BPG Nieuwsflits maart 2022

Update gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabant

Sinds ongeveer anderhalf jaar houden wij u op de hoogte over de verschillende gebiedsgerichte aanpakken die in de provincie Noord-Brabant lopen of gaan lopen. Recent zijn gesprekken rondom de Regte Heide en Loonse en Drunense Duinen gestart. Bij Het Vlijmense Ven en de Moerputten gaat binnenkort een gebiedsproces lopen.

Heeft u eigendom in of in de buurt van één van deze gebieden of de andere gebieden op de kaart? Wilt u weten wat er gaat gebeuren en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met projectmedewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com of klik hier om naar haar mobiele nummer te bellen!

Rondom o.a. de Kampina en Oisterwijkse vennen, Kempenland-west en de Brabantse Wal loopt al langer een proces, recent zijn dus ook gesprekken rondom de Regte Heide, Loonse en Drunense Duinen, en het Vlijmens Ven opgestart. Op de website van GGA-Groenblauw staat ook een overzicht in welke fase deze gesprekken zich bevinden.

Achtergrond

In 17 gebieden in Brabant vindt een gebiedsgerichte aanpak plaats. Hier worden, samen met bijvoorbeeld waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen, vraagstukken in het gebied gecombineerd. Dit heeft veel impact op het buitengebied en ook op terreinen van particuliere eigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel en betrekt leden actief bij de gesprekken die in de gebieden worden gevoerd.

 

Natuurgrondruil, wat is dat eigenlijk?

De robuustheid van de Brabantse (particuliere) natuurbeheereenheden is voor de eigenaar niet altijd optimaal. Het kan zijn dat in een beheereenheid binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) meerdere eigenaren liggen en dat (agrarische) gronden ontbreken om tot optimaal beheer te komen. Soms liggen eigendommen onlogisch, terwijl deze bij de aanliggende eigenaar het landgoed versterken.

Eerder stond BPG aan de wieg van het ruilen van particulieren met TBO’s om lokaal 1 op 1 stappen te zetten. Er ontstaat beweging bij de TBO’s met belangstelling voor particuliere deelname. Daarom zitten we nu als BPG voor u aan tafel bij de voorbereidingen van een Brabantbrede Natuurgrondruil. Met voorrang brengen we concrete ambities van onze leden in bij de gesprekken met de 3 TBO’s en Ark. Er ontstaat dynamiek, ook de TBO’s gaan hierbij onderling ruilen. Het grote volume geeft meer mogelijkheden om in het totale model extra gronden aan te kopen. De grondruil in het Groene Woud loopt voorop, hierbij zijn ook Landgoed Velder en de Marggraff-Stichting betrokken.

Heeft u een concrete casus om in deze ruil uw natuurgebied te versterken? Neem dan contact om met René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com.

 

Waterschapsbestuurder Vincent Lokin: voldoende water voor de natuur en meer natuur voor het water.

Als ‘kleine boseigenaar’ met een paar populierenpercelen in Het Groene Woud en een stuk grove dennenbos – met hakken over de sloot nèt een NSW-landgoed – tegen de Belgische grens, ben ik lid van BPG. Daarnaast dien ik sinds november 2014 de belangen van natuurterreineigenaren in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel (te vergelijken met lid van de Gemeenteraad). Sinds mei 2019 doe ik dat ook als lid van het Dagelijks Bestuur (zoiets als wethouder). Omdat ik dat doe via een geborgde zetel, waarover de laatste maanden veel reuring is, ga ik graag in op de uitnodiging van uw redactie om u daarover te informeren.

In ons waterschapsbestuur bestaat de fractie Natuurterreinen uit twee personen: Bibian van Rijckevorsel, ook een particuliere grondeigenaar, en ik. Wij bezien de waterwereld vanuit het perspectief van eigenaren van natuurterreinen, of het nu terreinbeherende organisaties (bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Brabants Landschap), overheidsonderdelen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer), of private landgoedeigenaren zijn. Mijn portefeuille in het Dagelijks bestuur omvat onder meer financiën en grondzaken, niet toevallig zeer relevante onderwerpen voor onze achterban. Ik probeer het spel zo te beïnvloeden dat natuurterreinen zich goed kunnen ontwikkelen – denk bijvoorbeeld aan waterkwaliteit en droogtebestrijding – en waarbij de eigenaren hun rol ten volle kunnen spelen. Dus duidelijke afspraken, goede en transparante procedures en dat alles tegen redelijke kosten. Eén van de grotere dossiers van de laatste jaren is de herziening van het Waterschapsbelastingstelsel, die vanaf ca. 2025 zijn beslag moet krijgen. Ik zit hiervoor in de landelijke stuurgroep. Een complex dossier, waar – als het gaat zoals ik verwacht – ons belang goed geborgd is.

