BPG – over ons

Wie zijn we, wat doen we, missie en visie

BPG als belangenbehartiger en dienstverlener

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenbehartiger van en dienstverlener voor Brabantse particuliere ‘landgoederen’ in brede zin. Wij versterken en ontzorgen de grondeigenaar en bevorderen het duurzaam gebruik van het landelijke gebied (missie, reden van bestaan).

BPG  vertegenwoordigt meer dan 17.000 ha, verspreid over de provincie Noord-Brabant, waar wonen, werken en leven samengaan. Ongeveer de helft bestaat uit landbouwgrond en de rest uit bos en natuurterrein. Bekijk het overzicht van alle landgoederen in Brabant. BPG kent een verscheidenheid aan leden, grote en kleine landgoederen, natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals stichtingen), particulier of semi-particulier (TBO’s en ANBI  stichtingen) en  NSW-landgoedeigenaren. Allen scharen zich achter de missie  en visie van het BPG.

BPG is lid van de landelijke vereniging van landgoederen, de Federatie Particulier Grondbezit, een federatie van autonome provinciale verenigingen van landgoederen. Daar waar BPG de belangenbehartiger is in Brabant op provinciaal en gemeentelijk niveau,  behartigt de FPG de gemeenschappelijke belangen van particuliere grondbezitters op nationaal een internationaal (ELO) niveau. De Federatie behartigt de belangen van ruim 180.000 hectare particulier bezit.

Verscheidenheid aan leden, parels in het Brabantse bekenlandschap

De leden bestaan vooral uit eigenaren van nieuwe of oude landgoederen en verpachters van gronden.

Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid aan particulier eigendom. Dat bestaat uit nieuwe landgoederen, landbouwgronden, bossen, natuurgebieden, wijngaarden, maar ook historische  buitenplaatsen, buitenhuizen, voormalige  kastelen en  kloosters met bijbehorende landgoederen. De landgoederenzones vormen de parels in het Brabantse  bekenlandschap.

Brabantse landgoederen zijn ook verscheiden in vorm. Er zijn grote en kleine landgoederen, natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals stichtingen en BV’s), particulier of semi-particulier, terreinbeherende organisaties (TBO’s), ANBI-stichtingen) en Natuurschoonwet (NSW)-landgoedeigenaren.

Visie (droom)

Toenemend aantal particuliere Brabantse landgoederen, die economisch verantwoord en duurzaam worden beheerd. Eigenaren en hun opvolgers hebben een sterke economische en maatschappelijke positie en zijn gelukkig met hun landgoederen. Zij leveren een kwaliteitsimpuls aan het Brabantse landelijke gebied, op het terrein van leefbaarheid, natuur, ruimte, bodem, energie, water en klimaat. Brabant is trots op haar landelijk gebied en haar landgoedeigenaren.

Alle activiteiten van BPG zijn gericht op het realiseren van deze droom.

Oprichting

BPG is opgericht op 12 mei 1995

Literatuur

Kijk onder publicaties