Nieuwsflits BPG Vereniging Landelijk Brabant december 2022

Nieuwsflits BPG Vereniging Landelijk Brabant december 2022

Van het bestuur

De kerstdagen lonken al, met familie en haardvuur. Warme gedachten! Dan is het ook een moment van reflectie. Wat hebben we, als Landelijk Brabant, een prachtig jaar achter de rug. Eindelijk dat we, ná Corona, elkaar weer ‘live’ konden ontmoeten. In Juni op kasteel De Strijdhoef. En later dit jaar op Landgoed Wellenseind. Momenten dat we ervaringen over landgoed ontwikkeling en -beheer met elkaar konden uitwisselen. Mooi om met al onze mede-leden in gesprek te zijn.

2022 was ook het eerste volle jaar van onze nieuwe voorzitter. En een stevige verbreding vanuit ons BPG-kantoor, met René, Neeltje, Ronald. En sinds kort met Anne-Marie. We hebben afgelopen jaar de kans gegrepen om het particulier landschapsbeheer stevig op de kaart te zetten. We sturen zelfs de Manifestpartners aan.  De lobby bij de overheid werpt zijn vruchten af. Dat merken we, bijvoorbeeld, met onze inbreng in de Gebiedsgerichte Aanpak GGA.

Dan blikken we vooruit naar 2023. Graag willen we leden nóg meer met elkaar in contact brengen. Denk aan de Landelijke Tafels. Met ervaring uitwisseling over het Landelijke Gebied. Daarvoor roepen we jou, als lid, op om samen de schouders eronder te zetten. Geef aan waar jouw behoeften liggen. Met de gedachte hoe je zelf daaraan wil bijdragen. Als bestuur bundelen we graag de krachten, zodat we in 2023 opnieuw elkaar kunnen stimuleren. Dank voor jouw inzet in 2022. We rekenen op je in 2023!

Fijne feestdagen

Etienne Schoenmakers
vicevoorzitter BPG  

Aftrap BPG Dames – Netwerk; eerste bijeenkomst op 21 januari 2023!

Dames opgelet!

Dat de BPG Vereniging Landelijk Brabant helemaal geen club van grijze, oude mannen is, was de conclusie van menig dame tijdens de laatste ALV van 12 november jl. op Landgoed Wellenseind. 

Het bestuur van de BPG timmert hard aan de weg om alle generaties van natuurminnende grondeigenaren te betrekken bij de prachtige ontwikkelingen in Noord-Brabant. Naast de jongeren, zijn ook zeker de dames van onschatbare waarde bij innovatieve ontwikkelingen en toekomstgerichte acties op de gronden en met het erfgoed! 

Het bestuur van de BPG wil graag de aftrap organiseren van het nieuwe ‘BPG Dames-Netwerk’. 

Daartoe zijn alle dames van harte uitgenodigd om op 21 januari 2023 vanaf 15u gezamenlijk een wandeling te maken over Landgoed Bleijendijk te Vught, waarbij BPG-medebestuurslid en eigenaar van het landgoed, Herma Winnemuller, tekst en uitleg zal geven bij het gebied. 

Gaan we elkaar dan ontmoeten, dames? Dochters zijn uiteraard ook van harte welkom!

Stuur even een berichtje naar info@bleijendijk.nl als u erbij bent of bel Herma op 06 16 87 70 52.

Tot dan! 

Anne-Marie Majoie l BPG Regioadviseur/Projectmedewerker

Herma Winnemuller l BPG bestuurder

Kennismakingsbezoek Henry Meijdam, nieuwe voorzitter FPG, aan Brabant

Afgelopen maand hebben afgevaardigden van het bestuur van BPG kennis mogen maken met Henry Meijdam, de nieuwe voorzitter van de FPG. We mochten Henry welkom heten op Landgoed Velder, alwaar wij gastvrij werden ontvangen door de eigenaren van Landgoed Velder, Frans en Vic van Boeckel. Tijdens het bezoek vertelde Frans van Boeckel over de ontstaansgeschiedenis van Landgoed Velder, waarna we uitgebreid zijn rondgeleid over het asielzoekerscentrum dat tijdelijk op het evenemententerrein van het landgoed is gevestigd (zie ook verder in deze nieuwsflits). Na deze rondleiding hebben Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter BPG) en Frederik de Bruijne (penningmeester BPG) Henry bijgepraat over de uitdagingen voor grondeigenaren in Brabant.  

Nieuws uit de provincie

Brabant versnelt aanpak stikstof met 70 miljoen van het Rijk

Vooruitlopend op het zogenaamde ‘transitiefonds landelijk gebied en natuur’ krijgt de Provincie Noord-Brabant 70 miljoen euro om de Brabants aanpak stikstof te versnellen. De provincie kan met deze steun binnen 2 jaar enkele voor Brabant belangrijke onderdelen uit het stikstofvraagstuk en verbetering van de kwaliteit van de natuur en water versneld aanpakken. Klik hier voor meer informatie op de website van de Provincie.

Opening ‘Groenloket’ Noord-Brabant

Op 16 november is officieel het Noord-Brabantse ‘Groenloket’ geopend. Middels dit loket, met ondersteuning van onder andere BPG en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer, kunnen particulieren en grondeigenaren inzage krijgen of hun grond in aanmerking komt voor een provinciale subsidie die op een of andere manier te maken heeft met het ontwikkelen van natuur in het buitengebied van Brabant. Het loket en meer informatie over het loket is te vinden via deze link.

Leden in het nieuws

Opvang van 450 vluchtelingen op Landgoed Velder

Op Landgoed Velder worden van 1 november tot half februari 450 vluchtelingen gehuisvest. De vluchtelingen werden eerder opgevangen in Ter Apel. Met name gezinnen worden op het landgoed opgevangen. Klik hier voor de link naar een nieuwsartikel over dit onderwerp.

Ander nieuws

Afdronk Algemene Ledenvergadering BPG van 12 november

Op een prachtige najaarsdag vond de traditionele najaars-ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabants plaats. Leden waren deze editie te gast op het landgoed van de familie Zeeman; landgoed Wellenseind. Presentaties waren er van Monique Leesberg (voorzitter ANV Kempenland), Erik de Ridder (Watergraaf waterschap De Dommel) en Lex Peeters (manager landgoed Wellenseind). Na afloop van de presentaties hebben leden een prachtige wandeling gehad over het terrein. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag.

