Nieuwsflits BPG juni 2022

Nieuwsflits BPG  juni 2022

ALV BPG – dinsdag 21 juni 2022

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 juni aanstaande. Wij zijn van harte welkom op Kasteel De Strijdhoef te Udenhout. Gedeputeerde Roijackers komt vertellen over het natuurbeleid van de provincie. Bekijk hier het volledige programma van de bijeenkomst.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan projecten@landelijkbrabant.com.

 

Uw bestuur in de praktijk

DOOR HERMA WINNEMULLER.  Sinds November 2021 neem ik als bestuurder van BPG deel aan verschillende ‘groene’ overlegstructuren. Zo ook het ‘Natuurbeschermingsoverleg’. Hierin neemt BPG deel, naast Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieufederatie en IVN, om ook het geluid te laten horen hoe particuliere natuurgrondeigenaren tegen de ontwikkelingen in de groene sector aankijken

De verschillende TBO’s lopen vaak tegen dezelfde problematiek aan als particulieren qua regelgeving, maar hebben soms ook een volledig andere benadering doordat ze, in mijn ogen, wat verder van de grond afstaan. Het is immers niet hun eigen (familie)bezit. Dat neemt niet weg dat TBO’s ook de stem van de natuur laten horen. Samen voorkomen we dat er al te licht over natuur gedacht wordt en verstedelijking zonder pardon op natuurgrond wordt gepland. Men maakt zich hard voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en waakt over acties vanuit de overheid of het bedrijfsleven die daar afbreuk aan doen. Het woord onteigening of volledige schadeloosstelling rolt daarbij dan nogal eens over tafel en daarvoor moeten we mijns inziens toch kijken of er niet andere wegen te bewandelen zijn dan mensen hun grond ‘afpakken’. Daar zijn de collega’s binnen dat gremium zich overigens ook wel van bewust.

Het is prachtig dat we in ieder geval met elkaar om tafel zitten en zo elkaar kunnen tippen en informeren over wat er speelt en voor welke regio binnen Brabant dat aan de orde is. Zo kunnen ook onze leden goed en eventueel individueel geïnformeerd worden over wat er speelt op en nabij hun gronden.

Personalia

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

Nieuws uit de provincie

Input leveren op het natuurbeleid van de provincie? 

Dien een zienswijze in op het nieuw beleidskader Natuur! Dit jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen en particuliere natuurterreinen. Bovendien wordt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen gezocht, ook buiten de natuurgebieden.

Het ontwerp-beleidskader is gereed en ligt ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast.

Provinciale Staten gaan het Beleidskader Natuur uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie: Op de website leest u meer over het ontwerp-beleidskader.

Gedeputeerde bij ALV BPG over nieuw beleidskader Natuur

In onze nieuwsflits vindt u ook de uitnodiging voor de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant. Er is ook een openbaar deel. Daarbij  komt gedeputeerde Hagar Roijackers het nieuwe beleidskader Natuur toelichten. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om direct met de gedeputeerde in gesprek te gaan over het nieuwe beleidskader.

Boeren mogen straks niet meer beregenen in de Peel

Omroep Brabant – 18 mei 2022

Boeren hebben straks een vergunning nodig voor het beregenen van hun land in de Peel. Dat hebben de provincies Brabant en Limburg recent bekendgemaakt. Nu hebben boeren nog geen vergunning nodig voor het beregenen. Samen met de waterschappen werken de provincies aan een overgangsperiode van twee jaar, zodat agrariërs tijd krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. Verder lezen…

Subsidie voor boscompensatie opengesteld

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden. Verder lezen…

Brabant investeert fors in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant bijna € 4,2 miljoen in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en het onderhoud van molens. De provincie vindt het belangrijk om het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Verder lezen…

 

Agenda

 

 

BPG nieuwsflits april 2022

BPG nieuwsflits april 2022

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant april 2022

 

BPG gastheer Ontmoeting in het groen. Meld u aan!

Op donderdag 2 juni 2022 vindt de Ontmoeting in het Groen 2022 plaats. BPG Vereniging landelijk Brabant is gastheer van deze editie. Het landgoed waar de deelnemers te gast zijn is: Landgoed Bleijendijk in Vught. Iedereen die in Brabant samenwerkt aan toezicht en handhaving in het buitengebied is welkom. Zie hier de volledige uitnodiging met het programma. Aanmelden in mogelijk tot 18 mei.

 

Aanmoediging voor verduurzaming en innovatie: Beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld

Het nieuwe beleidskader landbouw en voedsel is vastgesteld. Hierin staan de doelen voor de Brabantse landbouw- en voedselketen in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen. Gedeputeerde Landbouw en Voedsel, Elies Lemkes-Straver: “Met het vaststellen van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 zet Brabant een belangrijke stap in verduurzaming van de landbouw en voedselketen.” Verder lezen…

 

BPG stimuleert nieuwe verdienmodellen met natuur

Binnenkort wordt het nieuwe natuurbeleid van de provincie Brabant gepresenteerd. BPG Vereniging landelijk Brabant heeft gesproken met de provincie, en hierbij kennis, ervaring en voorstellen namens onze achterban aangedragen. Naast input uit verschillende gesprekken, worden ook de aanbevelingen in het onlangs verschenen rapport van Brabant Advies ‘ Van voordeur tot en met Natura2000’ hierbij meegenomen, waarin nieuwe verdienmodellen met nieuwe natuur worden aanbevolen.

 

Taxateur nodig voor wijziging waardebepaling gronden NNB

Per 1 mei 2022 wordt voor het bepalen van de hoogte van de subsidie voor de functiewijziging en -verwerving uitgegaan van het verschil in waarde tussen de huidige (agrarische) grond en de uiteindelijke natuurgrond. Verder lezen…

 

Op zoek naar grond voor ontwikkeling natuur? Percelen aangeboden!

