BPG maakt kennis met gedeputeerde Saskia Boelema op Landgoed Beukenhorst

Op vrijdag 1 maart mocht BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Saskia Boelema ontvangen op het prachtige Landgoed Beukenhorst, eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Saskia Boelema is binnen het provinciale bestuur verantwoordelijk voor, onder andere, de onderwerpen Water en Bodem.  Veel opgaves van het landelijk gebied hebben te maken met  water- en bodemvraagstukken. Voor leden van BPG erg belangrijk dus! Dit geldt ook voor Landgoed Beukenhorst en haar pachters.

Het bezoek begon op één van de pachtboerderijen van het landgoed, waar de gedeputeerde welkom werd geheten door Bibian van Rijckevorsel en agrariër Frank van de Ven. De heer Van de Ven nam de aanwezigen mee in het verhaal van zijn onderneming en de zorgen die hij heeft over het feit dat zijn boerderij in een zogenaamde beregeningsgebied ligt. Daarbij ligt de boerderij in een zogenaamd normloos beekdal. Dat betekent dat wanneer de beek buiten zijn oevers treedt, er geen compensatie voor de boer/grondeigenaar mogelijk is. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de agrarische ondernemer en voor de grondeigenaar. De gedeputeerde gaf aan begrip te hebben voor de situatie. Er is afgesproken om de consequenties van normloze beekdalen in kaart te brengen en hierover binnenkort verder te praten.

Het bezoek werd vervolgens voortgezet op het Landgoed zelf waar de gedeputeerde hartelijk werd ontvangen door Mary van Rijckevorsel. In het prachtige landhuis werden verschillende onderwerpen aangestipt die voor BPG van belang zijn. Zo is bijvoorbeeld gesproken over de grondstrategie van de provincie. BPG is van mening dat grond de sleutel is tot de inpassing van de verschillende ruimtelijke opgaves. Het succes valt of staat met een goede grondstrategie. Voor BPG is het hierbij van belang dat grond niet wordt opgekocht door overheden, maar eigendom blijft van de eigenaar. De gedeputeerde toonde begrip voor deze situatie. Zij kon zich goed voorstellen dat grondeigenaren emotioneel verbonden zijn met gronden die al generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Het is daarom dat het provinciale bestuur een zorgvuldige afweging maakt ten aanzien van de grondstrategie. Voor BPG was dit fijn om te horen!

Al met al kijkt BPG terug op een waardevolle bijeenkomst!

BPG verwelkomt nieuwe medewerker!

Afgelopen week heeft BPG Vereniging landelijk Brabant Carolien de Weerd mogen verwelkomen als nieuwe medewerker van BPG! Particuliere eigenaren zijn betrokken bij de grote opgaven van het landelijk gebied. BPG ondersteunt hen daarbij. Met de toevoeging van Carolien aan de werkorganisatie van BPG, is het voor BPG mogelijk om haar leden nog beter te bedienen! Samen met andere stakeholders werken we hard aan de toekomst van het Brabantse landelijk gebied!

Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

Het landelijk gebied rondom Kampina en de Oisterwijkse Vennen verandert. In de gebiedsgerichte aanpak brengen we samen met betrokkenen bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is belangrijk voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied. Tijdens een online informatiebijeenkomst informeren we u over deze aanpak, de uitdagingen en kansen voor het gebied. Ook kunt u vragen stellen.

Voelt u zich betrokken bij het gebied? Dan zien we u graag bij de online informatiebijeenkomst.

Datum: maandag 4 maart 2024

Tijd: 19.30 tot 20.30 uur

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: www.ggagroenblauw.nl/kampina.

