Editie najaar 2020 van Grondig verschenen

Waterbeheer staat voor nieuwe opgaven om te gaan met droogte en wateroverlast

Editie najaar 2020 van Grondig van BPG Vereniging landelijk Brabant is uit.

 

In dit nummer komen aan de orde:

  • 2020 wordt een kanteljaar voor eigenaren en gebruikers van gronden.

Het  derde droge jaar op rij valt samen met de stikstof- en Coronacrisis. En het tanende vertrouwen van en in veehouders. Het vraagt nog meer om een pro-actieve opstelling van BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens de ALV wil BPG-bestuur graag horen welke aandachtspunten de BPG-leden meegeven.

Het Landgoedmode kan van grote waarde zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur.

En tot slot:

 

Lees hierover meer in Grondig – najaar 2020.