De volgende ALV vindt plaats begin 2023. Tijdens deze ALV wordt de begroting en het werkplan van BPG voor 2023 gepresenteerd. Leden ontvangen spoedig een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het ontmoetingscentrum Voor Anker op Landgoed Wellenseind

Kennisconferentie Omgaan met Extreem weer in Zuid-Nederland

Tijdens de Kennisconferentie Omgaan met Extreem weer in Zuid-Nederland, dat op 20 oktober in Eindhoven heeft plaatsgevonden, hebben Bibian van Rijckevorsel (oud-bestuurder BPG/bestuur FPG) en René de Bont (regiocoördinator BPG) een workshop gehouden waarbij de volgende vraag centraal stond: ‘wat speelt er bij het klimaatrobuust maken van Brabantse Landgoederen?’ Belangrijke uitkomsten van de workshop zijn onder andere: landgoedeigenaren hebben zorgen over wat klimaatverandering voor hen betekent (1) en de bekende knelpunten ten aanzien van droogte en wateroverlast maken niet (voldoende) onderdeel uit van plannen die dergelijke knelpunten moeten aanpakken. Een samenvatting van de conferentie is hier te lezen.

René de Bont tijdens de workshop

Subsidiemogelijkheden voor niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er subsidiemogelijkheden voor eigenaren van landbouwgrond die mee willen helpen aan het ontwikkelen van meer biodiversiteit en een beter klimaat. Bijvoorbeeld door te investeren in het verbeteren van de grondwaterstand of in nieuwe landschapselementen. Klik hier voor meer informatie en voor het aanvragen van de subsidie.

Nieuwe subsidieregeling Natuur per 15 december

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de nieuwe subsidieregeling ‘Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant’ vastgesteld. Deze nieuwe regeling is ingegaan op 15 december 2022. De belangrijkste wijzigingen in de subsidieregeling zijn: tijdelijke stop subsidies provinciaal Natuurnetwerk Brabant (NNB) (1), versnelling voor natuurherstel stikstofgevoelige Natura2000 (2) en geen subsidies meer beschikbaar buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) (3). Het subsidieplafond voor het provinciaal Natuurnetwerk Brabant wordt op vooralsnog op 0 euro gezet. Klik hier voor meer informatie.

Zwanenbroederslezing 2022

Op 11 december heeft de jaarlijkse Zwanenbroederslezing plaatsgevonden in de Grote Kerk in Den Bosch. Dit jaar werd de lezing gehouden door Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme. Als Klimaatgezant is hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de mondiale klimaatdiplomatie en belast met het ophogen van internationale klimaatambities en het vinden van gedragen oplossingen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de regeneratieve kracht van onze planeet te versterken. Als Klimaatgezant hield Jaime een buitengewoon interessante lezing onder de titel ‘DE WERELD IN DIALOOG MET HET KLIMAAT’. Na de lezing vond er een paneldiscussie plaats. De voorzitter van BPG Vereniging Landelijk Brabant, Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, nam  deel aan de paneldiscussie. Meer informatie over de Zwanenbroederslezing van 2022 is te vinden op deze pagina.

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nam deel aan de paneldiscussie

Overig

Kadotip: boek De Groene Mannen

Zoekt u een leuk cadeautje en wilt u de natuur steunen? Natuurinspecteur Jan Kleijer, heeft een leuk boekje geschreven waarin mens en dier van alles mee maken in de natuur. De verhaaltjes zijn gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen en in ieder verhaaltje is een leuke twist gegeven doordat er een fabel in verwerkt is. Verder staat er na ieder verhaaltje een interessant weetje over het onderwerp en bij ieder verhaaltje staan leuke illustraties van Charlotte Silooy. Bovendien steunt u de natuur, doordat een deel van ieder verkocht boekje gedoneerd wordt aan het Buitenfonds. 

Kortom een leuk en leerzaam boekje voor jong en oud.

Te bestellen voor 14,95 inclusief verzendkosten door een e-mail te sturen naar: 

Mailadres: degroenemannen@gmail.com

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

  • 13 maart: ALV BPG Vereniging Landelijk Brabant
  • 15 april: Landgoeddag FPG
  • 17 juni: ALV FPG

Bezuinigingen aanleg nieuwe natuur

Bezuinigingen aanleg nieuwe natuur

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben recent een besluit genomen over voorgenomen bezuinigingen op nieuwe natuur. Over deze bezuinigingen zijn afspraken gemaakt in het huidige coalitieakkoord. Er gaat worden bezuinigd op de financiële middelen die tot op heden beschikbaar zijn voor de Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) en op de financiële middelen voor het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant. Meer informatie over deze bezuinigingen leest u op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

BPG Vereniging Landelijk Brabant maakt zich zorgen over de voorgenomen bezuinigen. De vrees bestaat dat er door de bezuinigingen minder hectares van het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant zullen worden gerealiseerd. De bezuinigingen op de EVZ’s kunnen ertoe leiden dat het behalen van KaderRichtlijnWater (KRW) – doelen bemoeilijkt wordt. Daarnaast is BPG van mening dat de EVZ’s een belangrijke bijdrage leveren aan waterberging en biodiversiteits- en landschapsversterking. Mogelijk dat de bezuinigingen nadelig zullen zijn voor de realisering van de opgave voor de ecologische verbindingszones. Dat is een ongewenste ontwikkeling.

Nieuwsflits BPG November 2022

Nieuwsflits BPG November 2022

Uw bestuur in de praktijk

Verkiezingen Provinciale Staten; BPG zet in op Brabants Manifest 2023

Geachte leden,

Graag schrijf ik dit stukje om u een beter inzicht te geven in een van de activiteiten waar ik me onder andere mee bezig houd.

Sinds jaren is BPG-vereniging Landelijk Brabant betrokken bij de Manifestpartners. Dit is een samenwerkingsverband tussen de meest relevante partijen in het landelijk gebied. Naast BPG Landelijk Brabant, zijn daar onder andere de ZLTO, Brabants Landschap, de BMF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de drie Brabantse waterschappen in verenigd. Alle partijen die werken aan natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap in Noord-Brabant.

Door middel van de Manifestpartners zijn we nauw betrokken bij de beleidsvorming van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en kunnen we daarmee nog meer doen op het gebied van de belangenbehartiging voor u als leden. Samen met de overige Manifestpartners werken we aan betere beleidskaders die de eigenaren en beheerders van het Brabantse landelijke gebied nodig hebben om hun missie te kunnen volbrengen.

