Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2024

Van het bestuur

Beste leden,

Dat het gezegde ‘april doet wat hij wil’ niet uit de lucht gegrepen is, blijkt ook dit jaar; het weer is deze maand onvoorspelbaar. Zonnige, warme dagen worden afgewisseld met koude, natte dagen. Toch zijn er volop aanwijzingen dat de lente begonnen is; de zon schijnt vaker, bomen krijgen weer blaadjes en de vogels fluiten. Een ontluikende lente heeft iets magisch. De natuur komt tot bloei en dieren komen tot leven. De wereld komt in beweging!

Ook particuliere eigenaren zijn volop in beweging. Met plezier volg ik momenteel de NPO-serie ‘liefde voor het landgoed’. De serie geeft een kijkje achter de schermen bij landgoedeigenaren. Van het organiseren van een fair tot het eigenhandig schoonmaken van de gracht, landgoedeigenaren stropen de mouwen op! 

Landgoederen zijn zelf ook ‘in beweging’. Hiermee bedoel ik dat landgoederen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo heeft Landgoed De Utrecht zich de afgelopen 125 jaar ontwikkeld van een ontginningsproject tot een prachtig landgoed waar iedereen welkom is om te komen recreëren. Het 125 jaar bestaan van het landgoed wordt dit jaar gevierd. Graag wil ik het landgoed van harte feliciteren met haar 125 jaar bestaan!

Ook bij BPG veel dynamiek. Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau worden de belangen van particuliere eigenaren onder de aandacht gebracht bij beleidsbepalers. BPG is goed in positie, juist door haar unieke positie als verbindende schakel tussen landbouw en natuur. We merken dat we hierdoor een interessante gesprekspartner zijn voor de provincie.

Onze goede relatie met de provincie blijkt ook uit het feit dat we Ina Adema, commissaris van de koning, gaan ontvangen op onze ALV op dinsdag 11 juni aanstaande. Naast Ina Adema hebben we overigens ook Floris Alkemade, oud-rijksbouwmeester, uitgenodigd voor deze ALV. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden! U bent van harte uitgenodigd deel te nemen op deze avond!

Het feit dat BPG Vereniging landelijk Brabant door de provincie is gevraagd om een Bossensymposium te organiseren geeft ook aan dat onze relatie met de provincie goed is. Ik wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Bossensymposium van 5 juli. Verderop in deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over deze bijeenkomst.

Energie is er ook bij onze landelijke federatie. De FPG oriënteert zich momenteel op de toekomst van de vereniging (inclusief de provinciale verenigingen) en gaat daarover in gesprek met de leden. Op maandagmiddag 29 april zal dit gesprek gevoerd gaan worden met leden uit Zuid-Nederland (ZPG, BPG en LPG) op Landgoed De Barendonk (Beers). Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Meldt u zich dan aan op de website van FPG of stuur een berichtje naar één van onze medewerkers.

Ik wens u een fijn voorjaar toe en ik hoop u te mogen ontmoeten op één van onze bijeenkomsten de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse
Voorzitter BPG Vereniging landelijk Brabant

Verenigingszaken 

Uitnodiging regiodialoog maandag 29 april 
FPG gaat tijdens regiodialogen met leden in gesprek over de koers van onze vereniging en de ambities voor de komende jaren. Op maandag 29 april vindt de regiodialoog plaats voor Zuid-Nederland. Leden van BPG (LPG en ZPG) zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed de Barendonk in Beers van 14.00 – 17.30 uur. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden. Inbreng van Brabantse leden wordt zeer gewaardeerd!

Aankondiging Brabanttafel Duurzame Landbouw dinsdag 28 mei
BPG heeft samen met Landgoed De Groene Kamer uit Tilburg, in het kader van het Brabantse programma Brabants Bodem, onderzocht hoe landbouwgrond (inclusief de korte ketenafzet) verduurzaamd kan worden. De verworven inzichten worden beschikbaar gesteld voor alle grondeigenaren.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt op dinsdag 28 mei een Brabanttafel georganiseerd over Duurzame Landbouw. Interessante uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens deze avond gedeeld worden. De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed De Groene Kamer in Tilburg van 19.00 – 22.00.