Groen Ontwikkelfonds zoekt kopers voor percelen in Leende, Vessem, Chaam, Helvoirt, Drunen, Udenhout, Berlicum, Oss en Someren. Voorwaarde is dat de kopers een goed plan moeten kunnen overleggen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur op deze locaties. Verder lezen…

 

Leden in het nieuws

Jacoba den Drijver Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

BPG – lid jvr. Jacoba den Drijver – van Rijckevorsel, is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar verdiensten voor de Adelvereniging en voor de wijkvereniging Van Stolkpark in Den Haag, heeft zij zich jarenlang ingezet voor de juridische begeleiding van Landgoed De Wamberg. Het landgoed ligt tussen Rosmalen en Berlicum. Namens FPG en BPG feliciteren we haar, en haar familie, voor deze zeer gewaardeerde verdienste.

Biologisch natuurinclusief Landgoed Bleijendijk heeft grote natuurplannen. Provincie Noord-Brabant ondersteunt.

Binnen de natuurvisie van Landgoed Bleijendijk is sinds jaar en dag sprake van een geïntegreerde visie. ‘Natuur, landbouw, en landschap, ze zijn niet los van elkaar te zien, maar vanzelfsprekend met elkaar geïntegreerd’ aldus Karst Kooistra, samen met zijn vrouw Herma Winnemuller de eigenaren van Landgoed Bleijendijk, te Vught, Sint -Michielsgestel en Boxtel. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Doe mee aan de Boom van het Jaarverkiezing 2022!

De vijfde editie van de Nederlandse verkiezing van De Boom van het Jaar is gestart. Iedereen in ons land kan t/m 30 mei zijn of haar favoriete boom met een bijzonder verhaal aanmelden via www.deboomvanhetjaar.nl. Verder lezen…

 

Agenda

BPG Nieuwsflits maart 2022

BPG Nieuwsflits maart 2022

Update gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabant

Sinds ongeveer anderhalf jaar houden wij u op de hoogte over de verschillende gebiedsgerichte aanpakken die in de provincie Noord-Brabant lopen of gaan lopen. Recent zijn gesprekken rondom de Regte Heide en Loonse en Drunense Duinen gestart. Bij Het Vlijmense Ven en de Moerputten gaat binnenkort een gebiedsproces lopen.

Heeft u eigendom in of in de buurt van één van deze gebieden of de andere gebieden op de kaart? Wilt u weten wat er gaat gebeuren en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met projectmedewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com of klik hier om naar haar mobiele nummer te bellen!

Rondom o.a. de Kampina en Oisterwijkse vennen, Kempenland-west en de Brabantse Wal loopt al langer een proces, recent zijn dus ook gesprekken rondom de Regte Heide, Loonse en Drunense Duinen, en het Vlijmens Ven opgestart. Op de website van GGA-Groenblauw staat ook een overzicht in welke fase deze gesprekken zich bevinden.

Achtergrond

In 17 gebieden in Brabant vindt een gebiedsgerichte aanpak plaats. Hier worden, samen met bijvoorbeeld waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen, vraagstukken in het gebied gecombineerd. Dit heeft veel impact op het buitengebied en ook op terreinen van particuliere eigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel en betrekt leden actief bij de gesprekken die in de gebieden worden gevoerd.

 

Natuurgrondruil, wat is dat eigenlijk?

De robuustheid van de Brabantse (particuliere) natuurbeheereenheden is voor de eigenaar niet altijd optimaal. Het kan zijn dat in een beheereenheid binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) meerdere eigenaren liggen en dat (agrarische) gronden ontbreken om tot optimaal beheer te komen. Soms liggen eigendommen onlogisch, terwijl deze bij de aanliggende eigenaar het landgoed versterken.

Eerder stond BPG aan de wieg van het ruilen van particulieren met TBO’s om lokaal 1 op 1 stappen te zetten. Er ontstaat beweging bij de TBO’s met belangstelling voor particuliere deelname. Daarom zitten we nu als BPG voor u aan tafel bij de voorbereidingen van een Brabantbrede Natuurgrondruil. Met voorrang brengen we concrete ambities van onze leden in bij de gesprekken met de 3 TBO’s en Ark. Er ontstaat dynamiek, ook de TBO’s gaan hierbij onderling ruilen. Het grote volume geeft meer mogelijkheden om in het totale model extra gronden aan te kopen. De grondruil in het Groene Woud loopt voorop, hierbij zijn ook Landgoed Velder en de Marggraff-Stichting betrokken.

Heeft u een concrete casus om in deze ruil uw natuurgebied te versterken? Neem dan contact om met René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com.

 

Waterschapsbestuurder Vincent Lokin: voldoende water voor de natuur en meer natuur voor het water.

Als ‘kleine boseigenaar’ met een paar populierenpercelen in Het Groene Woud en een stuk grove dennenbos – met hakken over de sloot nèt een NSW-landgoed – tegen de Belgische grens, ben ik lid van BPG. Daarnaast dien ik sinds november 2014 de belangen van natuurterreineigenaren in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel (te vergelijken met lid van de Gemeenteraad). Sinds mei 2019 doe ik dat ook als lid van het Dagelijks Bestuur (zoiets als wethouder). Omdat ik dat doe via een geborgde zetel, waarover de laatste maanden veel reuring is, ga ik graag in op de uitnodiging van uw redactie om u daarover te informeren.