Omdat we vanuit het bestuur van BPG Landelijk Brabant sterk geloven in deze aanpak voor onze leden, zet ik me nu, naast voorzitter van BPG Landelijk Brabant, ook in als voorzitter van de Manifestpartners.  

Daar de volgende Provinciale Staten verkiezing gepland staan voor 15 maart aanstaande, gelijk met de waterschapsverkiezingen, is het van belang om vooraf daaraan een gezamenlijke visie te presenteren, waarmee we het toekomstig provinciaal beleid nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de betrokken partijen in het landelijk gebied. De Manifestpartners bieden de nieuwe Provinciale Staten (2023-2027) een perspectief op het samenwerken aan gezamenlijke opgaven.

Gezamenlijk met de betrokken Manifestpartners maken we een verkenningstocht langs verschillende thema’s (‘Economie & Ecologie’, ‘Stad en landelijk gebied’ en ‘Bodem, water in de ruimtelijke omgeving’). Deze verkenning doen we in de vorm van een drietal bijeenkomsten waaruit uiteindelijk een gezamenlijk manifest voortvloeit. Het doel is te komen tot een vruchtbare samenwerking met een aantal concrete stappen vooruit voor het landelijk gebied, gericht op handelingsperspectief; voor u als leden in het bijzonder.

Graag houd ik u op de hoogte over de verdere de ontwikkelingen bij de Manifestpartners. Het is een van de overlegorganen waar we vanuit onze vereniging nauw bij betrokken zijn.  Ik ben ervan van overtuigd dat we door onze actieve betrokkenheid het landelijke gebied van Noord- Brabant uiteindelijk steeds een beetje mooier maken en dat vooral in het belang van onze leden.

Wordt vervolgd.

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Voorzitter

Landgoed Knepp Castle als inspiratiebron

DOOR HERMA WINNEMULLER – Woensdag 12 oktober organiseerde Stichting Ark een inspiratiebijeenkomst met als thema ‘Kan Rewilding op Knepp Castle de Veluwse landbouwtransitie inspireren?’

Dit thema trok een overvolle zaal; geïnteresseerden vanuit de Provincie Gelderland, TBO’s, adviseurs en particuliere eigenaren. Het bleek dus een thema waar wel oren naar is.

In een notendop: Landgoed Knepp Castle , gelegen in Sussex Engeland, verliet 20 jaar geleden het pad van intensieve veehouderij richting de ‘productie’ van natuur. Charlie Burrell, eigenaar van het landgoed, deed de belangrijkste toedracht uit de doeken; jaarlijks steeds verder teruglopende opbrengst van de gangbare graanteelten en een onderuitglijdende melkopbrengst. Zonder specifieke doelsoorten voor ogen te hebben, vertrouwde het landgoed erop, dat als ze de natuur de natuur zouden laten, er vanzelf een diversiteit aan insecten en vogels terug zou komen naar het gebied. Voor meer informatie over Knepp Castle klik hier.

black moose on green grass

Op het landgoed van 1400 hectare zijn dieren losgelaten (de zogenoemde ‘drivers’) die met hun dier-specifieke manier van begrazing van het gebied, een impuls geven aan wat er zoal wel en niet opkomt qua vegetatie. Ze creëren daarmee zelf het landschap. De aantallen koeien, varkens, paarden en herten worden wel beheerd. Dat gebeurt op basis van luchtfoto’s. Als daarop blijkt dat er delen van het landgoed zijn, die over-begraasd/kaal worden, zijn er te veel dieren en vindt er beheer plaats. De natuurlijke manier waarop het landschap zich de afgelopen jaren heeft kunnen ontplooien heeft er inderdaad voor gezorgd dat er vele insecten, kleine zoogdieren en vogels op het landgoed voorkomen.

Deze soms zeer zeldzame vogels en insecten, oefenen op hun beurt weer een internationale aantrekkingskracht uit op ecologen en overige natuurliefhebbers. Hierdoor kan het landgoed de boekhouding grotendeels rond krijgen met oa. de organisatie van natuursafari’s en door het aanbieden van natuurrecreatie. Een zeer belangrijke tak van activiteiten nu op het landgoed.

Verder wordt er gekeken naar hoe er financiële tegemoetkomingen kunnen worden gevonden voor het vastleggen van koolstof, de toename aan biodiversiteit en uit de elementen uit de Britse ELM’s (Environmental Land Management Schemes) waaraan het landgoed al voldoet.

Het loont de moeite om de website van het landgoed eens door te kijken, als u ook interesse hebt om stukken grond om te zetten naar natuur en hoe daar dan een verdienmodel aan te hangen is! Inspirerend is het zeker!

Algemene Ledenvergadering BPG 12 november

Op zaterdagmiddag 12 november houdt BPG Vereniging landelijk Brabant haar Algemene Leden Vergadering op Landgoed Wellenseind in Voor leden en relaties hebben wij een boeiend programma samengesteld. Na ontvangst door de familie Zeeman, eigenaar van het landgoed, zal Watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel vertellen over de werkzaamheden van het Waterschap op het gebied van klimaatadaptatie, droogte en de beschikbaarheid van water. Lex Peeters, manager van Landgoed Wellenseind, verteld ons hoe de werkzaamheden van het waterschap tot uiting komen op het landgoed. Zo is er door een samenwerking tussen het landgoed en het Waterschap gewerkt aan het toekomstbestendig van de beekdalen van de Raamsloop. Aansluitend maken we een wandeling over het landgoed en zullen we in de praktijk zien hoe de beekdalen van de Raamsloop gereed zijn gemaakt voor de toekomst.

Leden en relaties zijn uitgenodigd om de gehele vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 13.30. Het adres van de locatie is: Dunsedijk 3A, 5094BA Lage Mierde. Graag wel aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan via info@landelijkbrabant.com. Graag tot ziens!

Personalia

Wij zwaaien Neeltje uit

Neeltje Hermus heeft een nieuwe baan. Dat betekent dat Neeltje BPG helaas heeft verlaten. We blikken met haar terug op de tijd dat ze bij BPG werkzaam is geweest. Ook laat Neeltje ons weten waar ze vanaf 1 november werkzaam is.

Wat is je leukste herinnering aan BPG?

Haha, om gelijk maar met de moeilijkste vraag te beginnen! Wat me natuurlijk direct te binnen schiet is het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’. Een mooi feest ter ere van het 25-jarig bestaan van BPG en om afscheid te nemen van de oud-voorzitter, gehouden in congrescentrum ‘1931’. Hierbij kwam de verscheidenheid in onze achterban met de vijf sprekers perfect naar voren!