Voor leden van BPG die geïnteresseerd zijn in verduurzaming van de landbouw én in de mogelijkheden om duurzame agrarische producten vanaf het eigen landgoed af te zetten, is dit een onmisbare bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via info@landelijkbrabant.com.

Aankondiging ALV BPG op dinsdag 11 juni
Het bestuur nodigt u van harte uit op dinsdag 11 juni voor de voorjaars-ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 – 22.00 uur op Landgoed Eyckenlust te Beek en Donk. Tijdens deze ALV zullen Ina Adema, Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, en Floris Alkemade, oud-Rijksbouwmeester, gastsprekers zijn. Meer informatie over de ALV ontvangt u spoedig. U kunt zich aanmelden via info@landelijkbrabant.com.

Belangenbehartiging

Kennismaking met Saskia Boelema op 1 maart 
Op vrijdag 1 maart ontving BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Saskia Boelema op het prachtige Landgoed Beukenhorst, eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Saskia Boelema is binnen het provinciale bestuur verantwoordelijk voor de onderwerpen Water en Bodem.

De grond van het landgoed ligt voor een groot deel in een zogenaamd normloos beekdal. Dit betekent dat bij hoge waterstanden door regenval, de landbouwgronden, de pachtboerderij met gebouwen, maar ook een groot deel van het landgoed, onder water kunnen lopen. Deze veel in de provincie voorkomende problematiek kwam aan de orde tijdens het werkbezoek.

Ook is gesproken over de grondstrategie van de provincie. BPG is van mening dat grond de sleutel is tot de inpassing van de verschillende ruimtelijke opgaves. Het succes valt of staat met een goede grondstrategie. Voor BPG is het hierbij van belang dat grond niet wordt opgekocht door overheden, maar eigendom blijft van de eigenaar.

Mevrouw Boelema toonde begrip voor deze situatie. Zij kon zich goed voorstellen dat grondeigenaren emotioneel verbonden zijn met gronden die al generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Al met al een geslaagd bezoek!

Leden in het nieuws

Landgoed De Utrecht viert 125 jaar bestaan!
Op 18 april werd het 125 jarig bestaan van Landgoed De Utrecht gevierd. Ook enkele bestuursleden van BPG waren aanwezig tijdens deze vrolijke happening.

Commissaris van de Koning Ina Adema feliciteerde ASR, eigenaar van het landgoed, met deze mijlpaal. Ze sprak met passie over de belangrijke rol die het landgoed heden ten dage nog steeds speelt in het landelijk gebied. Niet alleen voor de streek door alle verschillende recreatiemogelijkheden en de natuurbegraafplaats op het landgoed, maar ook bij de totstandkoming van houdbare natuur en een toekomstbestendige landbouw.

Tijdens deze viering maakte Raymond Gennissen, rentmeester van het landgoed, bekend dat het landgoed gaat samenwerken met de landgoederen Wellenseind en Gorp en Roovert bij het opstellen van een gebiedsvisie. Dit initiatief is ontstaan in nauwe samenspraak met BPG. Zo kan alvast een start gemaakt worden met het gebiedsproces in dit deel van Kempenland West. Ook de gemeenten Reusel en Hilvarenbeek juichen dit initiatief toe en samen met hen, maar ook met de agrariërs, Brabants Landschap, etc. gaan we aan de slag!

Serie Liefde voor het Landgoed

Het is u vast niet ontgaan; deze weken zendt Omroep Max een achtdelige serie uit waarin het wel en wee van een aantal landgoedeigenaren gevolgd wordt. De serie, genaamd Liefde voor het Landgoed, is een ode aan de schoonheid, geschiedenis en het harde werk dat schuilgaat achter de landgoederen in Nederland.

