Copyright

Deze website is van BPG Vereniging landelijke Brabant te Almkerk

© Copyright 2019 BPG Vereniging landelijk Brabant

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor eigen gebruik mits de bron (‘BPG Vereniging landelijk Brabant’) wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan.

Op de inhoud en vormgeving van de website van de BPG Vereniging landelijk Brabant rust auteursrecht en databankenrecht. Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de BPG Vereniging landelijk Brabant.