Maar, stiekem vond ik de bezoeken aan onze leden toch wel het leukst. Schitterende locaties en inspirerende mensen, met elk hun eigen bijzondere visie.

Wat heb je geleerd van het werken bij BPG?

Ontzettend veel. Stikstof, bosbouw, pacht, NSW…. Allemaal onderwerpen die ik de afgelopen twee jaar veel beter ben gaan begrijpen. Mijn vader is dan wel boer, maar de wereld van particulier bezit en landgoederen was voor mij compleet nieuw. Ik ben er veel bewuster van geworden aan wie we ons mooie buitengebied te danken hebben, én wat er allemaal op af komt qua beleid en regelgeving.

Wat geef je je opvolger mee?

Ga vooral met onze leden het gesprek aan.

Bij wie ga je je loopbaan vervolgen en wat ga je daar doen?

Ik ga aan de slag bij ecologische adviesbureau Natuurinclusief, uit Borculo. Ik ga daar een verscheidenheid aan werk doen, onder andere veldonderzoek, rapporten schrijven, advies, en klantcontact.

Wij heten Anne-Marie welkom

Per 1 december treedt Anne-Marie Majoie in dienst bij BPG. Anne-Marie volgt Neeltje op. Hieronder stelt zij zich nader voor.

Als econome en landschapsarchitecte lever ik graag een bijdrage aan een mooi landschap, rijke biodiversiteit en schone leefomgeving. Daarom ben ik ook zo blij met deze nieuwe uitdaging bij het FPG / BPG waar ik in de rol van regio adviseur en project medewerker met de Brabantse landeigenaar kan meedenken over deze onderwerpen en zijn belangen in de gebiedsgerichte aanpak kan behartigen.

Hiervoor was ik betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van Stichting Wij.land (onderdeel van Commonland). Wij.land werkt sinds 2016 in het veenweidegebied rondom Amsterdam en Utrecht. Samen met boeren, ecologen, wetenschappers en vele anderen wordt er gewerkt aan een evenwicht tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Deze ervaring bij Wij.land zal mij zeker helpen in mijn werk bij FPG.


In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, werk ik in mijn tuin, bekijk ik kunst of luister ik naar (klassieke) muziek.

Nieuws uit de provincie

Subsidie voor Brabants agrarisch natuur- en landschap

De provincie wil een beter leefklimaat creëren voor de flora- en fauna in het agrarisch gebied. Agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en zijn gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Om dit te stimuleren stelt de provincie Noord-Brabant vanaf 2 november 37 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 6 jaar. Klik hier voor meer informatie.

Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. Klik hier voor meer informatie.

Reactie provincie Noord-Brabant op advies Remkes en besluiten kabinet

Op 5 oktober heeft Johan Remkes zijn bevindingen over de stikstofcrisis gepresenteerd. De adviezen en aanbevelingen in het rapport van Remkes zijn door het kabinet omarmd. De provincie Noord-Brabant heeft gereageerd op deze ontwikkelingen. Klik hier voor de reactie van de provincie en klik hier voor de reactie van de FPG op het rapport.

Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafval dumpingen

Het kabinet verruimt de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden. Het uitgangspunt blijft dat de vervuiler, maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Het kabinet is van mening dat onschuldige burgers niet de dupe mogen worden en niet mogen blijven zitten met opruimkosten. Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal 200.000 euro. Meer hierover leest u hier. Meer informatie over de betreffende subsidie wordt in het eerste kwartaal van 2023 gecommuniceerd door de provincie Noord-Brabant.

Politie en Boa’s laten tanden zien in strijd tegen stroperij

De politie en handhavers hebben in een gecoordineerde actie vier personen aangehouden voor stroperij. Al enige tijd ontving de politie signalen dat er in de omgeving van Mill stropers actief waren. Stropers zouden met lichtbakken het aanwezige wild opsporen en vervolgens hun jachthonden erop af sturen waarna het wild op een gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Deze signalen van stroperij resulteerden in een georganiseerde actie van de politie met de groene BOA’s van Samen Sterk in Brabant en de jachtopzichters van een particulier landgoed. Lees hier mee over de betreffende actie.

Leden in het nieuws

Landgoed Bleijendijk aanwezig op de markt in ‘s-Hertogenbosch

In het kader van de Dutch Food Week zijn op de markt in ’s-Hertogenbosch biologische producten onder de aandacht gebracht. Landgoed Bleijendijk was één van de ondernemingen die namens de biologische sector aanwezig was:  “Er was heel veel animo om het verhaal achter het product te horen. En uiteraard even lekker te proeven van alle mooie producten. We kijken terug op een geslaagde middag, waarbij er zeker meer bekendheid gegeven is aan lokale producenten die op een innovatieve manier werken”, aldus Herma Winnemuller van het landgoed.

Natuurcollege voor kinderen op Landgoed Wellenseind

Op landgoed Welleseind start in 2023 het Wellenseind Junior Natuurcollege voor kinderen van 10 tot 12 jaar. In acht sessies worden kinderen opgeleid tot ‘junior Wellenseind Ranger’. Het idee komt van Jan Zeeman. Jan Zeeman is in 2020 overleden Lex Peeters, landgoedmanager van Wellenseind, geeft aan dat het de grote wens was van Jan Zeeman dat kinderen op zijn landgoed zouden gaan ravotten. Zijn wens wordt nu vertaald in het Wellenseind Junior Natuurcollege. De colleges beginnen in maart 2023. Op 17 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats klik hier voor meer informatie.

Ander nieuws

Subsidie voor groene boa’s beschikbaar

De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022  is geopend. Deze regeling betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken  over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen. Klik hier om de subsidie aan te vragen.

Tweede kamer slaat aan op toename aanvullen door wolf

Het aantal slachtoffers van de wolf onder landbouwhuisdieren neemt toe door de jaarlijkse exponentiële groei van wolven in Nederland. Kalveren, koeien en pony’s worden met steeds meer regelmaat aangevallen en dood gebeten. FPG heeft daar eerder dit jaar aandacht voor gevraagd via een brief en position paper aan minister Van der Wal. Klik hier voor het volledige bericht op de website van de FPG.

Henry Meijdam voorgedragen als voorzitter van FPG

Het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) draagt Henry Meijdam voor als nieuwe voorzitter. De algemene vergadering van FPG besluit 26 november 2022 over de voordracht. Hij volgt daarmee Roel Robbertsen op, die in de afgelopen 9,5 jaar de voorzittershamer hanteerde. Klik hier voor het volledige persbericht.