Elke aflevering van Liefde voor het Landgoed neemt je mee naar een ander landgoed. Van de statige kastelen in het zuiden tot de verborgen juweeltjes in het noorden; elke locatie heeft zijn eigen unieke verhaal en charme. In aflevering 4 van de serie vertolkt BPG-bestuurslid Sammy baron van Tuyll van Serooskerken de hoofdrol. In de aflevering stroopt Sammy zelf de mouwen op om de sluis in de gracht van Kasteel Heeze te onderhouden. Via deze pagina zijn de afleveringen terug te kijken.

Landgoed De Groene Kamer, een landgoed in ontwikkeling 
Ten zuidwesten van Tilburg ligt Landgoed De Groene Kamer, in deze Nieuwsflits al genoemd onder Verenigingszaken. Sinds kort vind je hier een perenbomenbos met 140 unieke, Tilburgse perenbomen. Voedingsecoloog en kok en nu ook projectontwikkelaar Nicole Berkelmans, stapte in 2020 in het familiebedrijf. Het landgoed is sinds eind jaren negentig in ontwikkeling, nadat haar vader 30 hectare grond kocht. Uitgangspunt bij alle ontwikkelingen is herstel en ontwikkeling van natuur, ecologie en biodiversiteit en natuurbeleving, met een landschappelijke inpassing. In dit artikel verteld Nicole over de ontwikkelingen op het landgoed en de plannen voor de toekomst.  

Landgoed Luchtenburg geeft flinke impuls aan biodiversiteit
Maar liefst 28 hectare landbouwgrond wordt op Landgoed Luchtenburg, ten zuiden van Ulvenhout, omgevormd naar nieuwe natuur in combinatie met biologische landbouw en hoogstamboomgaard. Pieter Dirven, oprichter en eigenaar van de Smaakspecialist, vroeg subsidie aan bij Groen Ontwikkelfonds Brabant en kan beginnen met een duurzaam beheer van het landgoed. In dit artikel is meer te lezen over de maatregelen die zijn genomen op Landgoed Luchtenburg.

Nieuws van de provincie

Pilot grondruilfonds in de Peelvenen 
Heeft de provincie gehoor gegeven aan de gewenste grondstrategie van BPG en de Federatie Particulier Grondbezit? In ieder geval start de provincie een pilot in het gebied de Peelvenen om een grondruilfonds in gebruik te nemen. Hierdoor hoeven (bijna) geen gronden meer te worden opgekocht, maar kan het gebied duurzaam worden ingericht door kavelruil. Met dit grondruilfonds kan grond gekocht of geruild worden van agrariërs die willen stoppen of verplaatsen. Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied) over het grondruilfonds Peelvenen: ‘Het is een stevige opgave om met onze samenwerkingspartners de transitie te maken naar een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied en daarbij de doelstellingen voor natuur en water te behalen, zeker ook in de Peelvenen’ (bron: provincie Noord-Brabant).  

Brabant stelt voorontwerp Brabants Programma Landelijk gebied vast 
Op 26 maart 2024 stelden Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant het voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) vast. Het BPLG is in afstemming met stakeholders (waaronder BPG) ontwikkeld. Het BPLG is een samenhangend programma waarin integrale afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de doelen op het gebied van natuur, landbouw, water en klimaat. Meer informatie over het BPLG is hier te vinden.

Gebiedsgerichte aanpak in online magazine 
De provincie Brabant wil de landelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht in balans krijgen (zoals in het BPLG is beschreven). Middels de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) worden de landelijke opgaven vertaald voor verschillende gebieden. Samen met leden participeert BPG in GGA-gebieden die voor particuliere eigenaren relevant zijn. Regelmatig wordt hierover een online magazine gepubliceerd op de website van de GGA: Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak | GGA groen blauw. Interessant voor eenieder die interesse heeft in de GGA!

