BPG Vereniging landelijk Brabant

Winters rivierenlandschap in Landelijk Brabant

Duurzaam landelijk gebied in vertrouwde particuliere hand

BPG Vereniging landelijk Brabant is de  belangenvereniging van particuliere landgoed- en andere grondeigenaren in het landelijke gebied van de provincie Noord-Brabant. De vereniging is opgericht in  1995 en vertegenwoordigt particuliere eigenaren met in totaal 17.000 ha grond (2019). Deze landbouwgronden, bossen en  natuurterreinen zijn deels toegankelijk voor het publiek.

Wat BPG-leden als particuliere grondeigenaren met elkaar verbindt is: het duurzaam gebruik van het landelijke gebied, over generaties heen. Met niet alleen aandacht voor economie, natuur en ecologie, maar ook voor cultuurhistorie in het landschap.

BPG is lid van de Nederlandse Federatie van Particulier Grondbezit (FPG), die weer lid  is van de European Landowners Organization (ELO). BPG behartigt de belangen in Noord-Brabant op provinciaal en gemeentelijk niveau. FPG behartigt op landelijk niveau de gezamenlijke belangen van ruim 180.000 hectare van particuliere eigenaren.

Particulieren en het landelijk gebied van Brabant

Brabant kent een rijk verleden en een prachtig landschap met veel natuurschoon zoals hei, vennen, beekdalen, rustieke landgoederen en prachtige natuurterreinen. Het Brabantse landschap is het resultaat van eeuwenlang evenwichtig en economisch verantwoord beheer door particuliere landbouwers, andere grondbezitters en vele noeste werkers.

Particulier grondbezit en beheer spelen een cruciale rol in het behouden en verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en economisch vitaal landelijk gebied. Ook de door particulier initiatief opgerichte maatschappelijke organisaties en overheden houden deze landelijke, bosrijke gebieden en landgoederen nu in stand.

Landgoederen zijn enorm divers

Landgoederen zijn enorm divers in omvang, geschiedenis, diversiteit van gebouwen en landschappelijke kenmerken en hun activiteiten. We spreken dan over een stuk landbouwgrond, bos of natuur, met of zonder water, al dan niet met landhuis, of een NSW-status, dat als een geheel wordt beheerd en ligt veelal in het buitengebied. Uiteindelijk maakt de visuele samenhang van verschillende elementen het geheel herkenbaar als landgoed.

ondertekening Brabants manifest in 2019

BPG als belangenbehartiger en dienstverlener

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenbehartiger van en dienstverlener voor Brabantse particuliere landgoederen en andere particuliere grondbezitters. Wij versterken en ontzorgen de grondeigenaar en bevorderen het duurzaam gebruik van het landelijke gebied.

BPG vertegenwoordigt meer dan 17.000 ha verspreid over de provincie Noord-Brabant. Ongeveer de helft bestaat uit landbouwgrond en de rest uit bos en natuurterrein. Bekijk het overzicht van alle landgoederen in Brabant. BPG kent een verscheidenheid aan leden, grote en kleine landgoederen, natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals stichtingen), particulier of semi-particulier (TBO’s en ANBI-stichtingen) en NSW-landgoedeigenaren. Allen vertegenwoordigd door BPG Vereniging landelijk Brabant.

We werken samen met (toekomstige) leden, onze partners, samenwerkingsverbanden, relaties en overheden, om onze doelen te bereiken. Deze website is bedoeld hen te informeren over wie wij zijn en wat wij voor onze leden kunnen betekenen.