Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – Juni 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

2023 is tot nu toe een bijzonder jaar. De Provinciale Statenverkiezing gaven een aardverschuiving die van grote impact zal blijken voor het ons zo dierbare landelijke gebied. Als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant volg ik de vorming van de nieuwe coalitie van het Provincie Bestuur met grote belangstelling. Vanuit mijn rol als voorzitter van de Manifestpartners,  heb ik namens alle partners ‘de oproep’  over gebracht naar de formateur; Pieter Verhoeve. Het is nu spannend wat er precies uit gaat komen, in elk geval is er tot op de dag van dit schrijven geen witte rook te zien boven het Provinciehuis.

De grootste verandering van het landelijk gebied sinds de ruilverkavelingen staan nu, met het nieuwe landbouwakkoord en de Gebied Gerichte Aanpak, te gebeuren. Het is daarom van groot belang dat er een provincie bestuur komt waarmee we goed kunnen samenwerken en daarmee de belangen van u als lid zo goed mogelijk kunnen bedienen. Zo blijft Brabant de mooiste provincie van het land!

Verder verheug ik me op onze Algemene Leden Vergadering 20 juni aanstaande. Naast de reguliere agenda, kan ik met trots aankondigen dat we Prof. Dr. Martha Bakker bereid hebben gevonden om een lezing te houden. Zij is hoogleraar landsgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Haar verhaal gaat over de herinrichting van het landelijk gebied en de plek die particulieren eigenaren en landgoederen  daarin kunnen hebben. Het beloofd een zeer inspirerend verhaal te worden wat u niet mag missen, zeker ook omdat we te gast zijn op het prachtige Jachthuis Schijf bij de familie de Bruin. 

Voor nu wens ik u veel lees plezier met deze nieuwsflits en hoop u allen te ontmoeten op 20 juni aanstaande.

Namens het Bestuur,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter)        

Belangenbehartiging

BPG levert input voor coalitieonderhandelingen provincie Noord-Brabant

De coalitievorming van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is in volle gang. Uiteraard volgt BPG Vereniging landelijk Brabant de ontwikkelingen op de voet. BPG heeft, namens haar leden, de formateur laten weten wat zij belangrijk vindt. Klik hier voor meer informatie over de boodschap die BPG met de provincie gedeeld heeft.

Brabantse Manifestpartners doen een oproep aan de formateur

In het kader van de coalitievorming hebben ook de Brabantse Manifestpartners een boodschap met de formateur gedeeld. De Manifestpartners zijn: BPG Vereniging landelijk Brabant, ZLTO, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer en de Dierenbescherming. Klik hier voor meer informatie over de gezamenlijk boodschap die is gedeeld met de formateur.

Ontwikkelingen Vlaamse Parken in oprichting Kalmthoutse Heide en Taxandria

De Vlaamse overheid werkt aan de oprichting van diverse Nationale Parken. Twee van de mogelijk parken zijn grensoverschrijdend en liggen in zowel België als in Nederland. BPG Vereniging landelijk Brabant is bang dat dit consequenties zal hebben voor particuliere eigenaren. Namens haar leden heeft BPG middels een brief haar zorgen hierover geuit bij de betrokken Nederlandse gemeenten. BPG heeft de gemeenten gevraagd geen medewerking te verlenen totdat er een goed participatie proces doorlopen is en alle consequenties in kaart zijn gebracht. Een aantal gemeenten hebben al laten weten vooralsnog geen steun te geven aan de grensoverschrijdende Vlaamse Nationale Parken.

Nieuws uit de provincie

Project Delta Rhine Corridor van start; organisatie inloopavonden voor meer informatie

Het project Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het gaat hier om zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergronds gelijkstroomverbindingen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens.

De aanleg van deze leidingen kan mogelijk consequenties hebben voor particuliere grondeigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant volgt de ontwikkelingen. Voor bewoners van Noord-Brabant worden vier inloopavonden georganiseerd. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht op de volgende inloopavonden:

  • Woensdag 14 juni 2023 – Fletcher Hotel De Korenbeurs in Made
  • Woensdag 19 juni 2023 – Hotel De Borgh in Zevenbergen
  • Dinsdag 20 juni 2023 – De Dorpshuizen in Beek en Donk
  • Donderdag 22 juni 2023 – ’t Plein in Udenhout

De avonden zijn van 19.00 – 21.00. Aanmelding is niet verplicht.

Voor meer informatie klik hier.

Wijziging subsidieregeling op komst

De subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant wordt geactualiseerd. De aanpassingen worden op dit moment voorbereid. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat op haar website in op de veranderingen. Klik hier voor meer informatie.

Overig

Stichting Hoopheggen zoekt deelnemers in Noord-Brabant

Stichting Hoopheggen is op zoek naar nieuwe toekomstige heg plekken om daarmee de biodiversiteit te herstellen en het landschap te verrijken. Om te zorgen dat er aankomend plantseizoen (november tot maart) wederom 4 kilometer heg wordt geplant in Noord-Brabant, zoekt de stichting toekomstige hegeigenaren die:

  • Plaats hebben voor minimaal 200 meter gemixte heggen
  • Het leuk vinden om een plantochtend mee te organiseren
  • Een planlocatie heeft in de omgeving van Someren (straal van 30/40 kilometer)

Interesse kan kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar brabant@hoopheggen.nl

Kijk voor meer informatie over Stichting Hoopheggen op de website van de stichting: www.hoopheggen.nl

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Vacature bestuurslid communicatie en marketing

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie en de marketing van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie en marketing zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie en de marketing van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Interessante bijeenkomsten

ALV BPG 20 juni

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomst Natuur in Eigen Hand 2023

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten Agroforestry & populieren op 9 juni

Op 9 juni vindt er een informatiebijeenkomst plaats over populieren en agroforestry en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzaam landgebruik. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Hopest bij de Schaapskooi te Schijndel. Tijdens de bijeenkomst kunt u meer te weten komen over de voordelen van het planten van populieren en hoe dit kan worden gecombineerd met agroforestry. U kunt zich via de volgende link aanmelden voor de bijeenkomst van 9 juni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcNd00vn6jxNvKBqoh998TdHYhbYUqzPLOOAHnc6-cS9rMw/viewform?usp=sf_link.

Agenda

  • 20 juni: ALV BPG
  • 24 juni: Familiedag en ALV FPG
  • 2 september bijeenkomst damesnetwerk