Terugkijken informatiebijeenkomst

Bent u niet in de gelegenheid de online informatiebijeenkomst op 4 maart bij te wonen? Dan kunt u de opname ervan ook later terugkijken via www.ggagroenblauw.nl/kampina.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen en de mogelijkheden om hierover mee te denken en praten? Houd dan de website www.ggagroenblauw.nl/kampina in de gaten. Hier vindt u alle informatie over de ontwikkeling van het gebied, de partners en leest u updates. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Goede kennismaking met gedeputeerde Van der Horst (cultuur)

Afgelopen week ontving BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Jos van der Horst op landgoed Nieuwkerk (Goirle). Na een korte introductie over BPG heeft er een goed gesprek plaatsgevonden over de rol van de particuliere eigenaar, met name nu in de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden, en dan specifiek die van de Regte Heide, Kampina en Kempenland West. Onderwerpen die particuliere grondeigenaren bezighouden, zoals verdienmodellen, natuurschoonwet, relatie pachter/verpachter, multifunctionaliteit en opvolging kwamen aan bod. Daarnaast is het systeem van governance en subsidie- en vergunningverlening, op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, besproken. De eigenaar moet vaak langs meerdere ‘loketten’ gaan, voordat er invulling gegeven kan worden aan een ruimtelijke plan, vaak met een doorlooptijd van meerdere jaren.  

Het bezoek eindigde met een prachtige wandeling door de sneeuw in de zon over Landgoed De Hoevens (Goirle). Op Landgoed De Hoevens werd uitleg gegeven over bosrevitalisatie en ‘versnelde’ aanleg van nieuwe natuur. BPG bedankt de eigenaren van Landgoed Nieuwkerk en Landgoed de Hoevens hartelijk voor hun gastvrije ontvangst en bedankt gedeputeerde Van der Horst voor zijn komst.

Duurzame Gronduitgifte centraal tijdens eerste BPG Brabanttafel van 2024

Op dinsdagavond 6 februari is het zover; de eerste Brabanttafel van 2024. Leden en relaties zijn van harte uitgenodigd deel te nemen:

  • Datum en tijd: 6 februari 2024, 19.30 – 21.30
  • Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught
  • Thema: Duurzame Gronduitgifte
  • Aanmelden via r.kramer@grondbezit.nl

Tijdens de bijeenkomst op 6 februari schenken we aandacht aan duurzame gronduitgifte; wat zijn de mogelijkheden voor grondeigenaren om duurzaam grondgebruik te stimuleren doormiddel van pacht? We zijn verheugd dat we twee sprekers mogen ontvangen met veel kennis over het onderwerp pacht: Jolan Knol en Els Harbers. Jolan Knol is rentmeester bij LBP Sight en heeft veel kennis op het gebied van duurzame gronduitgifte. Els Harbers is als jurist bekend met de mogelijkheden om binnen de pachtwet aan duurzame pacht te doen. Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan bij Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl. U ontvang dan zo snel mogelijk het programma.

Geslaagd bezoek gedeputeerde Wilma Dirken aan Landgoed De Vijverhoeve!

Op 12 januari bracht gedeputeerde Wilma Dirken (portefeuille ruimte) een bezoek aan Landgoed De Vijverhoeve, waar ze niet alleen genoot van de gastvrijheid van eigenaren Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers, maar ook kennismaakte met BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens het bezoek werden cruciale kwesties rond landgoederen besproken, waaronder de uitdagingen en knelpunten bij het creëren van nieuwe landgoederen.

José de Rooij, bestuurder van BPG, lichtte de complexiteit toe van het realiseren van een nieuw landgoed, waarbij BPG constateert dat overheden vaak worstelen met nieuwe initiatieven. De bepaling in rood-voor-groen regeling, die stelt dat de opbrengsten uit het rood volledig terug moeten vloeien naar het groen, blijkt één van de grootste struikelblokken te zijn, nu er geen sluitende exploitatie gemaakt kan worden, wat veelal weer een eis van de gemeenten is.

Etienne deelde het verhaal van De Vijverhoeve, een landgoed dat sinds 2002 in ontwikkeling is. Dit voorbeeld illustreert de uitdagingen die initiatiefnemers gedurende ruim 20 jaar kunnen tegenkomen. Ook die ervaringen benadrukken de behoefte aan goed uitgewerkte landgoederenregelingen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een wandeling gevolgd door een lunch. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het belangrijk is om zowel gemeenten als de provincie vroegtijdig te betrekken bij nieuwe initiatieven. Gedeputeerde Dirken gaf aan dat het besprokene stof tot nadenken geeft! BPG kijkt terug op een geslaagd bezoek!