BPG Nieuwsflits oktober 2021

Symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’ groot succes!

Zaterdag 9 oktober was het eindelijk zover; met 126 leden en genodigden hebben we het 25-jarig bestaan van onze vereniging gevierd én afscheid genomen van oud-voorzitter Jan Hak. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Deelnemers zeer tevreden

126 personen namen deel aan het symposium Eenheid in verscheidenheid tgv het 25-jarig bestaan van BPG. 98% van de deelnemers aan de enquête vond het een uitstekende of goede bijeenkomst.

Naast het programma, vonden de aanwezigen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen het belangrijkste. 83% van de ondervraagden waardeerde de presentaties met goed tot uitstekend.

Aanwezigen zijn ook tevreden over BPG in het algemeen

Op de vraag in welke mate de leden BPG bij derden zouden aanbevelen reageerde 88% zeer positief en 12% was passief tevreden (NPS score: 88).

De verscheidenheid onder de leden blijkt ook wel uit de antwoorden: Uitgesplitst naar omvang van het grondbezit waren de landgoederen boven de 100 ha zeer tevreden over BPG en de rest (80% van de leden) was redelijk tevreden over BPG.

Topthema: Doorgeven aan de volgende generatie

De top-2 thema’s waren: doorgeven aan de volgende generatie (opvolging) en aanleg nieuwe natuur. Behoeftes van leden verschillen o.a. naar gelang de grootte van het particuliere bezit. Opvolging speelt vooral bij de eigenaren van meer dan 25 ha. grond. Alleen bij de categorie grondbezitters 5-15 ha scoorde de aanleg van nieuwe natuur hoger.

Impressie van de dag

Op onze website kunt u het terugblik lezen en de foto’s bekijken. Verder lezen…

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

Bij het symposium heeft BPG de ambitie uitgesproken om met ZLTO samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen. Verder lezen…

Start pilot Landelijk Brabanttafels

BPG gaat in het najaar en komend voorjaar een pilot starten met het organiseren van een paar informele regiobijeenkomsten bij een BPG-lid thuis aan de keukentafel. Het gaat primair om informeel ontmoeten, ervaringen delen en luisteren. We noemen ze nu landelijk-Brabanttafels.

We starten in verschillende regio’s met enkele bijeenkomsten voor particuliere grondbezitters tussen de 5 en 50 ha. Met maximaal ca. 12 personen. Daarbij mag ieder lid een andere particuliere grondbezitter in het buitengebied (niet – lid) meenemen. Een aantal leden zal gevraagd worden daarbij als gastheer op te treden. De kosten zijn een kop koffie of een glas wijn/bier.

 

80 miljoen euro voor natuurherstel in Brabant

De provincie Noord-Brabant krijgt van het Rijk 80 miljoen euro voor natuurherstel. Met het geld wilt de provincie de Brabantse natuur herstellen en robuuster maken. 10 miljoen wordt ingezet voor boscompensatie, 70 miljoen is voor extra maatregelen in en om stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. In eerdere nieuwsbrieven (hier en hier) berichtten we al over deze plannen van de provincie. Nu is dus ook duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt.

Maatregelen

Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld hydrologische maatregelen, het ondersteunen van de landbouwtransitie of exotenbestrijding. Een schematische weergave over de verdeling van de 70 miljoen kunt u hier downloaden (onderaan het artikel): Brabant ontvangt € 80 miljoen voor extra impuls natuur – Provincie Noord-Brabant. Bedoeling is dat alle maatregelen voor 2024 zijn gerealiseerd.

Particulieren aan tafel bij gebiedsgerichte aanpak

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij vraagstukken gecombineerd worden. Dit heeft veel impact op het buitengebied. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel. Zodra een inventarisatie in een gebied wordt opgestart benadert BPG leden in het betreffende gebied, om deze leden te informeren over de plannen en indien gewenst bij te staan in het proces. In een aantal gebieden heeft BPG al contact opgenomen met haar leden. Meer over de gebieden vindt u hier: Home – GGA groen blauw, Gebiedsgerichte aanpak – Provincie Noord-Brabant.

Informatiebijeenkomst over de subsidieregeling

BPG organiseert eind november een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, waarbij medewerkers van de provincie Noord-Brabant de regeling zullen toelichting. Houd uw mailbox in de gaten, een losse uitnodiging met meer informatie volgt.

Wilt u weten wat dit voor uw bezit kan betekenen? Neem dan contact op met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021”: Oproep aan particuliere werkgevers om rijen te sluiten.

Brabantse overheden, TBO’s en particuliere natuureigenaren versterken de samenwerking. Door het convenant kunnen deelnemers, waaronder particuliere eigenaren, eigen BOA’s inzetten ten behoeve van toezicht- en/of opsporingsactiviteiten in het werkgebied van andere deelnemende partijen. BPG Vereniging landelijk Brabant, zelf geen partij, verklaart haar adhesie te betuigen en roept particuliere werkgevers van BOA’s op zich aan melden. Ook de komende tijd is het mogelijk om aan te sluiten. Voor meer vragen neem contact op met BPG.

Ter info hier nog: het convenant 2017.

Leden in het nieuws

Samen de Japanse Duizendknoop bestrijden

brabant.nl, 12-10-2021

ASR en landgoed Wellenseind hebben met o.a. de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen de Japanse Duizendknoop te gaan bestrijden in het stroomgebied van de Reusel. Verder lezen…

Ander nieuws

Opnieuw €150.000 voor inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

Landbouw en voedsel Brabant, 21-10-2021

De provincie Noord-Brabant heeft nogmaals €150.000 ter beschikking gesteld voor 6 agrariërs die hun kennis en ervaringen met betrekking tot natuurinclusieve landbouw willen delen. BPG-lid Jack Verhulst van Hillekens Hoeve is al inspiratiebedrijf en vertelde hier bij het symposium ook over. Verder lezen…

Agenda

  • 5, 6 november – landelijke natuurwerkdag
  • 15 november – Save the date! Digitale ALV BPG, aanvang 20.00uur, leden zullen de uitnodiging tijdig ontvangen
  • Eind november – Informatiebijeenkomst over nieuwe subsidieregeling natuurherstel provincie Noord-Brabant