In ons waterschapsbestuur bestaat de fractie Natuurterreinen uit twee personen: Bibian van Rijckevorsel, ook een particuliere grondeigenaar, en ik. Wij bezien de waterwereld vanuit het perspectief van eigenaren van natuurterreinen, of het nu terreinbeherende organisaties (bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Brabants Landschap), overheidsonderdelen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer), of private landgoedeigenaren zijn. Mijn portefeuille in het Dagelijks bestuur omvat onder meer financiën en grondzaken, niet toevallig zeer relevante onderwerpen voor onze achterban. Ik probeer het spel zo te beïnvloeden dat natuurterreinen zich goed kunnen ontwikkelen – denk bijvoorbeeld aan waterkwaliteit en droogtebestrijding – en waarbij de eigenaren hun rol ten volle kunnen spelen. Dus duidelijke afspraken, goede en transparante procedures en dat alles tegen redelijke kosten. Eén van de grotere dossiers van de laatste jaren is de herziening van het Waterschapsbelastingstelsel, die vanaf ca. 2025 zijn beslag moet krijgen. Ik zit hiervoor in de landelijke stuurgroep. Een complex dossier, waar – als het gaat zoals ik verwacht – ons belang goed geborgd is.

Tot mijn plezier ben ik daarnaast per 1 april 2022 benoemd in het Dagelijks Bestuur van de Unie van Waterschappen. Mijn portefeuille bestaat daar behalve financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken. Populair gezegd: de context waarbinnen de inhoudelijke waterpuzzel moet worden gelegd. En omdat we ook bij de Unie een collectief bestuur vormen speel ik ook mijn rol bij de die andere thema’s. Met gepaste trots kan ik melden dat het de eerste keer is dat een natuurterreinbestuurder in het Uniebestuur vertegenwoordigd is. Dicht bij het vuur dus…

Geborgde zetels moeten blijven!

Tegen deze achtergrond maak ik me uiteraard zorgen over de discussies om de geborgde bestuurszetels op te heffen. Een onzalige gedachte: Als ze al niet bestaan hadden, was dit juist het moment om ze in te stellen. Als we het klimaatvraagstuk willen oplossen is de kennis en betrokkenheid van beheerders van het buitengebied essentieel. Zonder natuur gaat het al helemaal niet lukken om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Ik waardeer daarom de prima invloed die FPG in dit dossier uitoefent. Ik hoop – ongetwijfeld met u – dat die succes heeft en dat we als geborgde bestuurder nog tenminste de volgende bestuursperiode verder mogen. En liefst nog vele rondes daarna!

 

Oproep: HAS-studenten willen in gesprek met landgoedeigenaren

Docent Anna Arts van de Has hogeschool heeft ook dit jaar ondersteuning gevraagd aan BPG Vereniging landelijk Brabant voor haar 2e jaarstudenten. In april start de ‘Tweeweekse over Landgoederen’, waar René de Bont met een gastcollege de aftrap verzorgt. Ook interviewen duo’s studenten in deze ‘Tweeweekse’ landgoedeigenaren.

Wie is in de gelegenheid om deze jonge mensen op het landgoed te ontvangen (ca. 1,5 uur)?

Qua profiel zoeken we vier eigenaren/beheerders die ervaringen hebben/bezig zijn met één van de volgende thema’s: Energietransitie; Woningbouw of andere accommodatie (vergaderen, verblijf, etc); Waterhuishouding (droogte, regulering) en Recreatiedruk. U kunt zich aanmelden bij René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com. Alvast dank!

 

Ander nieuws

Win €5000 voor jouw natuurplan!

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Heb je financiële hulp nodig om jouw natuurplannen te kunnen uitvoeren? Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant belonen dit jaar opnieuw drie originele en betekenisvolle natuurplannen met een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Lees meer…

 

Publieksverslag 2021 GOB: Ode aan de natuurmakers

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de resultaten en conclusies van 2021 samengevat in het publieksverslag: Ode aan de natuurmakers. In de woorden van directeur Mary Fiers van het GOB was 2021 productief, succesvol, maar ook met winstwaarschuwingen. Lees meer…

Brandweer rukt groots uit voor bosbrand in Waalwijk

Brabants Dagblad, 28-03-2022: De brandweer rukte maandagmiddag groots uit voor een bosbrand aan de Vijverlaan in Waalwijk. Een wandelaar in het bos ontdekte de brand en sloeg alarm. Lees meer…

Vacature bestuur Waterschap de Dommel

De sollicitatieprocedure voor nieuwe waterschapsbestuurders is gestart. De procedure loopt via de VBNE, meer informatie hierover vindt u hier. Namens het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant willen we u verzoeken dat, mocht u reageren op de vacature, dit ook even te laten weten aan het bestuur van BPG.

 

Agenda

SAVE THE DATE:

  • Donderdag 2 juni – Ontmoeting in het Groen, Landgoed Bleijendijk te Vught. BPG Vereniging landelijk Brabant is gastheer van deze editie. Uitnodiging volgt.
  • Dinsdag 21 juni, Algemene Ledenvergadering BPG, uitnodiging volgt

BPG Nieuwsflits januari 2022

BPG Nieuwsflits januari 2022

Advies aan provincie: ‘Stimuleer nieuwe verdienmodellen mét natuur’

Met de verkenning ‘Van voordeur tot en met Natura2000’ biedt BrabantAdvies het provinciebestuur een bouwsteen voor het nieuwe natuurbeleid. In de verkenning raadt de adviesgroep aan nieuwe verdienmodellen in combinatie met natuur voor particuliere eigenaren te stimuleren en ontwikkelen. Particuliere eigenaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar momenteel is er weinig perspectief op een verdienmodel voor lange termijn. Dat moet veranderen, vindt nu dus ook de adviesgroep. U kunt het hele advies hier (PDF) lezen.

