Nieuwsflits maart 2021

 

Van de voorzitter

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Met veel enthousiasme en plezier ben ik begonnen als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant. Ik tref een BPG aan dat goed is gepositioneerd in het maatschappelijke speelveld. Een BPG dat handelt vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, door steeds samen te werken met een groot aantal betrokken relevante maatschappelijke spelers.

Het is mede daardoor dat BPG actief betrokken is geweest bij het tot stand komen van het in 2019 gepresenteerde manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’, bij de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park, de oprichting van Zeebra, Stichting vrienden Brabantse landgoederen en bij het initiatief ‘Brabants Bodem’. Mijn voorganger Jan Hak heeft met visie en daadkracht vele initiatieven vaart gegeven en speelde als boegbeeld van BPG hierin de afgelopen 18 jaar een bepalende rol.

Als nieuwe voorzitter zie ik het als mijn taak om deze rol in het maatschappelijke speelveld verder gestalte te geven. Ik zie echter ook de noodzaak om de interne effectiviteit van onze vereniging te vergroten. Ik wil dit doen door de komende tijd de volgende vraag te beantwoorden: Hoe blijft BPG relevant voor haar leden en wat is de ‘ruil’ van het lidmaatschap en de tegenprestatie vanuit BPG voor haar leden? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we een nieuwe richting voor de komende jaren gaan ontwikkelen. Samen met het bestuur en samen met leden die belangstelling hebben om hierover mee te denken. We hopen dit bij de volgende ALV aan u voor te leggen.

Graag had ik jullie allemaal ontmoet bij de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Helaas was dit vanwege COVID niet mogelijk. Maar als ik de laatste berichten mag geloven kunnen we wellicht nog dit najaar wel bijeenkomen. Hopelijk kunnen we dit organiseren en dan tegelijkertijd ons 25-jarige jubileum vieren en om persoonlijk afscheid te nemen van Jan. Ik zie er naar uit om u daar allen te ontmoeten, maar voor u als leden is het waarschijnlijk nog belangrijker dat u elkaar ontmoet.   

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

 

Bossenstrategie in de Brabantse praktijk

Op uitnodiging van Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging hebben Harrie van Puijenbroek, Harry Breviers en René de Bont een reactie gegeven op de nieuwe landelijke bossenstrategie. De houtoogst en met name de afzet als ‘lokaal hout’ krijgt te weinig aandacht. Tevens is een faire vergoeding van de gevraagde ecosysteemdiensten nodig om de kosten welke samenhangen met beheer en recreatieve druk te kunnen blijven betalen. Verder lezen…

 

Aan de slag met natuur- en bosrealisatie

De provincie Noord-Brabant heeft hoge ambities als het gaat om de ontwikkeling van de natuur inclusief uitbreiding van het bosareaal. Samen met de provincie kiest BPG Vereniging landelijk Brabant voor kwaliteit en duurzame samenwerking. We gaan projectmatig op zoek naar handelingsperspectief voor ondernemers/grondeigenaren. Steeds meer particulieren zien kansen om de beoogde 40% van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.

BPG gaat in gesprek met verschillende partijen om een transparante én integrale aanpak te waarborgen. Zo zitten wij aan tafel bij de gebiedsgerichte aanpak van de Kampina en Oisterwijkse vennen. Ook blijven wij door het jaar heen inventariseren bij onze leden waar zij knelpunten zien, waar kansen liggen en wat de ambities voor de eigen beheereenheid zijn. Dit koppelen we terug naar bijvoorbeeld de provincie, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij het beeld van de eigenaar én de provincie.

OPROEP Heeft u terreinen in en om het Natuurnetwerk Brabant (zie hier een interactieve kaart) en bent u van plan stappen te ondernemen voor nieuwe natuur, bosaanplant of bosrevitalisatie? Neem dan contact op met BPG-medewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com!

 

Bijeenkomst Samen Sterk in (West-)Brabant op 22 april

Met de toezegging van 2,7 miljoen extra subsidie vanuit de provincie kreeg het groene samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) in 2019 een enorme steun in de rug. BPG heeft destijds stevig gelobbyd voor meer Boa-uren welke ten dienste staan van de particuliere sector! Ons centrale aanpreekpunt voor West-Brabant, Teus den Hartog, wil hierover graag nader met u in gesprek op donderdag 22 april 2021, via Teams, aanvang 20.00 uur.
Leden met eigendommen in het Westelijk deel van onze provincie, gelegen in en rond het Natuurnetwerk, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Noteer alvast deze datum!

 

Overgroot deel van de leden tevreden over laatste ALV

63% van de aanwezige grondeigenaren bezit grond tussen de 5 en 100 ha.

De meeste aanwezige BPG-leden beoordeelden de laatste ALV op 21 februari als goed (63%) of uitstekend (19%), alhoewel men minder enthousiast was over de digitale vorm. Gelegenheid om elkaar te ontmoeten vonden de aanwezigen het belangrijkste. De bijeenkomst was goed tot uitstekend georganiseerd en men had ruim voldoende informatie vooraf ontvangen.

Ook in vergelijking met eerdere enquêtes willen de BPG-leden relaties wel aanbevelen om lid te worden van BPG (gemiddelde Net promotor score (NPS) van 68%) maar zijn minder enthousiast over de BPG-vergaderingen zelf (gem. 35% NPS-score).
63% van de aanwezigen is eigenaar van grond tussen de 5 en 100 ha. en jonger dan 65 jaar. Als je kijkt naar wat de aanwezigen echt bezig houdt, blijkt dat ook 63% steeds op zoek is naar nieuwe verdienmodellen en verbetermogelijkheden. Dat komt volgens hen tijdens de vergaderingen nog onvoldoende aan bod.
52% van de deelnemers aan de digitale ledenvergadering heeft meegedaan aan deze tevredenheidsenquête.

 

Ander nieuws

Hoe kunnen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer effectiever maken?

BPG nodigt haar leden uit om een enquête betreffende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van het PARTRIDGE project in te vullen. De resultaten van de enquête worden verwerkt door de Vlaamse landbouwadministratie en worden gebruikt als input voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van onze leden deze enquête invullen om de standpunten vanuit de eigenaren, landbouwer en faunabeheerder mee te laten wegen. U kunt de enquête hier invullen.
Via de stichting ZeeBra, welke de agrarisch natuurcollectieven in Zeeland en Brabant ondersteunt en via zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen, is BPG Vereniging landelijk Brabant betrokken bij het PARTRIDGE project.

Ruim zeshonderd VABIMPULS-vouchers toegekend.

Landbouw en Voedsel Brabant, 11 maart 2021. Agrarische ondernemers die gestopt zijn, gaan stoppen of willen omschakelen ondersteunen en begeleiden. Vanuit dat idee ging eind 2017 VABIMPULS op initiatief van provincie Noord-Brabant en gemeenten van start. Sinds de zomer van 2020 al weer meer dan 100 vouchers toegekend. Verder lezen…

 

Agenda