Oproep voor BPG-vertegenwoordiging in het Samen Sterk in Brabant- overleg

BPG is uitgenodigd om deel te nemen aan de overleggen met de ‘Samen Sterk in Brabant’-Boa’s.

Het hoofdthema is ‘Samenwerking versterken’ waarbij o.a. de regioplannen worden besproken. Hierin worden de handhavingsacties in en rond de natuurgebieden concreet gemaakt.

In de kalender vindt u de data plus bijbehorende regio. Als u BPG-lid bent kunt u zich aanmelden via info@landelijkbrabant.com