BPG-leden kunnen gebruik maken van handhavers in het buitengebied

De buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) van Samen Sterk in Brabant (SSiB) zien erop toe dat gebruikers het Brabantse buitengebied niet te zwaar belasten. Zij treden op bij overtredingen (handhaving en toezicht). BPG Vereniging landelijk Brabant is een samenwerkingspartner van SSiB.

Overlast melden bij Boa

Heeft u overlast op uw terrein? Dan kunt u contact opnemen met de Boa bij u in de regio. Samen kunnen we uw natuurterreinen beter beschermen.

U kunt afspraken maken met een Boa om samen regelmatig een route te rijden op uw landgoed.

Ook kunt u de overlast melden bij uw boa, zij nemen dit dan op in het Boa Registratie Systeem. Dit helpt om overlast in kaart te brengen en eventuele vervolg acties voor te bereiden. Deze extra inzet wordt betaald uit provinciale middelen, mede op verzoek van BPG.

 

Contactgegevens BOA

  • Het algemene SSiB-meldnummer voor spoedgevallen is: 0900 996 54 32.
  • Niet-acute meldingen kunt u hier doen!

De regio-indeling, contactgegevens en mobiele nummers van de Boa in uw regio kunt u hieronder zien:

Over SSiB en de groene BOA’s

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van de omgevingsdiensten in Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen, particuliere landgoedeigenaren, het O.M., de politie en terreinbeheerders.

De speerpunten van de BOA’s zijn  het aanpakken van stroperij, (drugs)afval dumpen en wildcrossen.

Sinds mei 2018 valt SSiB onder de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en heeft 15 groene boa’s in dienst. Het handhavingsteam is 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar. Het werkgebied van SSiB heeft een oppervlakte van 4000 vierkante kilometer.

Kijk hier voor meer informatie. Of download hier de flyer over het melden van overtredingen aan een BOA.

bijgewerkt: 31.5.2021