Tot mijn plezier ben ik daarnaast per 1 april 2022 benoemd in het Dagelijks Bestuur van de Unie van Waterschappen. Mijn portefeuille bestaat daar behalve financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken. Populair gezegd: de context waarbinnen de inhoudelijke waterpuzzel moet worden gelegd. En omdat we ook bij de Unie een collectief bestuur vormen speel ik ook mijn rol bij de die andere thema’s. Met gepaste trots kan ik melden dat het de eerste keer is dat een natuurterreinbestuurder in het Uniebestuur vertegenwoordigd is. Dicht bij het vuur dus…

Geborgde zetels moeten blijven!

Tegen deze achtergrond maak ik me uiteraard zorgen over de discussies om de geborgde bestuurszetels op te heffen. Een onzalige gedachte: Als ze al niet bestaan hadden, was dit juist het moment om ze in te stellen. Als we het klimaatvraagstuk willen oplossen is de kennis en betrokkenheid van beheerders van het buitengebied essentieel. Zonder natuur gaat het al helemaal niet lukken om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Ik waardeer daarom de prima invloed die FPG in dit dossier uitoefent. Ik hoop – ongetwijfeld met u – dat die succes heeft en dat we als geborgde bestuurder nog tenminste de volgende bestuursperiode verder mogen. En liefst nog vele rondes daarna!

 

Oproep: HAS-studenten willen in gesprek met landgoedeigenaren

Docent Anna Arts van de Has hogeschool heeft ook dit jaar ondersteuning gevraagd aan BPG Vereniging landelijk Brabant voor haar 2e jaarstudenten. In april start de ‘Tweeweekse over Landgoederen’, waar René de Bont met een gastcollege de aftrap verzorgt. Ook interviewen duo’s studenten in deze ‘Tweeweekse’ landgoedeigenaren.

Wie is in de gelegenheid om deze jonge mensen op het landgoed te ontvangen (ca. 1,5 uur)?

Qua profiel zoeken we vier eigenaren/beheerders die ervaringen hebben/bezig zijn met één van de volgende thema’s: Energietransitie; Woningbouw of andere accommodatie (vergaderen, verblijf, etc); Waterhuishouding (droogte, regulering) en Recreatiedruk. U kunt zich aanmelden bij René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com. Alvast dank!

 

Ander nieuws

Win €5000 voor jouw natuurplan!

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Heb je financiële hulp nodig om jouw natuurplannen te kunnen uitvoeren? Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant belonen dit jaar opnieuw drie originele en betekenisvolle natuurplannen met een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Lees meer…

 

Publieksverslag 2021 GOB: Ode aan de natuurmakers

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de resultaten en conclusies van 2021 samengevat in het publieksverslag: Ode aan de natuurmakers. In de woorden van directeur Mary Fiers van het GOB was 2021 productief, succesvol, maar ook met winstwaarschuwingen. Lees meer…

Brandweer rukt groots uit voor bosbrand in Waalwijk

Brabants Dagblad, 28-03-2022: De brandweer rukte maandagmiddag groots uit voor een bosbrand aan de Vijverlaan in Waalwijk. Een wandelaar in het bos ontdekte de brand en sloeg alarm. Lees meer…

Vacature bestuur Waterschap de Dommel

De sollicitatieprocedure voor nieuwe waterschapsbestuurders is gestart. De procedure loopt via de VBNE, meer informatie hierover vindt u hier. Namens het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant willen we u verzoeken dat, mocht u reageren op de vacature, dit ook even te laten weten aan het bestuur van BPG.

 

Agenda

SAVE THE DATE:

  • Donderdag 2 juni – Ontmoeting in het Groen, Landgoed Bleijendijk te Vught. BPG Vereniging landelijk Brabant is gastheer van deze editie. Uitnodiging volgt.
  • Dinsdag 21 juni, Algemene Ledenvergadering BPG, uitnodiging volgt