BPG publiceert inspiratiegids over verduurzaming van de landbouw op landgoederen

De afgelopen maanden hebben BPG Vereniging landelijk Brabant en Landgoed De Groene Kamer, in opdracht van de provincie en in het kader van het Brabantse programma Brabants Bodem, gezamenlijk onderzocht wat de verduurzaming van de agrarische sector betekent voor landgoederen.

Het project richtte zich op de verduurzaming en regeneratieve inzet van reguliere akkerbouwpercelen. Hiervoor is een innovatief teeltplan ontwikkeld. Daarnaast onderzocht het project de verwerking van geteelde gewassen tot agrarische producten en de afzet hiervan via korte-keteninitiatieven. Diverse inspirerende korte-keteninitiatieven zijn bezocht, wat waardevolle inzichten opleverde. De resultaten van het project werden gepresenteerd tijdens een Brabanttafel op Landgoed De Groene Kamer.

Het eindresultaat van dit project is een inspiratiegids, getiteld ‘Aan de slag met de verduurzaming van de landbouw; inspiratiegids voor landgoederen in transitie’. Deze gids biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor landgoederen die stappen willen zetten in verduurzaming. De inspiratiegids treft u hieronder aan. Meer informatie over het teeltplan is op te vragen via info@landelijkbrabant.com.

Ledenbijeenkomst BPG op landgoed Eyckenlust

Afgelopen dinsdag vond onze halfjaarlijkse ledenbijeenkomst plaats op Landgoed Eyckenlust in de gemeente Laarbeek. Jan de Jong van Beek en Donk, 8e generatie eigenaar van het landgoed,  en zijn vrouw Marcelle heetten ons welkom. Het landgoed heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente om gezamenlijk toekomstplannen voor het landgoed en de omgeving te ontwikkelen. Een prachtig voorbeeld van een publieke / private samenwerking!

De gemeente stelde BPG de raadszaal ter beschikking voor het besloten gedeelte van de bijeenkomst. Het was een bijzondere ervaring om te gast te zijn op het gemeentehuis! Na de Algemene Ledenvergadering luisterden de aanwezigen naar boeiende verhalen over de ontwikkelingen op Eyckenlust. Jan de Jong deelde zijn persoonlijke verhaal, terwijl Floris van Alkemade, voormalig rijksbouwmeester, de overkoepelende visie van het landgoed ( en de omgeving) presenteerde. Daarnaast maakten de deelnemers een prachtige wandeling over het landgoed onder begeleiding van Marcel Verkuijlen, raadgever van het landgoed.

Ook de Commissaris van de Koning, Ina Adema, was aanwezig. Zij sprak haar dank uit aan de particuliere eigenaren voor hun tomeloze inzet bij het behoud van het cultureel erfgoed en het landschap.

Deze boeiende bijeenkomst benadrukte opnieuw de waarde van particulier eigendom in de transitie van het landelijke gebied en de kansen die dit biedt voor toekomstige ontwikkelingen.

Dinsdag 11 juni 2024 – Algemene Ledenvergadering BPG Vereniging landelijk Brabant

Wanneer:       11 juni 2024, 19:00 – 23:00 (inloop 18.45)

Waar:             Gemeentehuis Laarbeek / Landgoed Eyckenlust     

Contact:         René de Bont

                        info@landelijkbrabant.com

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 juni aanstaande. U bent van harte welkom op het gemeentehuis van gemeente Laarbeek. Na de ALV worden we door de Jan en Marcelle de Jong van Beek en Donk ontvangen op landgoed Eyckenlust (5 minuten rijden vanaf het gemeentehuis).

Programma

18.45:              Ontvangst met koffie en thee

19.00:              Algemene ledenvergadering (alleen voor leden)

20.00:              Vertrek naar Landgoed Eyckenlust

Vanaf 20.00 ontvangst niet-leden met koffie en thee op landgoed Eyckenlust

20.15:             Inleiding Commissaris van de Koning Ina Adema

                        Floris van Alkemade – Landschapsontwikkeling Eyckenlust

                        Aansluitend rondwandeling landgoed

21.30:             Netwerkborrel

Aanmelden

Leden en medeleden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de link. Niet-leden kunnen zich aanmelden via info@landelijkbrabant.com.  U ontvangt van ons de bevestiging met daarin het definitieve programma.

Het bestuur kijkt uit naar uw komst en hoopt u op dinsdag 11 juni te mogen begroeten.

Landgoed De Utrecht viert 125 jaar bestaan!

Op 18 april vierden we het 125 jarig bestaan van Landgoed De Utrecht. Ook enkele bestuursleden van BPG waren aanwezig tijdens deze vrolijke happening.

Commissaris van de Koning Ina Adema feliciteerde ASR, eigenaar van het landgoed, met deze mijlpaal. Ze sprak met passie over de belangrijke rol die het landgoed heden ten dage nog steeds speelt in het landelijk gebied. Niet alleen voor de streek door alle verschillende recreatiemogelijkheden en de natuurbegraafplaats op het landgoed, maar ook bij de totstandkoming van houdbare natuur en een toekomstbestendige landbouw.