Agenda

Kijk hiervoor in onze eigen agenda, en in die van FPG

  • 12 november 2022 – ALV BPG
  • 26 november 2022 – ALV FPG

Nieuwsflits BPG september 2022

Nieuwsflits BPG september 2022

Uw bestuur in de praktijk

Gedeputeerde op bezoek bij landgoederen

Vrijdag 2 september heeft gedeputeerde Hagar Roijackers een bezoek gebracht aan drie landgoederen. Op landgoederen Bleijendijk, Zwijnsbergen en de Hoevens zijn inspirerende gesprekken gevoerd over duurzaam verbinden, beschermen en ontwikkelen van natuur, cultuurhistorie en agrarisch landschap. Bij de bezoeken hebben we laten zien dat particuliere eigenaren weten dat het gaat om samenwerking en integraliteit, inclusief ecologie en de transitie van de landbouw. Voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) liggen er mogelijkheden om te komen tot multifunctioneel landgebruik.

 

BPG-leden actief bij gebiedsgerichte aanpak!

GGA-gebieden zijn gebieden waar veel opgaven omtrent water, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening samenkomen. De provincie Noord-Brabant heeft in 17 van die gebieden een gebiedsgerichte aanpak (GGA) opgestart, waarbij wordt gestreefd naar een integrale oplossing. Het is belangrijk eigenaren bij deze processen te betrekken; zij weten als geen ander wat er speelt in de gebieden. Per gebied heeft BPG Vereniging landelijk Brabant een lid gevraagd om, namens BPG en particulieren in dat gebied, ambassadeur te worden. Woensdag 21 september hebben we met de beoogde ambassadeurs en de provincie om tafel gezeten om de aanpak te bespreken.

Wat houdt de Gebiedsgerichte aanpak in?

De gebiedsgerichte aanpak is ongeveer 1,5 jaar geleden gestart n.a.v. de stikstofdiscussie. De provincie Brabant besloot al snel: het herstellen van de gevoelige natuur in Noord-Brabant houdt meer in dan alleen stikstof. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij meerdere opgaven in het buitengebied worden meegenomen. Onder deze aanpak vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden, en nog eens drie gebieden waar veel opgaven liggen. Het is per gebied een zoektocht met wie de puzzel gelegd moet worden. Met de betrokken partijen worden verschillende sessies georganiseerd. Eerder schreven wij al over de gebiedsgerichte aanpak in onze verschillende nieuwsflitsen van de afgelopen jaren. Ook kunt u op de website Home – GGA groen blauw per gebied bekijken in welke fase van de aanpak de verschillende gebieden zich bevinden.

Ambassadeurs

Het idee van een ambassadeur is dat deze, in goede afstemming met de medewerkers van BPG, zijn/haar gebiedsproces volgt en kansen en ontwikkelingen rapporteert aan BPG en leden in het gebied.

Als vereniging vertegenwoordigen we, naast onze eigen leden, alle particuliere terreineigenaren in het buitengebied. Daarom vragen we de ambassadeurs ook naburige eigenaren die niet zijn aangesloten bij de vereniging, op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Ook hierin zullen de medewerkers van BPG en de ambassadeurs samenwerken, om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de eigenaren in de verschillende gebieden, zodat hiermee contact kan worden gezocht.

Nieuwsgierig wie ambassadeur wordt in uw gebied? Neem dan contact op met Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com.

Natuurbeschermingsoverleg te gast op Landgoed de Vijverhoeve

Op 22 september heeft het Natuurbeschermingsoverleg vergaderd bij een particulier landgoed. Herma Winnemuller neemt namens het BGP-bestuur deel aan het overleg. Eerder heeft zij geschreven over wat dit overleg inhoudt en haar activiteiten hiervoor. De verschillende partners waren deze keer op uitnodiging van BPG op bezoek op Landgoed De Vijverhoeve. Op de agenda stond de provinciale Rood voor Groen-Landgoedregeling.

BPG-bestuurder José de Rooij heeft de regeling met een presentatie toegelicht. Ze heeft de pijnpunten die vele initiatiefnemers bij deze regeling voelen, goed weergegeven. Hierdoor werd het voor de toehorende TBO’s (NM, SSB, BL) en BMF duidelijker waarom zó veel initiatieven niet tot de werkelijke uitvoering van het plan komen. Onder andere werd er gepleit voor een ‘kennis en kunde loket’ waar initiatiefnemers in een vroeg stadium terecht kunnen met hun plan, om direct al een reële inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid ervan. In plaats van dat dit na 5-10 jaar pas duidelijk wordt, als de vele betrokkenen één voor één een oordeel over het plan hebben gevormd en er al veel kosten gemaakt zijn door de initiatiefnemer.

Daarnaast gaf José de Rooij middels een voorrekening weer dat er beter gekeken moet worden naar het ontwikkelrisico dat gepaard gaat met de investeringen in de tijd. Met een lange doorlooptijd komt het initiële verdienmodel vaak niet meer overeen met de werkelijkheid.

De TBO’s en BMF staan niet negatief tegenover de Rood-voor-Groen regeling, mits er rekening wordt gehouden met bepaalde randvoorwaarden. Deze zullen concreter worden geformuleerd, waardoor de regeling scherper en helderder wordt voor initiatiefnemers in de hoop dat er op deze manier nog meer prachtige natuur aangelegd gaat worden in Noord-Brabant.

Rood-voor-groen in de praktijk

Na de presentatie werd middels een wandeling over het terrein van Landgoed De Vijverhoeve de Rood voor Groen-regeling in de praktijk bekeken. Op het landgoed worden namelijk drie nieuwe landhuizen gebouwd in harmonie met de omgeving. Een voorbeeld van het succesvol gebruik maken van de Rood voor Groen-regeling! We kijken terug op een succesvol overleg, waarbij het belang van de rood-voor-groenregeling voor het buitengebied van Brabant nogmaals is benadrukt en er ook concrete acties uit zijn voortgekomen om deze regeling duidelijker en haalbaarder te maken.

Werkbezoek leden Provinciale Staten van 9 september jl.

DOOR HERMA WINNEMULLER Op vrijdag 9 september 2022 heeft een grote delegatie van de leden van de Provinciale Staten (PS) een werkbezoek gebracht aan onder andere het natuurgebied de Gement, gesitueerd dicht tegen de binnenstad van Den Bosch. De Gement is een groot gebied gelegen in het Natuurnetwerk Brabant, dat onder het beheer van Vereniging Natuurmonumenten valt. Voor het beheer ontvangt de vereniging SNL-subsidie.

