BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BrabantAdvies adviseert in haar nieuwe rapport “Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied” over de bruikbaarheid voor de Omgevingsverordening van de drie bestaande rood-voor-groen regelingen. Dit advies is op 10 juli aan provinciebestuurder Erik Ronnes aangeboden.

Er lijkt ruimte te blijven voor rood-voor-groen.

Zorg bij BPG Vereniging landelijk Brabant is dat de (enorme) administratieve procedurele rompslomp en de tergend lange procedures blijven bestaan. Het advies is heel vrijblijvend en alles wordt overgelaten aan de gemeenten. Dat vertraagt enorm, omdat niet elke gemeente beschikt over kennis, kunde en visie m.b.t. nieuwe landgoederen. Deze punten zijn door BPG ingebracht, maar niet of onvoldoende overgenomen in het advies.
Als de provincie die kennisrol wil gaan vervullen is het zaak om de werkwijze minder vrijblijvend te maken en de gemeenten te verplichten langs het kennisloket te gaan.

BPG Vereniging landelijk Brabant adviseert daarom een vaste route in te stellen langs het kennisloket voor rood-voor-groen.

 

Wilt u hierover met BPG spreken of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.