BPG Nieuwsflits september 2021

Symposium BPG op 9 oktober in Den Bosch

Het zal u niet zijn ontgaan dat zaterdag 9 oktober aanstaande het symposium “eenheid in verscheidenheid” zal plaatsvinden, in ‘1931’ te ’s Hertogenbosch. We vieren het 25-jarig bestaan van BPG Vereniging landelijk Brabant en nemen op feestelijke wijze afscheid van oud-voorzitter Jan Hak. Klik hier voor het programma van het BPG symposium (PDF).

Voor ons inhoudelijk programma hebben wij vijf BPG leden gevraagd te vertellen over ontwikkelingen op hun bezit. De sprekers geven hiermee invulling aan het thema van het symposium.

Jack Verhulst: Natuurinclusieve landbouw

Hillekens Hoeve is een familiebedrijf dat al 7 generaties werkzaam is in het buitengebied van Etten Leur. Sinds dit jaar is het ook een inspiratiebedrijf voor natuurinclusieve landbouw. Kernwaarden zijn: een gezonde bodem, gezonde dieren, een gezonde omgeving en gezonde producten.

Harrie van Puijenbroek: Bossen en revitalisatie

Landgoed Gorp en Roovert is een uitgestrekt landgoed met bossen, cultuurgronden, heide, en vennen, maar ook landbouwgronden. Eén van de vele projecten die op het bezit spelen is de revitalisatie van bossen. Met bijvoorbeeld het inbrengen van nieuwe boomsoorten wordt de bodem hersteld, met als gevolg een gezonder bos met meer biodiversiteit.

Frederique de Bruin: cultureel erfgoed

Jachthuis Schijf is fantastisch gerestaureerd dankzij de inspanningen van familie de Bruin. Frederique de Bruin zal de restauratie kort uiteenzetten, en vertellen over wat hierbij komt kijken.

Jan van Lanschot: nieuwe natuur

Op buitenplaats Zwijnsbergen te Helvoirt is Jan van Lanschot samen met zijn broer Maes actief aan de slag gegaan met de aanleg van nieuwe natuur. In 15 minuten neemt hij ons mee door het proces van de aanleg van nieuwe natuur, en waarom dit bij de buitenplaats past.

Dirk Lips: Recreatie

Als laatste spreker in het inhoudelijke gedeelte zal Dirk Lips, tevens onze gastheer, vertellen over de uitdagingen waar hij met Libéma voor staat, met name op het gebied van recreatie.

Afscheid oud-voorzitter en borrel

Na een korte pauze nemen we afscheid van Jan Hak. Jan Hak is 18 jaar lang voorzitter geweest en heeft in die tijd de positie van de particuliere grondeigenaar en het netwerk van BPG versterkt. Graag nemen wij de tijd om hem in het zonnetje te zetten voor zijn grote verdiensten voor BPG en het landelijk gebied van Noord Brabant.

Tot slot is het tijd voor een borrel, waar onderling kan worden bijgepraat en nader met de inleiders in gesprek kan worden gegaan.

 

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (3)

Angusrunderen op landgoed de Koekoek

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) brengen drie landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld, over het voetlicht. Deze maand de laatste in de serie: landgoed de koekoek (PDF). (Voor het verhaal over de andere twee landgoederen, kijk hier: landgoed de Zandhoef (1) en landgoed Luchtenburg (2).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Ander nieuws

opening Biesboschpad

Tot 8 oktober 2021 (12.00 uur) kan worden ingeschreven op de pachtgronden van het GOB, voor het kalenderjaar 2022. De verpachting van de gronden gaat, zoals in voorgaande jaren, via een openbare inschrijving.

Op 24 september jl. is het Biesboschpad geopend. Het nieuwe Streekpad 18 volgt in 170 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard. Het biedt kansen voor aanliggende landgoederen en boerderijen om wandelaars te ontvangen.  Lees verder over de wandelnetgids

Agenda

9 oktober – Symposium BPG ‘Eenheid in verscheidenheid

14 oktober – Ontmoeting in het groen, samen sterk in Brabant (SSiB)