Gezamenlijk met bestuurders van de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap én de Brabantse Milieufederatie maakte BPG-bestuurder Herma Winnemuller ook onderdeel uit van het ontvangstteam van de PS-leden in het natuurgebied. Er werd een moment stil gestaan om o.a. meer duiding te geven aan de zorgen die er vanuit deze organisaties zijn met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging van (jaarlijks) 10 miljoen euro op de begroting voor natuurbeheer in het Beleidskader Natuur. Het Beleidskader Natuur wordt dit najaar door PS vastgesteld voor de periode t/m 2030. Dit pamflet is uitgedeeld aan de PS leden, waar dus nog meer aandachtspunten op worden genoemd en waar ook de aandacht van BPG bij zal zijn.

Namens de Brabantse Manifestpartners heeft voorzitter Maurits van Bouwdijk nadien ingesproken tijdens de Statenvergadering, om de voorgenomen bezuinigingen af te wenden. Klik hier om het terug te kijken.

In memoriam

Op 31 augustus is Harry Breviers onverwacht overleden. Harry was rentmeester van de ASR op landgoed De Utrecht, voorzitter van de Kempische landgoederen en heeft ook in het bestuur van ZPG gezeten. Daarnaast heeft hij BPG geregeld inhoudelijk ondersteund, zoals met een gezamenlijk geschreven reactie op de Bossenstrategie in het Vakblad Natuur Bos en Landschap. Harry was een gepassioneerd natuurliefhebber en vanuit dat perspectief gaf hij invulling aan zijn vak. Onder zijn leiding heeft De Utrecht een aantal nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt: er kwam een uitkijktoren in het Natura 2000 gedeelte, een middeleeuwse bijenschans werd gebouwd, men werkte mee aan de Andreas Schotel route, vrijwilligersgroep “De bonte spechten” werd opgericht en er kwam een prachtige natuurbegraafplaats, waar Harry nu rust.

Harry was een aimabel mens, recht door zee en wars van poespas. Hij verenigde op een unieke manier idealisme en realisme in zich. Dat de kist van Harry werd gedragen door de pachters van het landgoed is een alleszeggend eerbetoon aan deze bijzondere man.

Nieuws uit de provincie

Nieuwe subsidie voor bosaanleg buiten het Natuurnetwerk Brabant

In een aantal Natura 2000-gebieden is in het recente verleden bos gekapt om leefgebied te creëren voor bedreigde plant- en diersoorten. Om dit gekapte bos te compenseren, verleent de provincie Noord-Brabant subsidie aan grondeigenaren die natuurbos aanplanten op hun eigen percelen. De Werkeenheid heeft op verzoek van de provincie een flyer opgesteld: Flyer bosaanleg

Tot 7 oktober mogelijkheid inschrijven pachtgronden GOB

Vanaf 12 september kan weer worden ingeschreven op de provinciale pachtgronden. De inschrijfperiode loopt tot 7 oktober aanstaande.

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijvingen worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen. Verder lezen…

Leden in het nieuws

Nieuwe natuur bij landgoed De Utrecht ‘ingelijst’

Eindhovens dagblad, 22-07-2022

Waterschap De Dommel heeft het grootscheepse herstel van de natuur bij landgoed De Utrecht en het riviertje De Raamsloop vrijdag feestelijk afgesloten, door het resultaat letterlijk in te lijsten. Dankzij het project is er 20 hectare nieuw bos bij gekomen en 60 hectare heide. Ook zijn er nieuwe wandelpaden aangelegd en een nieuw fietspad langs de Raamsloop. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Voucher voor cursus Toekomstbestendige landbouw

In onze vorige nieuwsflits informeerden wij onze leden over het scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw, opgezet door de groene hogescholen en Wageningen University. Tot 1 oktober 2022 is het mogelijk een voucher aan te vragen bij RVO, welke de kosten van de cursussen deels vergoed. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.

Agenda

2 november 2022  – FPG bijeenkomst over NSW en opvolging

12 november 2022 – Algemene Ledenvergadering, Landgoed Wellenseind. Uitnodiging volgt.

26 november 2022 – Algemene Ledenvergadering FPG, afscheid voorzitter Roel Robbertsen

Nieuwsflits BPG juli 2022

Nieuwsflits BPG juli 2022

Terugblik ALV op Kasteel De Strijdhoef

Dinsdag 21 juni waren we met 70 leden en geïnteresseerden op Kasteel De Strijdhoef voor onze Algemene Ledenvergadering van BPG Vereniging landelijk Brabant. Na het inhoudelijke gedeelte, waarvan onze leden de notulen hebben ontvangen, hebben we geluisterd naar inleidingen van Arthur Leijten, eigenaar van Kasteel De Strijdhoef, Frederike Scholten, bestuurslid van het Natuurcollectief Brabant en Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Uiteraard was er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de verschillende uiteenzettingen, hebben de aanwezigen een rondleiding gekregen op en rondom Kasteel Strijdhoef. U vindt hier een korte impressie van de avond.

Uw bestuur in de praktijk

Ontmoeting in het Groen Editie 2022:  belangrijke kennismaking BOA’s en particuliere eigenaren

DOOR HARRIE VAN PUIJENBROEK. Als bestuurslid van BPG heb ik onder andere ‘toezicht en handhaving’ in mijn portefeuille. Vanuit die hoedanigheid vertegenwoordig ik BPG ook in de stuurgroep van SSIB. SSIB (samen sterk in Brabant) is een organisatie van ‘groene BOA’s’ in dienst van de Omgevingsdienst, gefinancierd door de partners (met name de Brabantse gemeentes, TBO’s en waterschappen) en de provincie (via een verdeelsleutel gelinkt aan de SNL). Op 2 juni jongstleden hebben wij als BPG samen met SSIB de jaarlijkse ‘Ontmoeting in het Groen’ georganiseerd op Landgoed Bleijendijk.

Praktijkcasussen

‘Ontmoeting in het Groen’ heeft als doel om de ‘groene BOA’ en de ‘groene bestuurder’ met elkaar in contact te brengen. Er waren dit jaar 6 praktijkcasussen uitgewerkt op locaties die over het landgoed waren verdeeld. De deelnemers werden in groepen opgedeeld naar gelang de regio waar ze werken of waar hun landgoed ligt, waardoor per groep ook alle gremia vertegenwoordigd waren.

