Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen

Brabantse Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver op bezoek bij landgoed Bleijendijk

Op 17 augustus bezocht Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de Vughtse Landgoederen Beukenhorst en Bleijendijk

Beide landgoederen zoeken binnen het landgoedmodel naar een balans tussen natuurbeheer èn landbouw. Landgoedboeren zetten in op verduurzaming wat met name door de onjuiste beprijzing en het ontbreken van passende regelgeving wordt bemoeilijkt.

Ook landgoed Beukenhorst werd bezocht door Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver

Samen met BPG Vereniging Landelijk Brabant wilde Gedeputeerde Elies Lemkes  zich laten informeren over het landgoedmodel. Ze is daarbij op zoek naar maatwerk, juist voor deze grondgebonden bedrijven. Via de landgoederen kan immers natuurherstel worden gecombineerd met versterking van de landbouw incl. bodem- en waterherstel.

De gedeputeerde is enthousiast over de innovatieve aanpak van BPG Vereniging Landelijk Brabant, die een impuls geeft aan nieuwe gebiedsprocessen.

Het was een waardevolle bijeenkomst waarin de landgoedeigenaren en boeren de ruimte kregen uit te leggen hoe zij duurzaam ondernemen ervaren en tegen welke knelpunten zij aanlopen.