Herma Winnemuller wil Landgoed Bleijendijk voor toekomst bestendig ontwikkelen

Sinds november 2021 mag ik een zetel beheren in het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant. Dat zie ik als een eer en een interessante verbreding van mijn Brabantse horizon. Sinds 2015 ben ik samen met mijn man Karst Kooistra en onze vier kinderen het avontuur aangegaan om Landgoed Bleijendijk in Vught van de voormalig eigenaresse over te nemen. Met deze bestuursfunctie hoop ik inzicht te krijgen hoe de hazen in het Brabantse land lopen. Verder lezen…

Landgoed Bleijendijk is een prachtig natuurlijk en cultuurhistorisch gebied van zo’n 120 ha waar uiteraard al vele eigenaren voor ons hun ziel en zaligheid aan hebben verpand. Nu zijn wij aan de beurt om het voor de toekomst bestendig te ontwikkelen. Een hele uitdaging, zoals menig landgoedeigenaar bekend is.

Met mijn agrarische achtergrond als dierenarts en liefde voor de biologische landbouw, zal het geen verrassing zijn dat wij op Bleijendijk inzetten op een zo natuurlijk mogelijk beheer van het gebied. Het natuurgebied als broedplaats van gezonde flora en fauna dat, mede door de corridorfunctie met de ons omringende landgoederen, zorgt voor het behoud en ontwikkeling van veel leven dat van zulke grote waarde is voor de lokale omgeving.

Diners gemaakt van producten van Bleijendijk

Daarnaast bestaan onze activiteiten voor het verstevigen van de bestendigheid van het landgoed, uit het steeds verder ontwikkelen van ons assortiment aan landgoedproducten, die vanuit het gebied zelf te oogsten zijn. Door middel van innovatie en samenwerking met verschillende ondernemers op en buiten het landgoed, is het doel uiteindelijk diners aan te kunnen bieden, die grotendeels bestaan uit producten afkomstig van Bleijendijk zelf. De denken valt aan het vlees, groenten, honing, vegetarische specialiteiten, vruchtensappen en bier. Daarnaast verkopen we reeds houtproducten als grafkisten, draagbaren en ruwe planken van het hout van het landgoed. Uiteraard worden de gerooide bomen vervangen, bij voorkeur met plantgoed uit onze eigen kwekerij.

Schoonheid van het gebied beleven

Wat we minstens zo belangrijk vinden als het toekomstmodel, is wel de schoonheid van het gebied en de manier waarop dat te beleven is door grote en klein mensen die bij ons in onze accommodaties verblijven. Dat kan door het les krijgen bij het natuuronderwijs, als vrijwilliger mee te werken op het landgoed of aanwezig te zijn bij één van onze culturele activiteiten op het landgoed. Deze schoonheid zit ‘m in de aandacht die er is in het groenbeheer, de gezamenlijke blik op de omgeving van boer, imker, wildbeheerder en hoveniers.

Inzetten voor ‘het Brabantse model’

Binnen het BPG bestuur zal mijn taak met name zijn te opereren in de overlegstructuren die betrekking hebben op natuur en alles wat daarmee te maken heeft en daar voelsprieten te hebben. Om zo voor de leden van BPG Vereniging landelijk Brabant mee te krijgen welke kansen er liggen voor ons, maar andersom uiteraard ook het belang van de leden kenbaar te maken binnen die structuren.

Hiervoor horen we uiteraard graag van de leden waar ze tegenaan lopen, zodat we dat ook goed kunnen verwoorden bij deze overleggen. Want één van de eerste, zeer positieve dingen die ik heb geleerd in dit bestuur, is het bestaan van het unieke ‘Brabantse Model’. Daarbij komen alle partijen die grond en/of water in hun bezit hebben (de TBO’s, leden van ZLTO, Waterschap, Provincie) en de BMF in verschillende overlegstructuren bijeen, om over verschillende thema’s met elkaar overeenstemming te proberen te bereiken en om een werkbaar beleid erop toe te passen. Dat is toch prachtig! Daar zet ik me graag voor in.

BPG betrekt eigenaren actief bij Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

Op 13 januari jl. heeft BPG een eerste GGA-overleg over de verkenning op de Brabantse Wal georganiseerd. 17 particuliere grondeigenaren, rentmeesters en belangstellenden uit die regio waren op deze BPG-voorlichtingsbijeenkomst aanwezig. Alles bij elkaar vertegenwoordigden ze bijna de helft van de gronden op de Brabantse Wal. Verder lezen…

Deskundigen van de provincie hebben uitgelegd wat de GGA en de subsidieregeling ‘versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden’ inhoudt en welke maatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Denk aan het aanleggen van stuwtjes, het maken van Wadi’s, het dempen van sloten. Na afloop van de avond hebben we bij meerdere eigenaren ideeën voor projecten geïnventariseerd, die we hebben ingebracht bij de verkenning van de Brabantse Wal.

Achtergrond

De 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant.

Het Landelijk Programma Natuur richt zich op het herstel en de versterking van de groenblauwe opgaven. Dus aandacht voor natuur en water. Per regio rond een Natura 2000-gebied is of wordt in Noord-Brabant een Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) opgestart. In de eerste fase GGA wordt vooral verkend waar de knelpunten zitten en welke partijen hiermee te maken krijgen. Daarna wordt een visie per gebied opgesteld, samen met de betrokken partijen in de gebieden. Vanuit BPG zitten we in het overleg met de o.a. Provincie, TBO’s en waterschappen.

