BPG Nieuwsflits juli 2021

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen én onderhouden nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”. Particulieren (incl. ondernemers) hebben tot 2021 samen al minstens 30,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe natuur. Naast het GOB is dat is meer dan de helft alle investeringen.

Zo ook op landgoed De Zandhoef, een eigentijds familielandgoed in Eersel. “Het antwoord op de vraag: Hoe belangrijk is natuur voor ons?’ hebben we vooropgesteld.” Verder lezen over eigentijds landgoed de Zandhoef in Eersel

 

BPG hamert op belang particulieren bij opstellen nieuw beleidskader Natuur Noord-Brabant

Aankomend jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen. Tot 13 september 2021 ligt de eerste stap voor het opstellen van het beleidskader, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (download), ter inzage. BPG hamert op het belang van landgoederen en andere particuliere grondeigenaren.

BPG maakt subsidies Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 ook toegankelijk voor particulieren

BPG is uitgenodigd de bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 te ondertekenen. Door het ondertekenen van de overeenkomst kunnen particulieren in de periode 2022-2027 gebruik maken van subsidies in het programma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ), waarmee robuuste en toekomstbestendige watersystemen worden gecreëerd.

Doel is het verbeteren van het waterbeheer

De hoge zandgronden beslaan circa 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom – Breda – ’s-Hertogenbosch – Oss. Doel in deze gebieden is om de vraag naar water vanuit de verschillende gebruiksfuncties in balans te brengen met het beschikbare water. Momenteel wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027). Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid.

 

Leden en derden kunnen zich aanmelden voor een stand op het BPG-symposium van 9 oktober

Waar ben jij, als grondeigenaar, mee bezig? Ken je partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert je graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.

 

Agenda