Lidmaatschap en lid worden

Aanmelden als lid

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap? Download dan het aanmeldformulier op de website van FPG, vul het in en retourneer deze per email naar info@landelijkbrabant.com.  Als lid betaalt u contributie waardoor uw belangen dicht bij huis, nationaal en internationaal kunnen worden behartigd. Bovendien ontvangt u de BPG nieuwsbrief Grondig en het FPG vakblad de Landeigenaar!

Ledenvoordeel

Voordelen – Wat doet het BPG  voor u?

De BPG Vereniging landelijk Brabant volgt voor u de politieke agenda en ook maatschappelijke ontwikkelingen die het grondbezit, het beheer ervan en de exploitatie (kunnen) beïnvloeden. Wij concentreren ons op de onderwerpen die in Noord-Brabant voor de particuliere eigenaar hét verschil maken. Wij brengen uw belang naar voren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast laten wij aan de maatschappij de waarde zien van het particuliere grondbezit, bijvoorbeeld met onze Nederlandse Landgoederen.

Op die manier kunt u tijdig reageren en inspelen op toekomstig beleid en wetgeving. Als lid van BPG krijgt u regelmatig informatie over deze ontwikkelingen en over de gevolgen daarvan in de praktijk.

De voordelen van een lidmaatschap voor u op een rijtje:

 • Meest actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van subsidie en beleid
 • Diensten en advisering rond o.a. grond, pacht, beheer, landinrichting, fiscale en subsidiezaken
 • Het geven van voorlichting over bijvoorbeeld de Natuurschoonwet
 • Verzorgen van lobbywerk op provinciaal en soms op gemeentelijk niveau
 • Advies nieuwe landgoederen
 • Deel uitmaken van een netwerk van grondeigenaren, met volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten op thema- en netwerkbijeenkomsten. U zult geregeld worden uitgenodigd!
 • Toegang tot praktische tools (modelcontracten, handleidingen) en gratis eerstelijns advies van onze medewerkers en regioadviseurs over thema’s zoals: natuuraanleg, beheer en onderhoud, bestemmingsplannen, pacht, huur, taxaties, fiscaliteiten, de Natuurschoonwet, etc.

Maar ook…

 • Informatieve bijeenkomsten, excursies en cursussen, bij voorkeur bij een BPG lid op locatie
 • Genieten van de leereffecten van andere grondeigenaren
 • Ontvangst van BPG Nieuwsbrief  “Grondig” over actuele ontwikkelingen op het gebied van landgoederen
 • Abonnement op het nationale blad “de Landeigenaar
 • Automatisch lidmaatschap Federatie Particulier Grondbezit voor behartiging van uw belangen op nationaal en internationaal niveau
 • Een FPG-ledenvoordeelprogramma waarmee interessante kortingen geboden worden op o.a. energie, zorgverzekering, diensten, mobiliteit etc.

Wat wordt van een lid verwacht

Alle leden zijn en worden betrokken bij het realiseren van onze gezamenlijke droom, onze visie. Iedereen werkt, betaalt, deelt en profiteert evenredig mee. Van nieuwe leden verwachten we een proactieve houding. We zijn een vereniging voor en door leden.

Om vertrouwen te winnen, draagvlak te vergroten en de leden te binden houden we graag onze bijeenkomsten zoveel mogelijk bij leden op locatie, als de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn.

Bij al onze diensten en belangenbehartiging betrekken graag zoveel mogelijk leden en we verwachten, waar u van meerwaarde kunt zijn, u ook bereid bent zich daarvoor beschikbaar te stellen. In alle redelijkheid natuurlijk. We horen dan graag wat voor u de relevante thema’s zijn waarbij we u kunnen helpen. En we hopen en verwachten dat u bereid bent uw beste ervaringen met andere leden te delen, zodat wij van meerwaarde blijven. U kunt meepraten en -beslissen over de koers van de BPG Vereniging landelijk Brabant.

Soorten lidmaatschap

Hoofdlid

Bezit u minimaal één hectare grond? Dan verwelkomen wij u graag als hoofdlid. De contributie bestaat uit een vast basisbedrag, vermeerderd met een toeslag per hectare. Het hoofdlidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 

Medelid

Medeleden zijn zelf geen eigenaar van landelijke eigendommen, maar zijn wel betrokken bij het bezit van een hoofd lid (bijvoorbeeld via een landgoed BV of stichtingsbestuur). 

Afhankelijk van de hoogte van de contributie van het hoofd lid is een mede lidmaatschap wel of niet gratis. Hoofdleden die € 500,00 of meer aan contributie bijdragen kunnen, afhankelijk van de hoofdcontributie, tot 4 gratis medeleden opgeven. Indien de hoofdcontributie niet toereikend is voor een gratis medelidmaatschap, bedraagt de contributie voor het medelid € 206,00 (inclusief een abonnement op De Landeigenaar).

Contributie en tarieven

Medeleden en begunstigers hebben dezelfde lidmaatschapsvoordelen als hoofdleden, uitgezonderd het stemrecht op algemene ledenvergaderingen van de Federatie of het BPG. Het volledige contributieoverzicht voor 2020 kunt u hier downloaden. De contributie is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

FPG

Als u lid wordt van het BPG, wordt u automatisch lid van het FPG, het landelijke samenwerkingsverband van de provinciale verenigingen van landgoederen.

Opzegging lidmaatschap

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en geldt tot wederopzegging.

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn. Opzeggen kan tot vier weken voor het einde van het lopende contributiejaar. Dit kan per brief of per e-mail.

Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw lidmaatschap aan het einde van het volgende contributiejaar gestopt.

Contact

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van BPG of bel ons.