In 2021 publiceerde BPG al meerdere malen artikelen (januari, mei, juni, oktober, december) over de ontwikkelingen rondom stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) in de provincie. Daarnaast organiseerden we op 30 november een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling voor versnelling herstel van de gebieden. Deze regeling is onderdeel van het Landelijk Programma Natuur (LPN), waar ook de uiteindelijke GGA uit betaald wordt.

Voor vragen over de GGA of de huidige subsidieregeling kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus, projectmedewerker BPG, via projecten@landelijkbrabant.com.

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter Brabantse Manifestpartners

Onze voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse volgt Jan Baan op als voorzitter van de kerngroep van Manifestpartners. De taken zal hij naast zijn voorzitterschap van BPG uitvoeren. De kerngroep – bestaande uit de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, Waterschappen, BPG en ZLTO – , ziet in Maurits een voorzitter die met zijn verbindende kwaliteiten goed in staat is om de Manifestpartners te vertegenwoordigen. Verder lezen…

De Manifestpartners is een groep Brabantse organisaties die investeren in de kwaliteit en betekenis van het Brabants Mozaïek; het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant. Deze brede coalitie bestaat uit Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Bent u onze nieuwe bestuurder voor Water Natuurlijk?

BPG Vereniging landelijk Brabant is één van de medeoprichters van Water Natuurlijk-regio Brabant. Water Natuurlijk is een maatschappelijke stroming, over alle politieke partijen heen, die een gezonde balans tussen water en natuur binnen de waterschappen in Brabant nastreeft. We zoeken een nieuwe bestuurder… Verder lezen…

Omdat BPG aan de wieg gestaan heeft van de oprichting van Water-Natuurlijk, Brabant, maakt BPG deel uit van het regionale WN-bestuur. Als bestuur van BPG zijn wij op zoek naar een actief lid van onze vereniging, die deze bestuursfunctie over wilt nemen van onze huidige bestuurder en zich wil inzetten voor een duurzame balans tussen water en natuur. Specifiek gaat het om de functie van penningmeester. Om u een gevoel te geven van de inzet per jaar: er zijn 3 tot 4 bestuursvergaderingen per jaar. De boekhouding is uiterst eenvoudig, omdat de ledenadministratie door WN-landelijk georganiseerd wordt. WN heeft een gezonde financiële basis.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie hebben? Bel dan met Etienne Schoenmakers, 0626 018 996.

 

Leden in het nieuws

Definitief ontwerp voor natuurgebied bij Landgoed De Berkt. Met het ontwerp komt er meer natuur bij het landgoed, in samenhang met drie bijzondere landhuizen, en wordt het opengesteld voor publiek. Verder lezen…

Ander nieuws

200 miljoen voor projecten in Deltaprogramma Zuid Nederland

Met het Deltaplan Hoge Zandgronden komen o.a. twee provincies, vier waterschappen, gemeenten, ZLTO, natuurorganisaties én landgoedeigenaren in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin ook watertekorten worden voorkomen. De medewerkers van BPG inventariseren momenteel kansrijke projecten bij particuliere eigenaren. Verder lezen…

Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden open

Vanaf 3 januari 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op onderzoek, uitvoering, óf bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van plant- en diersoorten en hun leefgebieden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project wel op de maatregelenkaart voorkomen of gericht zijn. Verder lezen…

Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. Verder lezen…

 

 

 

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG inventariseert: hoeveel bos is er in 2020 en 2021 aangelegd?

In opdracht van Provincie Noord-Brabant inventariseert BPG Vereniging landelijk Brabant bij eigenaren en overheden hoeveel ha bos is aangeplant in de provincie in 2020 en 2021. Deze informatie wordt halverwege januari 2022 gepresenteerd aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Vervolgens neemt de gedeputeerde de kentallen mee bij de behandeling van de uitvoeringsagenda Bossenstrategie (PDF) in de Provinciale Staten.

Geld voor aanplant en revitalisatie bos

Het is van belang dat we samen met onze partners en provincie een goed beeld geven aan de leden van Provinciale Staten, om middelen vrij te maken voor o.a. bosaanplant en revitalisatie in de komende jaren, waar ook particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken.   Het bestuur van BPG ziet in deze uitvraag erkenning van de inzet en positie van particuliere eigenaren en specifiek van onze vereniging.

 

Ruim 70 deelnemers bij bijeenkomst over investeringen in Brabantse natuur

Dinsdag 30 november organiseerde BPG Vereniging landelijk Brabant, samen met Bosgroep Zuid en Natuur Collectief Brabant (NCB), een zeer succesvolle informatiebijeenkomst voor particulieren over de plannen van de overheid om miljoenen te investeren in de natuur in Noord-Brabant. Ruim 70 geïnteresseerden particulieren, gemeenten en vertegenwoordigers logden in. Medewerkers van het programma natuur van de provincie vertelden over de ambities voor de komende jaren en de bijbehorende investeringen.

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

De provincie Noord-Brabant werkt samen met partners, bedrijven en inwoners aan het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische ontwikkelingen. Klik op link voor een filmpje om meer te weten over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

80 miljoen voor natuurherstel

Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) stelt de komende 10 jaar in totaal €2,85 miljard ter beschikking aan de provincies. Het Ministerie wil hierdoor een landelijk gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats bereiken, specifiek voor de gebieden waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Dit wordt het Landelijke Programma Natuur genoemd.

Voor de 1e fase, van 2021-2023, heeft de provincie Noord-Brabant €80 miljoen ter beschikking gekregen. Hiervan gaat €70 miljoen naar gebiedsgerichte maatregelen en €10 miljoen naar boscompensatie. Klik hier voor een overzicht. Veel particulieren hebben gronden in en nabij Natura 2000-gebieden. De kans is groot dat gebiedsgerichte maatregelen hier een impact gaan hebben.