Twee casussen draaiden rond verdachte personen- in casu een man die illegaal aan het vissen was en een verwarde persoon in een auto. Daarnaast waren er twee casussen rond kleinschalige stroperij waarbij vooral aandacht uitging naar het herkennen van deze activiteiten in het veld. Daarnaast was er een casus rond bebording, waarbij er op werd gewezen hoe weinig uniformiteit er zit in de bebording tussen de verschillende terreineigenaren. (Zie hier het model openstellingsbord, ontworpen door FPG).

Tot slot werd bij een casus gewerkt rond de zorgplicht in geval van beschermde fauna- in casu een beverburcht- en de vergunningsplicht rond activiteiten die mogelijk verstorend kunnen werken voor het desbetreffende dier. Kortom, allemaal situaties die we als landgoedeigenaren meemaken, maar die wij anders benaderen dan een BOA.

Zoek contact!

Waarom is dit ook voor u relevant? SSIB BOA’s zijn over de hele provincie bevoegd en treden graag met u in contact. SSIB heeft als drie speerpunten stroperij, illegaal motor crossen en afvaldumpingen, maar ze kunnen ook bij andere misstanden optreden. De medewerkers van SSIB zelf willen graag hun kennis over het buitengebied uitbreiden, zij komen op de terreinen van TBO’s en gemeenten, maar weten vaak niet waar de particuliere natuurgebieden zijn of wie ze moeten contacteren om toegang tot een bepaald gebied te krijgen wanneer er zich incidenten voordoen.  U kunt de contactpersonen per regio hier vinden: Over SSiB – Samen Sterk in Brabant. Een uitgebreid terugblik en foto’s van de Ontmoeting in het Groen kunt u hier bekijken.

 

Groen geborgde zetels voor de Waterschappen

DOOR ETIENNE SCHOENMAKERS. Voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023 worden op dit moment de kandidaten voor de geborgde Natuur-zetel geselecteerd. In Noord-Brabant heb ik namens BPG Vereniging landelijk Brabant deelgenomen in de selectiecommissie. Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap hebben we vele interessante en zeer kundige kandidaten mogen ontmoeten.

In de periode van mei en juni hebben we gesprekken gevoerd aan de hand van een aantal selectiecriteria. Naast de kennis van Water en van Natuur, is het van belang om aandacht te besteden aan de relatie met de achterban. In ons geval: met Landelijk Brabant. Het gaat niet alleen hoe de kandidaten de achterban denken te gaan vertegenwoordigen. Ook werd gepolst wát de kandidaten vanuit hun achterban nodig zouden moeten hebben, om onze stem goed in het Waterschap te kunnen laten horen. Daar werd door de meeste kandidaten heel constructief op gereageerd met vele nuttige tips en handreikingen.

Voor alle Brabantse Waterschappen heeft de selectiecommissie geschikte kandidaten kunnen selecteren. De geselecteerde kandidaten zullen op 12 oktober aan het VBNE bestuur worden voorgelegd ter benoeming.

Al met al een heel inspirerende manier van samenwerken tussen NM, SBB, BL en BPG, om de groen-geborgde zetels bij de Brabantse Waterschappen te positioneren.

 

Personalia

Bestuurder Rutger van Basten Batenburg neemt afscheid 

Bij onze afgelopen ALV hebben wij afscheid genomen van onze penningmeester Rutger van Basten Batenburg. Begin 2019 is Rutger toegetreden tot het bestuur. Hij nam toen het penningmeesterschap over van Jos Klessens. Rutger heeft niet alleen gezorgd dat de afgelopen vier jaren de financiën keurig op orde waren, zijn focus lag vooral op het communicatiebeleid en het vergroten van de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden.

Het bestuur én daarmee de vereniging heeft mede door zijn aanhoudende inzet een transitie doorgemaakt naar een meer ledengerichte vereniging. Meten is weten; zo werd direct na de bijeenkomsten een digitale vragenlijst aan de leden voorgelegd. Met de informatie uit deze enquêtes is het mogelijk om bij te sturen waar nodig.

Rutger heeft samen met Jacqueline van Pelt de basis gelegd voor de nieuwe website en de frequente Nieuwsflitsen, met nuttige informatie gericht op onze leden! Hij was de webmaster en deed de eindredactie van de Nieuwsflits.

Het bestuur dankte Rutger van Basten Batenburg tijdens de sfeervolle ALV op Kasteel De Strijdhoef, voor zijn betrokken en professionele inzet. We hopen een beroep op hem te kunnen blijven doen, met name om de Landelijk Brabant ledentafels vorm te geven.

 

Frederik de Bruijne toegetreden tot BPG-bestuur

In de ledenvergadering van 21 juni 2022 is Frederik de Bruijne door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid van BPG Vereniging landelijk Brabant. Hij neemt de rol van penningmeester op zich. Frederik woont samen met zijn vrouw en twee kinderen sinds 2010 in Vlijmen. Al vanaf zijn jeugd heeft hij een grote liefde voor het buitengebied, erfgoed en de jacht.

Frederik is opgegroeid in Hattem en heeft na de middelbare school de opleiding Rentmeesterij aan de Internationale Agrarische Hoge School Larenstein te Velp afgerond. Vervolgens heeft hij bedrijfskunde, aangevuld met Agrarisch recht, gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Inmiddels is Frederik al ruim 25 jaar verbonden aan Gloudemans. In de beginjaren heeft hij zich met name ingezet op het gebied van Rentmeesterij. Nu houdt hij zich, naast voorzitter van het dagelijks bestuur, bezig met gebiedsontwikkeling. Vanuit die rol wil hij graag een bijdrage leveren aan een beter en mooier Nederland.

Voorts is Frederik bestuurlijk actief op diverse terreinen en is hij onder andere vanuit zijn lidmaatschap van de Maatschappij van Welstand lid van de raad van toezicht van Landgoed ter Vorsel in Bladel.

 

Ronald Kramer nieuwe medewerker BPG

Op 1 mei jl. is Ronald Kramer in dienst getreden bij FPG. Ronald is onder andere werkzaam voor BPG. Op dit moment is zijn inzet voor BPG beperkt, vanaf 1 augustus zal hij meer werkzaamheden gaan vervullen in Brabant, gezamenlijk met René de Bont en Neeltje Hermus. Ronald zal zich zowel op de belangenbehartiging focussen alsook op een aantal projecten. Hiervoor heeft hij gewerkt voor LTO Noord als beleidsadviseur op het gebied van omgevingsbeleid. In het verleden heeft hij de studies Sociale Geografie & Planologie (Groningen) en Internationale Betrekkingen (Antwerpen) afgerond.

