BPG Nieuwsflits juni 2021

Save  the date! Symposium BPG op 9 oktober 2021

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt BPG-leden en relaties uit voor het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’, waar we het 25-jarig bestaan van BPG vieren en op gepaste wijze afscheid nemen van oud-voorzitter Jan Hak. We zijn te gast bij ons BPG-lid Libema, in het congrescentrum ‘1931’ in ’s-Hertogenbosch. Een officiële uitnodiging met het programma voor de dag volgt, maar voor nu: Save the date!

Oproep aan formerende partijen Brabant: Maak een agenda voor lange termijn

Bij de gebiedsgerichte aanpak met nieuwe opgaven komen meer grondeigenaren voor nieuwe uitdagingen te staan. Hun verdienmodel en eigendom is immers in het geding. BPG Vereniging landelijk Brabant en de andere Manifestpartnes vragen de provincie om haar regierol in te vullen, met een heldere doelformulering, uitnodigend kader én ondersteuning voor deze eigenaren. De Manifestpartners vragen om ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en budget, om met een sterk gedragen gebiedsteam samen met ‘boer, burgers, buitenlui’ door te kunnen pakken. Verder lezen…

Project gepland in de Kempen? Neem contact op!

Na de Kampina en Brabantse Wal is BPG Vereniging landelijk Brabant nu ook benaderd om gebiedskennis van de Kempen in te brengen. Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt geïnventariseerd welke opgaven er nog in het grondgebied van de gemeenten Hilvarenbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk liggen. 

De inventarisatie is onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), waarbij met behulp van rijksmiddelen de natuur in en rondom Natura2000-gebieden wordt hersteld en versterkt Inmiddels heeft BPG verschillende grondeigenaren uit het gebied in contact gebracht met Huis van de Brabantse Kempen, dat de inventarisatie uitvoert. Wilt u weten wat de inventarisatie voor u inhoud? Neem dan contact op met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

Gebrand van ’t Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Per 1 september 2021 start Gerbrand van ’t Klooster als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Hij volgt daarmee Berend Pastoor op die per 1 mei is begonnen als lid van het College van Bestuur bij het Zone-college.

Donderdag 14 oktober: kennismaken met Boa uit uw regio

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant roept de natuureigenaren, beheerders en toezichthouders op om 14 oktober te reserveren in de agenda. U kunt op deze dag nader kennismaken met de SSiB-Boa uit uw regio en contact leggen met collega-eigenaren om ook rond uw eigendommen het netwerk van toezicht en handhaving te versterken. In 2018 was BPG gastheer op Landgoed Gorp en Roovert. Verder lezen…

Pachtboeren landgoed zetten zich in voor verbetering biodiversiteit

Donderdag 17 juni bracht Wim Bens, bestuursvoorzitter van ZLTO, samen met voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse en landgoedeigenaar en BPG-lid Bibian van Rijckevorsel, een bezoek aan de pachtboeren van Landgoed Beukenhorst. Alle drie de pachtboeren op het landgoed zetten zich in voor een verbetering van de biodiversiteit. 

Ze doen mee aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), een beloningsregeling ontwikkeld vanuit het project Brabants Bodem. Brabants Bodem stimuleert biodiversiteitsherstel én een robuuster verdienmodel voor melkveehouders. Dit is iets waar BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO zich al jaren samen voor inspannen en waar nu concrete stappen worden gezet.

BPG-Leden in het nieuws

Hillekenshoeve inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

17-06-2021 Landbouw en Voedsel Brabant

Hillekenshoeve van Jack Verhulst is gekozen als één van de 6 inspiratiebedrijven voor natuurinclusieve landbouw. De 6 bedrijven hebben deze positie voor 3 jaar gekregen op basis van een voorstel dat ze in hebben gediend bij de provincie. Zij ontvangen daarvoor een bedrag van € 25.000 en organiseren in ruil daarvoor onder andere demodagen, blogs, trainingen en farmwalks en zijn beschikbaar voor vragen. Verder lezen…

Strokenteelt in professionele landbouw op landgoed De Dassenberg
21-06-2021 ANB Brabant

Sinds 2020 wordt op Landgoed De Dassenberg in West-Brabant 7 jaar lang strokenteelt getoetst op praktische haalbaarheid. Studenten van HAS Den Bosch presenteerden de resultaten van een tussentijdse studie van 20 weken waarin vruchtwisseling en opvolging onderzocht werden. De resultaten en het eindrapport zijn terug te vinden op de website van ANBBrabant. Verder lezen…

Directeur: Beekse Bergen draait binnen 2 dagen weer op volle toeren

16-06-2021 Omroep Brabant
Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Heel verdrietig“, dat zegt Dirk Lips, de directeur van Libéma waar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek onder valt. In het park brak woensdagochtend een grote brand uit. Het hoofdgebouw kan als verloren worden beschouwd. Een crisisteam moet zorgen voor tijdelijke voorzieningen zodat in de Beekse Bergen alles gewoon door kan gaan. Verder lezen…

Agenda