Compensatie voor bos en natuur in 2022

Voor eenvoudige, 1 op 1 uitvoerbare maatregelen, heeft de provincie een subsidieregeling opengesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld boscompensatie, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden, en hydrologische maatregelen. Vooralsnog zijn maatregelen t.b.v. grondverwerving/functiewijziging/beheerpakketten niet subsidiabel. Dit wordt naar verwachting in 2022 aangepast. Particulieren kunnen zelf een aanvraag indienen, als aan het minimum aanvraagbedrag van €25.000 wordt voldaan.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het projectplan. De ‘wat’ (maatregel), ‘waar’ (locatie) en ‘waarom’ (doelbereik) moeten goed worden toegelicht. Hoe dragen de te nemen maatregelen bij aan het herstel/versterking van stikstofgevoelige N2000-natuur? Dit kan gebaseerd worden op de huidige kennis, feiten en rapportages. Ook kan eerst een LESA (landschapsecologische systeemanalyse) worden uitgevoerd ter onderbouwing.

De regeling staat hier omschreven: Natuur – Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Ambitie nieuw bos deels in te vullen met subsidieregeling

De provincie heeft in 2020 een bossenstrategie vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om 13.000 ha nieuw bos aan te leggen. Hiervan valt 8.000 ha in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 5.000 ha buiten het NNB. Daarnaast wilt de provincie 60.000 ha bos zowel in als buiten het NNB revitaliseren. Voor gronden of bossen die in of nabij stikstofgevoelige N2000-gebieden liggen, kan er dus gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling versnelling herstel.

Particulieren betrokken bij Gebiedsgerichte aanpak groen blauw

Een deel van het budget zal gaan naar de zogeheten gebiedsgerichte aanpakken (GGA’s). Momenteel worden inventarisaties in 17 gebieden in Brabant uitgevoerd, waar een stapeling van complexe opgaven ligt. Hieronder vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden. Voor de aanpak in die 14 gebieden wordt een deel van de €80 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de overige gebieden wordt gebruik gemaakt van andere provinciale potjes. Een overzicht van alle 17 gebieden, én in welke fase de inventarisatie in deze gebieden is, vindt u op deze website: GGA groen blauw. De ontwikkelingen in deze gebieden raken particuliere eigenaren.

Wat gaat BPG doen voor haar leden?

BPG stelt zich voor haar achterban actief op in de betreffende gebieden omdat de kansen en bedreigingen nogal ingrijpend kunnen zijn voor leden. BPG betrekt hierbij direct eigenaren in de gebieden. Zo organiseren we in januari een eerste bijeenkomst van de BPG Regiogroep GGA Brabantse wal voor particuliere grondeigenaren op de Brabantse Wal. Meer informatie hierover volgt.

Hoe de hazen gaan lopen is per gebied en per eigenaar verschillend. Waar mogelijk brengen we samen met leden en stakeholders samen. In deze oriënterende fase hebben zich zowel de agrarische natuurcollectieven als Orbis gemeld om een uitvoerende rol op te pakken.

Voor vragen over de informatiebijeenkomst of de presentaties van de provincie kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

 

Terugblik digitale ALV

Na het succesvolle symposium in het 1931 congrescentrum is bewust gekozen voor een korte digitale ledenvergadering. We hebben het symposium goed getimed, aldus voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. Eenheid in verscheidenheid kwam prachtig in beeld, voor leden én relaties. We kunnen meer impact maken, door ons zo te laten zien. 

Centraal stonden de bespreking van de jaarcijfers en de bestuursverkiezingen. De vergadering is akkoord met de jaarstukken 2020 en verleende decharge aan penningmeester en bestuur.

Het bestuur droeg Herma Winnemuller voor om zitting te nemen in het BPG-bestuur. Zij is mede-eigenaar van Landgoed Bleijendijk. Het grootste deel van het landgoed ligt in Vught, in totaal 120 ha. Het landgoedmodel met biologische landbouw staat centraal. In samenhang wordt ingezet op evenementen en op het assortiment van biologische producten, voor verkoop in de eigen winkel. Herma hoopt iets te kunnen betekenen voor de BPG-achterban. Het bestuur is blij met de komst van Herma, daarmee hebben we tevens een dierenarts in ons bestuur! Etienne Schoenmakers van landgoed de Vijverhoeve werd herbenoemd. Hij kwam destijds vanwege de eigen ervaringen met ‘rood voor groen’ binnen. Via zijn regio-ervaringen heeft Etienne zich gezet op het Brabantse waterdossier en brandpreventie. De laatste jaren is mede onder zijn aansturing steeds meer een geoliede werkorganisatie ontstaan met Neeltje en René.

Het bestuur gaat nu de portefeuilles herindelen en de prioriteiten bepalen voor 2022.

  

Vergoeding omvorming gronden in natuurnetwerk gewijzigd

De subsidieregeling voor de realisering van het natuurnetwerk wordt gewijzigd. Initiatiefnemers ontvangen niet meer standaard 85%, maar het getaxeerde waardeverschil tussen de marktwaarde voorafgaand aan omvorming en na omvorming. Dit is een gevolg van nieuwe Europese voorwaarden voor taxatiegrondslagen. Dit onderdeel van de regeling wordt ingevoerd per 1 mei 2022. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier vinden. Verder lezen…

 

Natuurbeheerplan 2022 en zoekgebieden bos: grondeigenaar, let op uw zaak!

