versterken. In 2018 was BPG gastheer op Landgoed Gorp en Roovert. Verder lezen…

Pachtboeren landgoed zetten zich in voor verbetering biodiversiteit

Donderdag 17 juni bracht Wim Bens, bestuursvoorzitter van ZLTO, samen met voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse en landgoedeigenaar en BPG-lid Bibian van Rijckevorsel, een bezoek aan de pachtboeren van Landgoed Beukenhorst. Alle drie de pachtboeren op het landgoed zetten zich in voor een verbetering van de biodiversiteit. 

Ze doen mee aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), een beloningsregeling ontwikkeld vanuit het project Brabants Bodem. Brabants Bodem stimuleert biodiversiteitsherstel én een robuuster verdienmodel voor melkveehouders. Dit is iets waar BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO zich al jaren samen voor inspannen en waar nu concrete stappen worden gezet.

BPG-Leden in het nieuws

Hillekenshoeve inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

17-06-2021 Landbouw en Voedsel Brabant

Hillekenshoeve van Jack Verhulst is gekozen als één van de 6 inspiratiebedrijven voor natuurinclusieve landbouw. De 6 bedrijven hebben deze positie voor 3 jaar gekregen op basis van een voorstel dat ze in hebben gediend bij de provincie. Zij ontvangen daarvoor een bedrag van € 25.000 en organiseren in ruil daarvoor onder andere demodagen, blogs, trainingen en farmwalks en zijn beschikbaar voor vragen. Verder lezen…

Strokenteelt in professionele landbouw op landgoed De Dassenberg
21-06-2021 ANB Brabant

Sinds 2020 wordt op Landgoed De Dassenberg in West-Brabant 7 jaar lang strokenteelt getoetst op praktische haalbaarheid. Studenten van HAS Den Bosch presenteerden de resultaten van een tussentijdse studie van 20 weken waarin vruchtwisseling en opvolging onderzocht werden. De resultaten en het eindrapport zijn terug te vinden op de website van ANBBrabant. Verder lezen…

Directeur: Beekse Bergen draait binnen 2 dagen weer op volle toeren

16-06-2021 Omroep Brabant
Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Heel verdrietig“, dat zegt Dirk Lips, de directeur van Libéma waar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek onder valt. In het park brak woensdagochtend een grote brand uit. Het hoofdgebouw kan als verloren worden beschouwd. Een crisisteam moet zorgen voor tijdelijke voorzieningen zodat in de Beekse Bergen alles gewoon door kan gaan. Verder lezen…

Agenda