Disclaimer

BPG Vereniging landelijk Brabant besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en haar verdere uitingen/contacten.

Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

BPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de verstrekte informatie en de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op de website en in uitgingen worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de BPG Vereniging van Brabantse landgoederen (hierna ook: ‘de Vereniging’), hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende  overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Vereniging streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Vereniging is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is  De Vereniging niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Vereniging .
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Vereniging in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Vereniging om alsnog tot goede afspraken te komen.

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan contact. Ook andere opmerkingen zijn welkom.