 

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Nieuws uit de provincie

Plan voor Brabantse bossen gepresenteerd

De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 is vastgesteld en kent een stevige ambitie voor extra bos en de revitalisering van bestaande bossen. Met het Actieplan Brabantse Bomen wordt nu inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050. Verder lezen…

Nieuwe Inspiratiegids Groene Regelingen beschikbaar

Er zijn veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te ontwikkelen. De vernieuwde inspiratiegids voor groene regelingen van de provincie Noord-Brabant, geeft een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied. Verder lezen…

Subsidieregeling beschikbaar voor bestrijding invasieve exoten

Het is sinds kort weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de bestrijding van invasieve exoten! De regeling is onderdeel van de subsidieregeling natuur van de provincie Noord-Brabant. Specifiek gaat het om §12 (Samenwerking bestrijding invasieve exoten) en §13 (bestrijding invasieve exoten in Natura 2000 gebied).

Paragraaf 12 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in een samenwerkingsverband. Dit kan bestaan uit het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak, maar ook de daadwerkelijke bestrijding zelf.

Paragraaf 13 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden. Deze kan geschikt zijn voor bestrijdingsprojecten van kleinere omvang (< €25.000,-) die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld paragraaf 14 van de regeling Natuur (Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden)

De regelingen met alle voorwaarden en verplichtingen zijn hier te vinden.

 

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

De groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy hebben samen een scholingsaanbod ontwikkeld voor een toekomstbestendige landbouw. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie thema’s: 1. Stikstof in de landbouw, 2. Natuurinclusieve landbouw en 3. Precisielandbouw. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Compendium Landgoed & Fiscus: fiscale wegwijzer voor particuliere grondeigenaren

Sinds de jaren ’90 maakt de brochure ‘Bos, Landgoed en Fiscus’, geschreven door Aart Bakker, de particuliere eigenaar van grond in het buitengebied wegwijs in de fiscale regels. De geheel herzien versie is 4 juli verschenen onder de naam ‘compendium Landgoed & fiscus’. Behandeld worden op hoofdlijnen de belastingwetten die op (bos-, natuur- en landbouw-) grond en op landgoederen van toepassing zijn. Interesse? Lees hier waar het compendium besteld kan worden.

 

Agenda

  • 23 september 2022: beheerdersdag VBNE, Mariënwaerdt
  • 4 en 5 november: Natuurwerkdag. Landgoedereigenaren / particuliere natuurbeheerders kunnen zich aanmelden. https://www.natuurwerkdag.nl/
  • 12 november 2022: save-the-date, ALV BPG Vereniging landelijk Brabant

 

Nieuwsflits BPG juni 2022

Nieuwsflits BPG  juni 2022

ALV BPG – dinsdag 21 juni 2022

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 juni aanstaande. Wij zijn van harte welkom op Kasteel De Strijdhoef te Udenhout. Gedeputeerde Roijackers komt vertellen over het natuurbeleid van de provincie. Bekijk hier het volledige programma van de bijeenkomst.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan projecten@landelijkbrabant.com.

 

Uw bestuur in de praktijk

DOOR HERMA WINNEMULLER.  Sinds November 2021 neem ik als bestuurder van BPG deel aan verschillende ‘groene’ overlegstructuren. Zo ook het ‘Natuurbeschermingsoverleg’. Hierin neemt BPG deel, naast Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieufederatie en IVN, om ook het geluid te laten horen hoe particuliere natuurgrondeigenaren tegen de ontwikkelingen in de groene sector aankijken

De verschillende TBO’s lopen vaak tegen dezelfde problematiek aan als particulieren qua regelgeving, maar hebben soms ook een volledig andere benadering doordat ze, in mijn ogen, wat verder van de grond afstaan. Het is immers niet hun eigen (familie)bezit. Dat neemt niet weg dat TBO’s ook de stem van de natuur laten horen. Samen voorkomen we dat er al te licht over natuur gedacht wordt en verstedelijking zonder pardon op natuurgrond wordt gepland. Men maakt zich hard voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en waakt over acties vanuit de overheid of het bedrijfsleven die daar afbreuk aan doen. Het woord onteigening of volledige schadeloosstelling rolt daarbij dan nogal eens over tafel en daarvoor moeten we mijns inziens toch kijken of er niet andere wegen te bewandelen zijn dan mensen hun grond ‘afpakken’. Daar zijn de collega’s binnen dat gremium zich overigens ook wel van bewust.

Het is prachtig dat we in ieder geval met elkaar om tafel zitten en zo elkaar kunnen tippen en informeren over wat er speelt en voor welke regio binnen Brabant dat aan de orde is. Zo kunnen ook onze leden goed en eventueel individueel geïnformeerd worden over wat er speelt op en nabij hun gronden.

Personalia

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

Nieuws uit de provincie

Input leveren op het natuurbeleid van de provincie? 

Dien een zienswijze in op het nieuw beleidskader Natuur! Dit jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen en particuliere natuurterreinen. Bovendien wordt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen gezocht, ook buiten de natuurgebieden.

Het ontwerp-beleidskader is gereed en ligt ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast.

Provinciale Staten gaan het Beleidskader Natuur uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie: Op de website leest u meer over het ontwerp-beleidskader.

Gedeputeerde bij ALV BPG over nieuw beleidskader Natuur

In onze nieuwsflits vindt u ook de uitnodiging voor de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant. Er is ook een openbaar deel. Daarbij  komt gedeputeerde Hagar Roijackers het nieuwe beleidskader Natuur toelichten. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om direct met de gedeputeerde in gesprek te gaan over het nieuwe beleidskader.

Boeren mogen straks niet meer beregenen in de Peel

Omroep Brabant – 18 mei 2022

Boeren hebben straks een vergunning nodig voor het beregenen van hun land in de Peel. Dat hebben de provincies Brabant en Limburg recent bekendgemaakt. Nu hebben boeren nog geen vergunning nodig voor het beregenen. Samen met de waterschappen werken de provincies aan een overgangsperiode van twee jaar, zodat agrariërs tijd krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. Verder lezen…

Subsidie voor boscompensatie opengesteld

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden. Verder lezen…

Brabant investeert fors in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant bijna € 4,2 miljoen in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en het onderhoud van molens. De provincie vindt het belangrijk om het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Verder lezen…

 

Agenda