BPG maakt kennis met gedeputeerde Saskia Boelema op Landgoed Beukenhorst

Op vrijdag 1 maart mocht BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Saskia Boelema ontvangen op het prachtige Landgoed Beukenhorst, eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Saskia Boelema is binnen het provinciale bestuur verantwoordelijk voor, onder andere, de onderwerpen Water en Bodem.  Veel opgaves van het landelijk gebied hebben te maken met  water- en bodemvraagstukken. Voor leden van BPG erg belangrijk dus! Dit geldt ook voor Landgoed Beukenhorst en haar pachters.

Het bezoek begon op één van de pachtboerderijen van het landgoed, waar de gedeputeerde welkom werd geheten door Bibian van Rijckevorsel en agrariër Frank van de Ven. De heer Van de Ven nam de aanwezigen mee in het verhaal van zijn onderneming en de zorgen die hij heeft over het feit dat zijn boerderij in een zogenaamde beregeningsgebied ligt. Daarbij ligt de boerderij in een zogenaamd normloos beekdal. Dat betekent dat wanneer de beek buiten zijn oevers treedt, er geen compensatie voor de boer/grondeigenaar mogelijk is. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de agrarische ondernemer en voor de grondeigenaar. De gedeputeerde gaf aan begrip te hebben voor de situatie. Er is afgesproken om de consequenties van normloze beekdalen in kaart te brengen en hierover binnenkort verder te praten.

Het bezoek werd vervolgens voortgezet op het Landgoed zelf waar de gedeputeerde hartelijk werd ontvangen door Mary van Rijckevorsel. In het prachtige landhuis werden verschillende onderwerpen aangestipt die voor BPG van belang zijn. Zo is bijvoorbeeld gesproken over de grondstrategie van de provincie. BPG is van mening dat grond de sleutel is tot de inpassing van de verschillende ruimtelijke opgaves. Het succes valt of staat met een goede grondstrategie. Voor BPG is het hierbij van belang dat grond niet wordt opgekocht door overheden, maar eigendom blijft van de eigenaar. De gedeputeerde toonde begrip voor deze situatie. Zij kon zich goed voorstellen dat grondeigenaren emotioneel verbonden zijn met gronden die al generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Het is daarom dat het provinciale bestuur een zorgvuldige afweging maakt ten aanzien van de grondstrategie. Voor BPG was dit fijn om te horen!

Al met al kijkt BPG terug op een waardevolle bijeenkomst!