Aankondiging: Brabanttafel over verduurzaming van de landbouw op dinsdag 28 mei 2024

Graag nodigen wij leden van BPG uit voor de Brabanttafel van  dinsdag 28 mei 2024 (19.00 – 22.00).

Wanneer:          dinsdag28 mei 2024, 19.00 – 22.00

Waar:                   Landgoed De Groene Kamer, Bleukweg 2, 5032 PN, Tilburg

Onderwerp:     Verduurzaming van de landbouw

De agrarische sector ondergaat de komende jaren een grote transitie. Ook leden van BPG, die grond verpachten voor agrarische doeleinden of zelf agrarische gronden in gebruik hebben, krijgen te maken met deze transitie. De inzet van de transitie is een duurzame(re) agrarische sector, waarbij gezond bodemgebruik en natuurinclusiviteit belangrijke ingrediënten zijn.

De afgelopen maanden heeft BPG samen met Landgoed De Groene Kamer onderzocht wat verduurzaming van de agrarische sector betekent voor landgoedeigenaren en grondbezitters. Daarvoor is voor een teeltplan voor een akkerbouwperceel ontwikkeld. Verder is gekeken naar de verwerking van grondstoffen tot agrarische producten en de afzet van deze agrarische producten op het landgoed zelf.

Op 28 mei gaan we met elkaar in gesprek  over de mogelijkheden voor landgoedeigenaren en grondbezitters om agrarische gronden te verduurzamen en de mogelijkheden om (duurzame) agrarische producten zelf te vervaardigen en af te zetten op het landgoed.

Agrariërs die gronden pachten van grondeigenaren zijn ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst!

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomst? Stuur dan een mail naar info@landelijkbrabant.com. Wij heten u graag welkom op 28 mei!