Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos

De komende 10 jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomst bestendiger maken. Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het bestaande Natuurnetwerk Brabant en maximaal 5.000 hectare daarbuiten.

Dit staat in de Brabantse Bossen strategie, die onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Uitnodiging voor BPG-leden

BPG nodigt BPG-leden uit deel te nemen aan drie regiosessies. Als u namens BPG wilt deelnemen, neem dan contact op met onze BPG-regiocoördinator

Wij gaan bezien, in afstemming met de leden, welke financiële aspecten hierbij spelen en welke typen ingepast kunnen worden in het verdienmodel van de eigenaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Noord-Brabant. Tevens kunt u deze informatie ook terugvinden bij de berichten van de landelijke Federatie van Particulier Grondbezit (FPG): Ambities en doelen bosstrategie nog zonder middelen.