BPG nieuwsflits augustus 2021

Plannen van Waterschap de Dommel 2022-2026 ter inzage – kijk wat dit voor u betekent

Per 31 juli 2021 ligt het ontwerpbesluit van de nieuwe legger van het waterschap de Dommel ter inzage. De legger geeft gegevens over o.a. stuwen, gemalen, duikers weer. Dit zijn gegevens als plaats, grootte, en wie er verantwoordelijk is voor onderhoud. BPG raadt haar leden aan goed te kijken of er wijzigingen zijn aangemerkt op de eigen gronden. U kunt de legger hier bekijken. Tot 11 september 2021 is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Voor vragen over de legger óf het indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met Waterschap de Dommel (0411 618 618) of info@landelijkbrabant.com.

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (2)

Landgoed Luchtenburg

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant brengen landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld over het voetlicht. Deze maand: landgoed Luchtenburg (PDF).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Leden in het nieuws

Harry Breviers bij de brandtoren met houtvestershuis op de Utrecht

2021-08-10 Brabants Dagblad: Het grootste landgoed in particulier bezit in Brabant: Ook boeren vormen de charme van ‘De Utrecht’. Verder lezen…

2021-08-07 BN de Stem: Gorp en Roovert, het grootste familielandgoed van Brabant wordt nuchter gerund: ‘Het is een uniek bezit’. Verder lezen…

2021-08-02 BN de Stem: Turfvaart, kilometers lanen vol beuken en eiken: de Oude Buisse Heide floreert weer. Met ook aandacht voor Landgoed de Moeren. Verder lezen…

 

 

In memoriam

Op 13 augustus 2021 is Bastiaan Snoek overleden. Wij gedenken een bijzondere persoonlijkheid en vakbekwame bestuurder. Hij was altijd betrokken bij het particulier grondbezit en de inzet van BPG en de landelijke Federatie. Bastiaan zocht direct contact bij nieuwe vraagstukken, droeg oplossingsrichtingen aan en zette zijn netwerk in. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Verder lezen…

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ton van Genugten op donderdag 26 augustus. We zijn geschokt dat zo’n sterke en ondernemende man is weggevallen en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe. Verder lezen…

 

Herhaling – Symposium BPG 9 oktober: meld u of uw relatie aan voor een stand!

Waar bent u als grondeigenaar mee bezig? Kent u partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert u graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.