Diensten

BPG diensten en ledenbijeenkomsten

BPG Vereniging landelijk Brabant geeft haar leden voorlichting en advies en biedt regelmatig workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan over verschillende aandachtsgebieden en thema’s waar landgoedeigenaren mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan NSW, nieuwe landgoederen, nieuw stelsel natuur en beheer, Natura 2000 en EHS, bedrijfsopvolging, biomassa en de gevolgen voor het Stikstofbesluit. Ook worden best practices bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld over de de bestrijding van de eikenprocessierups, of de aanleg en ontwikkeling van natuurcampings, natuurbegraafplaatsen of zonneparken.

BPG biedt dit haar leden gratis aan of tegen een geringe vergoeding.

Diensten – advies van rentmeesters / regio-adviseurs

U kunt ook gebruik maken van regio adviseurs. Dit zijn ervaren rentmeesters die BPG-leden gratis van dienst zijn met eerstelijns adviezen. Het gaat dan om telefonische consulten van beperkte duur. Indien sprake is van complexe problematiek, zodat een gesprek langer gaat duren dan circa een half uur, kan worden doorverwezen naar derden of een honorarium worden gevraagd.

De regioadviseurs zijn gespecialiseerd in pacht, erfpacht, onteigening, taxaties, planschade, land- en bosbouw, e.d. 

Zie onder contact voor de contactgegevens van de BPG regio adviseurs in Noord-Brabant. 

Diensten – Ledenvoordelen FPG

De landelijke FPG heeft een ledenvoordeelprogramma op vele terreinen: energie, verzekeringen, veiligheid, mobiliteit, bedrijfsvoering, diensten derden, telecom.

Diensten – aanvragen certificaat Particulier Natuurbeheer bij Part-Ner

Particulieren die subsidie willen aanvragen voor hun natuurbeheer, worden door de overheid verplicht om zich te laten certificeren als bewijs van geborgde kennis en kunde. Steeds vaker gebruiken zij het BPG model om een eigen Certificaat Natuurbeheer te kunnen krijgen, uitgereikt door de Stichting Certificering SNL die dit doet namens de provincies. Zij kunnen hiervoor terecht bij Part-Ner. Die is begonnen om per provincie een natuurcollectief te vormen, waarbij kleinere eigenaren zich kunnen aansluiten. Daar kunt u alle informatie over certificering vinden. Kijk op de paginan samenwerkingsverbanden voor meer informatie over Part-Ner.