Nieuwsflits april 2021

In deze nieuwsflits:

Ontwerp Omgevingsverordening ligt ter inzage

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant in werking. Hierin worden regels vastgesteld die invloed kunnen hebben op plannen en ambities van onze leden met betrekking tot hun bezit. Zo geven de regels bijvoorbeeld aan of geplande activiteiten eerst gemeld moeten worden, voordat deze van start mogen gaan. De regels hebben met name betrekking op onderwerpen als water, bodem, lucht, milieu, natuur, ruimte en wegen.

Tot 1 januari 2022 geldt de Interim Omgevingsverordening. Hierin heeft de provincie de bestaande regels uit de verschillende verordeningen samengevoegd.

Het ontwerp van de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een reactie bij Gedeputeerde Staten indienen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening vast in oktober 2021.

Het bestuur van BPG zal een reactie indienen op de voorgestelde wijzigingen in het kader van ‘rood voor groen’ en het optimaliseren van de afstemming tussen gemeenten en provincie bij het beoordelen van particuliere initiatieven.

 

Medewerkers actief voor BPG-leden

Als medewerkers van BPG zijn we dagelijks in gesprek met onze leden, overheden en collega-organisaties. Centraal in deze gesprekken staan vragen en ambities uit onze achterban, welke vaak samenhangen met de stapeling van overheidsdoelen in het buitengebied. We gaan dus ook pro-actief met onze leden in gesprek, op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Zo vragen we de overheid de gebiedsaanpak rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te starten met de eigenaren aan tafel!

Op zoek naar projecten water en cultuurhistorie

Mede door de klimaatsverandering staan, met name in de beekdalen, de landgoederen onder druk. Droge zomers en natte winters hebben grote gevolgen, ook voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Op basis van onze eerdere pilot heeft de provincie aan BPG gevraagd de knelpunten in het gebied van het Deltaplan Hogezandgronden in beeld te brengen. De komende weken nemen we contact op met betreffende landgoedeigenaren.

Gezocht: goede voorbeelden natuur en ondernemen

Steeds meer particulieren (boeren, burgers en buitenlui) gaan aan de slag met natuurbeheer. BPG en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) willen graag samen goede voorbeelden delen. We roepen onze leden op om zowel gerealiseerde projecten als de ambitie in beeld te brengen. Neem hiervoor contact op met Neeltje Hermus (projecten@landelijkbrabant.nl).

Eerder publiceerde het GOB al drie artikelen over de succesvolle combinatie van Natuur en Ondernemen op de streekboerderij in Uden.

 

Jacqueline Haans-van Pelt stopt als bestuurder BPG

Na bijna 6 jaar heb ik besloten vanwege privéomstandigheden terug te treden uit het bestuur van BPG. Dit doe ik met pijn in mijn hart omdat de afgelopen jaren mij veel hebben gebracht. De know-how welke in het bestuur aanwezig is, is enorm krachtig en ik ben ook trots dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken. Samen staan we sterker, dus deel uw verhaal met het bestuur en onze leden, zowel successen als zaken waar u tegenaan loopt  Ik kan u hier alleen maar in aanmoedigen.

Mijn bijdrage in de afgelopen jaren heeft vooral gezeten in de nieuwe huisstijl, website, communicatie, nieuwsflitsen en de schakel naar de nieuwe generatie landgoedeigenaren. Voor nu ga ik genieten van mijn gezin maar ik ben zeker niet weg. Zodra het weer kan, ben ik aanwezig bij de ledenbijeenkomsten.

Ik wil u allen hartelijk danken voor het vertrouwen en tot weerziens‘.

 

Kennis delen en ideeën uitwisselen op bijeenkomst met BOA’s van SSiB

Donderdagavond 22 april gingen vijfentwintig BPG-leden in gesprek met het centrale aanspreekpunt voor SSiB West-Brabant, Teus den Hartog, en de SSiB-Boa’s die werkzaam zijn in het gebied. Onze leden én de aanwezige Boa’s maakten gebruik van de kans om kennis te maken en ideeën en tips uit te wisselen.

Met mooie resultaten: zo bieden de Boa’s aan om samen met de natuureigenaar het gebied te scannen om te adviseren waar borden met gebiedsbepalingen geplaatst kunnen worden, met welke tekst. Hierbij de link naar de presentatie van Teus den Hartog en het verslag van René de Bont.

 

Save the date! Symposium BPG op 18 september

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen en wel op zaterdag 18 september 2021. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak.

Er wordt druk gewerkt om op een passende locatie een breed programma te presenteren en u gaat daarover nog veel meer horen. Maar voor nu: reserveer vast zaterdag 18 september 2021 in uw agenda!

Ander nieuws

€150.000 beschikbaar voor ondernemers natuurinclusieve landbouw

Provincie Noord-Brabant stelt maximaal € 150.000 beschikbaar voor 6 ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Stem op Peel natuurdorpen als woonpionier!

VPRO Tegenlicht vat in 2021 het woningtekort bij de horens en zoekt woonpioniers die versneld de wooncrisis uit willen. U kunt hier stemmen op het beste idee.

 

Agenda

26 mei – Themabijeenkomst FPG Bosbranden
28 mei –
Themabijeenkomst FPG Bezoekersmanagement
5 juni –
Algemene Ledenvergadering FPG
18 septemberSave the date! Symposium BPG