Tijdens deze viering maakte Raymond Gennissen, rentmeester van het landgoed, bekend dat het landgoed gaat samenwerken met de landgoederen Wellenseind en Gorp en Roovert bij het opstellen van een gebiedsvisie. Dit initiatief is ontstaan in nauwe samenspraak met BPG. Zo kan alvast een start gemaakt worden met het gebiedsproces in dit deel van Kempenland West. Ook de gemeente Reusel en Hilvarenbeek juichen dit initiatief toe en samen met hen, maar ook met de agrariërs, Brabants Landschap, etc. gaan we aan de slag!

BPG is ook bezig om in andere gebieden dit soort samenwerkingen en initiatieven op te zetten. Hebt U zelf ideeën, dan horen we dat graag!

Aankondiging: Brabanttafel over verduurzaming van de landbouw op dinsdag 28 mei 2024

Graag nodigen wij leden van BPG uit voor de Brabanttafel van  dinsdag 28 mei 2024 (19.00 – 22.00).

Wanneer:          dinsdag28 mei 2024, 19.00 – 22.00

Waar:                   Landgoed De Groene Kamer, Bleukweg 2, 5032 PN, Tilburg

Onderwerp:     Verduurzaming van de landbouw

De agrarische sector ondergaat de komende jaren een grote transitie. Ook leden van BPG, die grond verpachten voor agrarische doeleinden of zelf agrarische gronden in gebruik hebben, krijgen te maken met deze transitie. De inzet van de transitie is een duurzame(re) agrarische sector, waarbij gezond bodemgebruik en natuurinclusiviteit belangrijke ingrediënten zijn.

De afgelopen maanden heeft BPG samen met Landgoed De Groene Kamer onderzocht wat verduurzaming van de agrarische sector betekent voor landgoedeigenaren en grondbezitters. Daarvoor is voor een teeltplan voor een akkerbouwperceel ontwikkeld. Verder is gekeken naar de verwerking van grondstoffen tot agrarische producten en de afzet van deze agrarische producten op het landgoed zelf.

Op 28 mei gaan we met elkaar in gesprek  over de mogelijkheden voor landgoedeigenaren en grondbezitters om agrarische gronden te verduurzamen en de mogelijkheden om (duurzame) agrarische producten zelf te vervaardigen en af te zetten op het landgoed.

Agrariërs die gronden pachten van grondeigenaren zijn ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst!

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomst? Stuur dan een mail naar info@landelijkbrabant.com. Wij heten u graag welkom op 28 mei!

BPG maakt kennis met gedeputeerde Saskia Boelema op Landgoed Beukenhorst

Op vrijdag 1 maart mocht BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Saskia Boelema ontvangen op het prachtige Landgoed Beukenhorst, eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Saskia Boelema is binnen het provinciale bestuur verantwoordelijk voor, onder andere, de onderwerpen Water en Bodem.  Veel opgaves van het landelijk gebied hebben te maken met  water- en bodemvraagstukken. Voor leden van BPG erg belangrijk dus! Dit geldt ook voor Landgoed Beukenhorst en haar pachters.

Het bezoek begon op één van de pachtboerderijen van het landgoed, waar de gedeputeerde welkom werd geheten door Bibian van Rijckevorsel en agrariër Frank van de Ven. De heer Van de Ven nam de aanwezigen mee in het verhaal van zijn onderneming en de zorgen die hij heeft over het feit dat zijn boerderij in een zogenaamde beregeningsgebied ligt. Daarbij ligt de boerderij in een zogenaamd normloos beekdal. Dat betekent dat wanneer de beek buiten zijn oevers treedt, er geen compensatie voor de boer/grondeigenaar mogelijk is. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de agrarische ondernemer en voor de grondeigenaar. De gedeputeerde gaf aan begrip te hebben voor de situatie. Er is afgesproken om de consequenties van normloze beekdalen in kaart te brengen en hierover binnenkort verder te praten.

Het bezoek werd vervolgens voortgezet op het Landgoed zelf waar de gedeputeerde hartelijk werd ontvangen door Mary van Rijckevorsel. In het prachtige landhuis werden verschillende onderwerpen aangestipt die voor BPG van belang zijn. Zo is bijvoorbeeld gesproken over de grondstrategie van de provincie. BPG is van mening dat grond de sleutel is tot de inpassing van de verschillende ruimtelijke opgaves. Het succes valt of staat met een goede grondstrategie. Voor BPG is het hierbij van belang dat grond niet wordt opgekocht door overheden, maar eigendom blijft van de eigenaar. De gedeputeerde toonde begrip voor deze situatie. Zij kon zich goed voorstellen dat grondeigenaren emotioneel verbonden zijn met gronden die al generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Het is daarom dat het provinciale bestuur een zorgvuldige afweging maakt ten aanzien van de grondstrategie. Voor BPG was dit fijn om te horen!

Al met al kijkt BPG terug op een waardevolle bijeenkomst!