Goede kennismaking met gedeputeerde Van der Horst (cultuur)

Afgelopen week ontving BPG Vereniging landelijk Brabant gedeputeerde Jos van der Horst op landgoed Nieuwkerk (Goirle). Na een korte introductie over BPG heeft er een goed gesprek plaatsgevonden over de rol van de particuliere eigenaar, met name nu in de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden, en dan specifiek die van de Regte Heide, Kampina en Kempenland West. Onderwerpen die particuliere grondeigenaren bezighouden, zoals verdienmodellen, natuurschoonwet, relatie pachter/verpachter, multifunctionaliteit en opvolging kwamen aan bod. Daarnaast is het systeem van governance en subsidie- en vergunningverlening, op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, besproken. De eigenaar moet vaak langs meerdere ‘loketten’ gaan, voordat er invulling gegeven kan worden aan een ruimtelijke plan, vaak met een doorlooptijd van meerdere jaren.  

Het bezoek eindigde met een prachtige wandeling door de sneeuw in de zon over Landgoed De Hoevens (Goirle). Op Landgoed De Hoevens werd uitleg gegeven over bosrevitalisatie en ‘versnelde’ aanleg van nieuwe natuur. BPG bedankt de eigenaren van Landgoed Nieuwkerk en Landgoed de Hoevens hartelijk voor hun gastvrije ontvangst en bedankt gedeputeerde Van der Horst voor zijn komst.