Unieke kans voor Brabantse Natuurmakers!
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verkoopt in totaal 13 hectare grond verdeel over de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Loon op Zand, Nuenen, Oisterwijk en Vught. Het gaat om een mix van percelen die al ingericht zijn als natuur, binnenkort worden ingericht of  waar nog een inrichtingsplan voor gemaakt moet worden. Mogelijk dat dit interessante percelen zijn voor grondeigenaren. Klik hier voor een volledig overzicht van de beschikbare locaties en informatie over de verkoopprocedure.

Komt u ook naar het Bossensymposium?
Op vrijdag 5 juli wordt in samenwerking met provincie Noord-Brabant en Bosgroep Zuid, een Bossensymposium georganiseerd op landgoed Gorp en Roovert voor al onze BPG leden en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in bosherstel of bosaanleg. In het Actieplan Brabantse Bomen staan concrete middelen en handreikingen die het makkelijker moeten maken om meer bos aan te leggen en te herstellen.

Gedeputeerde Hagar Roijackers en Bossengoeroe Gert-Jan Nabuurs vertellen hun verhaal over levend bos. Een rondje door het landgoedbos, diverse lezingen door interessante sprekers, diverse workshops plus gezellige borrel, zullen de bezoekers vast aanzetten tot meer en gezonder bos in ons mooie Brabant!

Meer info vindt u via deze link: Save the date: vrijdag 5 juli Bossensymposium – Brabant Bos Provincie Noord-Brabant

Interessante bijeenkomsten

Hertog Jan lezing woensdag 15 mei
Op woensdag 15 mei organiseert De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen de Negende Hertog Jan lezing. De heer Louis Tobback, onder andere voormalig burgemeester van Leuven, zal een lezing zal geven over het onderwerp ‘Het Hertogdom Brabant, eenheid en scheiding’. De lezing wordt gehouden in de Kapel van Klooster Nieuwkerk, Nieuwkerk 2 te Goirle. Voor Vrienden en vrijwilligers van de aangesloten landgoederen is de toegang tot deze bijzondere  lezing gratis. Geïnteresseerden voor de lezing die (nog) geen Vriend zijn betalen een vergoeding van € 10,- (inclusief consumpties). Aanmelden kan via info@brabantselandgoederen.eu.


Ontmoeting in het Groen op woensdag 19 juni
Particuliere eigenaren zijn van harte uitgenodigd voor de Ontmoeting in het Groen editie van 20204. De editie van 2024 vindt plaats op 19 juni in Breda. Dit jaar is Waterschap Brabantse Delta de gastheer. De Ontmoeting in het Groen is een netwerkevenement voor iedereen die in Brabant werkt aan toezicht en handhaving in het buitengebied. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende praktijkcasussen uitgelicht en wordt er met elkaar gesproken over uitvoering en beleid. Heeft u interesse om deel te nemen, klikt u dan hier om u aan te melden.

Overig

Loket Duurzame Monumenten Noord-Brabant 
Eigenaren van monumentale panden met ambities om monumentale panden te verduurzamen kunnen voor advies terecht bij het Loket Duurzame Monumenten Noord-Brabant. Dit loket helpt eigenaren bij het in kaart brengen van kansen en beperkingen ten aanzien van verduurzaming van monumentale panden. Wilt u meer weten over het loket, of contact opnemen met het loket, klik dan hier.

Agenda

  • Maandag 29 april, 14.30: Regio-dialoog; Landgoed de Barendonk te Beers
  • Woensdag 15 mei, 19.30: Hertog Jan lezing; Kapel van klooster Nieuwkerk te Goirle
  • Dinsdag 28 mei, 19.00: Brabanttafel Duurzame Landbouw; Landgoed De Groene Kamer te Tilburg
  • Dinsdag 11 juni 2024,  19:00: ALV BPG op Landgoed Eyckenlust; Beek en Donk
  • Woensdag 19 juni 2024, 12.30: Ontmoeting in het Groen; Breda
  • Zaterdag 22 juni 2024, 10:00: ALV FPG op Beekse Bergen