In oktober is het concept natuurbeheerplan 2022 (PDF) gepresenteerd. Opvallend was de toevoeging van de ‘zoekgebieden bos’, waarbij terreinen van TBO’s en particulieren zijn aangeduid als mogelijke locatie van bossen. Bijvoorbeeld ook op percelen die eerder omgevormd zijn naar natuurlijke graslanden. Wilt u weten of er op uw terrein iets is gewijzigd? Kijk dan eens op de kaart van Provincie Noord-Brabant of neem contact op met de medewerkers van BPG. BPG vraagt om aandacht voor de eigendomsrechten en pleit voor goed overleg met de eigenaren! 

Er is overleg nodig met de eigenaar om de mogelijkheden voor een veranderend natuurtype te bespreken. Bovendien is het niet eenvoudig om bijvoorbeeld op de drogere zandgronden te komen tot een ecologisch hoogwaardig bos. Extra maatregelen en kennisdeling zullen nodig zijn en dan nog zal het jaren duren voor er gesproken kan worden van een bos. Het lijkt ons verstandig dat er ook gewerkt wordt aan praktijkadvies over hoe deze graslanden praktisch moeten worden omgevormd.

De huidige zoekgebieden zijn enkel aangewezen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ontbreekt nog aan visie voor het realiseren van bos buiten het NNB, met name als het gaat over de combinatie met verdienmodellen, zoals met recreatie en energiewinning.

Een tweede ontwikkeling waar BPG zich voor inzet is behoud van het beheertype N17.03 Park- en stinzenbos op de Brabantse kaart. Samen met de Bosgroep en NCB is ecologische onderbouwing van betreffende historische bossen aangeleverd. We hebben de provincie verzocht de beheertypekaart voor deze eigenaren niet te wijzigen.

 

Escalatieladder gewenst bij preventieplan wolvenschade

De wolf is terug in Brabant. Hoog tijd dus voor de provincie om een goed plan op orde te hebben. De adviescommissie preventie wolvenschade, waarin BPG ook is vertegenwoordigd, heeft vorige week een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gedeputeerde. Hierin wordt omschreven op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Een goed begin om dierhouders meer handelingsperspectief te bieden en kosten rond preventie en schade niet op het bord van veehouders te doen belanden. 

In het rapport ligt de nadruk op preventieve maatregelen als netten, en wordt gestimuleerd andere maatregelen als waakhonden en schaapskooien te onderzoeken voor succes en subsidiemogelijkheden. Net als in Gelderland, waar de wolf ook gevestigd is, adviseert de commissie de provincie om een wolvenconsulent aan te stellen. Die gaat de schapenhouders adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

BPG is een voorstander van het opstellen van een escalatieladder (PDF), zoals deze ook gebruikt wordt bij wilde zwijnen. Een escalatieladder maakt beheer mogelijk en biedt een duidelijk handelingsperspectief voor betrokken partijen.

Het Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Noord-Brabant is raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant.

Schade door de wolf?

Meldt dit dan z.s.m. bij Bij12. Via Bij12 kan een tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend.

 

Leden in het nieuws

Geen atletiekbaan midden in landgoederenzone

DOOR HEIN VAN NUNEN (Landgoed Schaapsgoor)

In januari 2020 maakte het college B&W van Tilburg hun voornemen bekend om op Landgoed Prinsenhoef (omgeven door meerdere particuliere eigenaren, ook Landgoed Schaapsgoor) aan de Bredaseweg in Tilburg een sportaccommodatie te realiseren. De huidige locatie van de sportaccommodatie, gelegen binnen de bebouwde kom, zou plaats moeten maken voor woningbouw.

Landgoed Prinsenhoef, eigendom van een gemeentelijke onroerend goed B.V. en vernoemd naar het eigendom van, toen nog Prins, Willem II, maakt deel uit van een landgoederzone. Het landgoed wordt geheel omgeven door andere (NSW-)landgoederen met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. De te realiseren sportaccommodatie zou hier een grote negatieve invloed op hebben. Denk hierbij aan licht, lawaai, parkeerplaatsen, een groot aantal bezoekers, etc. 

Alle lokale- en boven lokale groene en cultuurhistorische belangenorganisaties, inclusief onze BPG Vereniging landelijk Brabant, hebben een lobbytraject opgezet richting de gemeenteraad. Door de focus op de gemeenteraad te leggen zijn ingewikkelde procedures rondom Ruimtelijke Ontwikkeling voorkomen. De wethouders en betreffende ambtenaren zijn benaderd. Aan de (individuele) uitnodiging voor een terreinbezoek en presentatie van een alternatief voor Landgoed Prinsenhoef is goed gehoor gegeven.

Vooralsnog is het resultaat dat de gemeenteraad op 18 november 2021 aan B&W heeft verzocht om op Landgoed Prinsenhoef de natuurbestemming te leggen. Met deze bestemming zijn de belangen van de stad, natuur en cultuurhistorisch én deze van de particuliere eigenaren het best gediend.

Agenda

12 januari 2022 – digitale informatiebijeenkomst FPG 2e tranche subsidieregeling versneld natuurherstel

13 januari 2022 – digitale BPG bijeenkomst Regiogroep GGA Brabantse wal (reservering)

27 januari 2022 – Bijeenkomst Groener boeren verdient beter! Van Gogh Nationaal Park Brabant

BPG Nieuwsflits oktober 2021

BPG Nieuwsflits oktober 2021

Symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’ groot succes!

Zaterdag 9 oktober was het eindelijk zover; met 126 leden en genodigden hebben we het 25-jarig bestaan van onze vereniging gevierd én afscheid genomen van oud-voorzitter Jan Hak. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Deelnemers zeer tevreden

126 personen namen deel aan het symposium Eenheid in verscheidenheid tgv het 25-jarig bestaan van BPG. 98% van de deelnemers aan de enquête vond het een uitstekende of goede bijeenkomst.

