Nieuwbrief BPG november 2023

Van het bestuur

Beste BPG-leden,

De herfst zet in, op menig landgoed zal hier en daar al wel een boom gesneuveld zijn door de hevige stormen. Dat geeft weer waardevolle verjonging in het bos!

Verjonging is natuurlijk van levensbelang voor een bos, maar ook voor het voortbestaan van een prachtig, door wellicht de vorige en huidige generatie opgebouwd, bedrijf, natuurgebied of landgoed. Vandaar dat er vanuit de FPG, de moedervereniging van de BPG Vereniging Landelijk Brabant, steeds meer aandacht wordt gegeven aan de ‘jeugd van tegenwoordig’.

Als bestuur van BPG proberen we de jongeren in Brabant in beeld te krijgen om te kunnen betrekken bij al het mooie erfgoed dat Brabant rijk is en waar we onderling nog zo veel kennis over kunnen delen.

Deze kennisdeling is ook het doel van onze ALV’s en Brabanttafels. De aanstaande ALV van 11 november aanstaande heeft een filosofisch karakter op een unieke locatie, waar we na het officiële gedeelte meer kunnen leren over hoe een whiskystokerij eruitziet. Dat zal toch menig jongere aanspreken!

De volgende Brabanttafel van januari 2024 (precieze datum volgt nog) over pacht is weer bedoeld om elkaar in een klein gezelschap te spreken over een inhoudelijk thema. Uiteraard is ook hierbij uw opvolging van harte welkom! Helpt u ons door uw opvolging te tippen op onze activiteiten om zo met andere jongeren in contact te komen?

Verder is het bestuur ook in de afgelopen tijd weer bezig geweest om in contact met de verschillende Manifestpartners in Brabant, te zorgen dat de waarde van particulieren binnen bijvoorbeeld de Gebiedsgerichte aanpak en het natuurbeheer wordt (h)erkent. En dat is mooi werk!

Namens het bestuur van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Herma Winnemuller

Verenigingszaken

Najaars-ALV BPG Vereniging landelijk Brabant op 11 november

Op zaterdag 11 november vindt de najaars-ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant plaats. Ditmaal zijn we te gast op De Heische Hoeve in Loosbroek (tussen Uden en Den Bosch). Het programma bevat, naast een huishoudelijk gedeelte, een boeiende lezing over rentmeesterschap door Prof. Dr. Jan van der Stoep van de WUR. Verder zal onze gastheer (en lid van BPG), Dennis Hurkmans, een presentatie houden over de ontwikkeling van De Heische Hoeve, inclusief het verhaal van Bus Whisky. Na de lezingen krijgen de aanwezigen een rondleiding in de whiskystokerij van Bus Whisky, dat zich op het terrein van De Heische Hoeve bevindt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Leden, medeleden en relaties zijn van harte uitgenodigd! Mocht u zich nog niet hebben aangemeld; dat kan via info@landelijkbrabant.com. Meer informatie is te vinden op de website van BPG: www.landelijkbrabant.com.

Terugblik: succesvolle Brabanttafel over natuursubsidies

Sinds dit jaar organiseert BPG Vereniging landelijk Brabant de zogenaamde Brabanttafels. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om een groep leden direct en inhoudelijk te informeren over een thema dat hen aan het hart gaat. Op 3 oktober heeft er een Brabanttafel plaatsgevonden over het onderwerp ‘natuursubsidies’; wat is er allemaal mogelijk en bij wie moet je daarvoor aankloppen? Dat er veel animo was voor deze Brabanttafel bleek uit de goedgevulde huiskamer op Landgoed Jagershagen (Vught). We waren te gast bij Frederike en Burghard Scholten van Aschat.

Vanuit het coördinatiepunt Landschapsbeheer gaf Valerie Janssen een heldere presentatie over een belangrijke ‘tool’, namelijk het Groenloket. Hierop is in te zoomen op het eigendom en wordt direct zichtbaar welke regelingen er mogelijk zijn op het gebied van natuurbeheer. U kunt hier meer informatie vinden over het Groenloket.

Vervolgens gaf Robin van Dijk namens de Provincie Noord-Brabant inzage in de verschillende regelingen voor bosbeheer. Voor meer informatie over de bomenregeling, klik hier.

Tijdens de bijeenkomst was er voldoende ruimte voor vragen en ontstonden er levendige gesprekken over het besproken thema. BPG kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. Begin 2024 wordt de volgende Brabanttafel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op pacht; welke vormen heb je en wat kun je ermee? Mocht u al interesse hebben in de volgende Brabanttafel, stuur dan een mailtje naar Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl.

Belangenbehartiging

Openbare verkoop percelen van de overheid

Sinds het zogenaamde Didam-arrest houdt BPG namens haar leden de procedure van de openbare verkoop van gronden door overheden scherp in de gaten. In het Didam-arrest is namelijk bepaald dat; ‘overheidslichamen bij privaatrechtelijk handelen als gronduitgifte in beginsel mededingingsruimte dienen te bieden aan alle potentiële gegadigden’. Dit betekent dat particulieren ook in aanmerking moeten komen voor gronden die in de markt worden gezet door overheden. De afgelopen maanden heeft BPG meermaals overheden moeten aanspreken op het niet volgen van de juiste procedure. Dat wil zeggen dat in de praktijk de overheid voornemens is om een bepaald perceel aan één enkele eigenaar te verkopen en dat andere eigenaren buitengesloten worden. Het ageren hier tegen blijft BPG doen in de toekomst.

De werkorganisatie en het bestuur kan veel in de gaten houden, maar het is ook goed dat particuliere eigenaren dit zelf ook doen. Op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken kunt u officiële bekendmakingen door overheden, over ontwikkelingen bij u in de buurt, in de gaten houden (via uw postcode). U kunt zich hierop abonneren door een account aan te maken. Mocht u iets opvallen in de berichtgeving die u ontvangt, omtrent de verkoop van gronden door overheden, dan kunt u dat bij BPG melden via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten

Symposium Zandpaden op 28 november

Het Brabants Landschap organiseert op 28 november een symposium over zandpaden. Zandpaden hebben een bijzondere landschappelijke én recreatieve functie en zijn goed voor de biodiversiteit. Tijdens het symposium van 28 november kunt u hier meer over komen te weten. Voor meer informatie klik hier.

Webinar pesticiden en gezondheid op 28 november

Op dinsdagavond 28 november organiseert de Brabantse Milieufederatie een webinar over de relatie tussen pesticiden en gezondheid. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de webinar op de website van de BMF. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’ op 8 december

Op 8 december organiseert de provincie Noord-Brabant voor de 10e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s. Meer informatie over dit symposium treft u hier aan.

Agenda

  • 11 november: ALV BPG Vereniging landelijk Brabant
  • 25 november: ALV FPG