Naast het programma, vonden de aanwezigen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen het belangrijkste. 83% van de ondervraagden waardeerde de presentaties met goed tot uitstekend.

Aanwezigen zijn ook tevreden over BPG in het algemeen

Op de vraag in welke mate de leden BPG bij derden zouden aanbevelen reageerde 88% zeer positief en 12% was passief tevreden (NPS score: 88).

De verscheidenheid onder de leden blijkt ook wel uit de antwoorden: Uitgesplitst naar omvang van het grondbezit waren de landgoederen boven de 100 ha zeer tevreden over BPG en de rest (80% van de leden) was redelijk tevreden over BPG.

Topthema: Doorgeven aan de volgende generatie

De top-2 thema’s waren: doorgeven aan de volgende generatie (opvolging) en aanleg nieuwe natuur. Behoeftes van leden verschillen o.a. naar gelang de grootte van het particuliere bezit. Opvolging speelt vooral bij de eigenaren van meer dan 25 ha. grond. Alleen bij de categorie grondbezitters 5-15 ha scoorde de aanleg van nieuwe natuur hoger.

Impressie van de dag

Op onze website kunt u het terugblik lezen en de foto’s bekijken. Verder lezen…

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

Bij het symposium heeft BPG de ambitie uitgesproken om met ZLTO samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen. Verder lezen…

Start pilot Landelijk Brabanttafels

BPG gaat in het najaar en komend voorjaar een pilot starten met het organiseren van een paar informele regiobijeenkomsten bij een BPG-lid thuis aan de keukentafel. Het gaat primair om informeel ontmoeten, ervaringen delen en luisteren. We noemen ze nu landelijk-Brabanttafels.

We starten in verschillende regio’s met enkele bijeenkomsten voor particuliere grondbezitters tussen de 5 en 50 ha. Met maximaal ca. 12 personen. Daarbij mag ieder lid een andere particuliere grondbezitter in het buitengebied (niet – lid) meenemen. Een aantal leden zal gevraagd worden daarbij als gastheer op te treden. De kosten zijn een kop koffie of een glas wijn/bier.

 

80 miljoen euro voor natuurherstel in Brabant

De provincie Noord-Brabant krijgt van het Rijk 80 miljoen euro voor natuurherstel. Met het geld wilt de provincie de Brabantse natuur herstellen en robuuster maken. 10 miljoen wordt ingezet voor boscompensatie, 70 miljoen is voor extra maatregelen in en om stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. In eerdere nieuwsbrieven (hier en hier) berichtten we al over deze plannen van de provincie. Nu is dus ook duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt.

Maatregelen

Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld hydrologische maatregelen, het ondersteunen van de landbouwtransitie of exotenbestrijding. Een schematische weergave over de verdeling van de 70 miljoen kunt u hier downloaden (onderaan het artikel): Brabant ontvangt € 80 miljoen voor extra impuls natuur – Provincie Noord-Brabant. Bedoeling is dat alle maatregelen voor 2024 zijn gerealiseerd.

Particulieren aan tafel bij gebiedsgerichte aanpak

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij vraagstukken gecombineerd worden. Dit heeft veel impact op het buitengebied. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel. Zodra een inventarisatie in een gebied wordt opgestart benadert BPG leden in het betreffende gebied, om deze leden te informeren over de plannen en indien gewenst bij te staan in het proces. In een aantal gebieden heeft BPG al contact opgenomen met haar leden. Meer over de gebieden vindt u hier: Home – GGA groen blauw, Gebiedsgerichte aanpak – Provincie Noord-Brabant.

Informatiebijeenkomst over de subsidieregeling

BPG organiseert eind november een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, waarbij medewerkers van de provincie Noord-Brabant de regeling zullen toelichting. Houd uw mailbox in de gaten, een losse uitnodiging met meer informatie volgt.

Wilt u weten wat dit voor uw bezit kan betekenen? Neem dan contact op met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021”: Oproep aan particuliere werkgevers om rijen te sluiten.

Brabantse overheden, TBO’s en particuliere natuureigenaren versterken de samenwerking. Door het convenant kunnen deelnemers, waaronder particuliere eigenaren, eigen BOA’s inzetten ten behoeve van toezicht- en/of opsporingsactiviteiten in het werkgebied van andere deelnemende partijen. BPG Vereniging landelijk Brabant, zelf geen partij, verklaart haar adhesie te betuigen en roept particuliere werkgevers van BOA’s op zich aan melden. Ook de komende tijd is het mogelijk om aan te sluiten. Voor meer vragen neem contact op met BPG.

Ter info hier nog: het convenant 2017.

Leden in het nieuws

Samen de Japanse Duizendknoop bestrijden

brabant.nl, 12-10-2021

ASR en landgoed Wellenseind hebben met o.a. de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen de Japanse Duizendknoop te gaan bestrijden in het stroomgebied van de Reusel. Verder lezen…

Ander nieuws

Opnieuw €150.000 voor inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

Landbouw en voedsel Brabant, 21-10-2021

De provincie Noord-Brabant heeft nogmaals €150.000 ter beschikking gesteld voor 6 agrariërs die hun kennis en ervaringen met betrekking tot natuurinclusieve landbouw willen delen. BPG-lid Jack Verhulst van Hillekens Hoeve is al inspiratiebedrijf en vertelde hier bij het symposium ook over. Verder lezen…

Agenda

  • 5, 6 november – landelijke natuurwerkdag
  • 15 november – Save the date! Digitale ALV BPG, aanvang 20.00uur, leden zullen de uitnodiging tijdig ontvangen
  • Eind november – Informatiebijeenkomst over nieuwe subsidieregeling natuurherstel provincie Noord-Brabant