Nieuwsflits BPG Vereniging Landelijk Brabant december 2022

 

Van het bestuur

De kerstdagen lonken al, met familie en haardvuur. Warme gedachten! Dan is het ook een moment van reflectie. Wat hebben we, als Landelijk Brabant, een prachtig jaar achter de rug. Eindelijk dat we, ná Corona, elkaar weer ‘live’ konden ontmoeten. In Juni op kasteel De Strijdhoef. En later dit jaar op Landgoed Wellenseind. Momenten dat we ervaringen over landgoed ontwikkeling en -beheer met elkaar konden uitwisselen. Mooi om met al onze mede-leden in gesprek te zijn.

2022 was ook het eerste volle jaar van onze nieuwe voorzitter. En een stevige verbreding vanuit ons BPG-kantoor, met René, Neeltje, Ronald. En sinds kort met Anne-Marie. We hebben afgelopen jaar de kans gegrepen om het particulier landschapsbeheer stevig op de kaart te zetten. We sturen zelfs de Manifestpartners aan.  De lobby bij de overheid werpt zijn vruchten af. Dat merken we, bijvoorbeeld, met onze inbreng in de Gebiedsgerichte Aanpak GGA.

Dan blikken we vooruit naar 2023. Graag willen we leden nóg meer met elkaar in contact brengen. Denk aan de Landelijke Tafels. Met ervaring uitwisseling over het Landelijke Gebied. Daarvoor roepen we jou, als lid, op om samen de schouders eronder te zetten. Geef aan waar jouw behoeften liggen. Met de gedachte hoe je zelf daaraan wil bijdragen. Als bestuur bundelen we graag de krachten, zodat we in 2023 opnieuw elkaar kunnen stimuleren. Dank voor jouw inzet in 2022. We rekenen op je in 2023!

Fijne feestdagen

Etienne Schoenmakers
vicevoorzitter BPG  

Aftrap BPG Dames – Netwerk; eerste bijeenkomst op 21 januari 2023!

Dames opgelet!

Dat de BPG Vereniging Landelijk Brabant helemaal geen club van grijze, oude mannen is, was de conclusie van menig dame tijdens de laatste ALV van 12 november jl. op Landgoed Wellenseind. 

Het bestuur van de BPG timmert hard aan de weg om alle generaties van natuurminnende grondeigenaren te betrekken bij de prachtige ontwikkelingen in Noord-Brabant. Naast de jongeren, zijn ook zeker de dames van onschatbare waarde bij innovatieve ontwikkelingen en toekomstgerichte acties op de gronden en met het erfgoed! 

Het bestuur van de BPG wil graag de aftrap organiseren van het nieuwe ‘BPG Dames-Netwerk’. 

Daartoe zijn alle dames van harte uitgenodigd om op 21 januari 2023 vanaf 15u gezamenlijk een wandeling te maken over Landgoed Bleijendijk te Vught, waarbij BPG-medebestuurslid en eigenaar van het landgoed, Herma Winnemuller, tekst en uitleg zal geven bij het gebied. 

Gaan we elkaar dan ontmoeten, dames? Dochters zijn uiteraard ook van harte welkom!

Stuur even een berichtje naar info@bleijendijk.nl als u erbij bent of bel Herma op 06 16 87 70 52.

Tot dan! 

Anne-Marie Majoie l BPG Regioadviseur/Projectmedewerker

Herma Winnemuller l BPG bestuurder

Kennismakingsbezoek Henry Meijdam, nieuwe voorzitter FPG, aan Brabant

Afgelopen maand hebben afgevaardigden van het bestuur van BPG kennis mogen maken met Henry Meijdam, de nieuwe voorzitter van de FPG. We mochten Henry welkom heten op Landgoed Velder, alwaar wij gastvrij werden ontvangen door de eigenaren van Landgoed Velder, Frans en Vic van Boeckel. Tijdens het bezoek vertelde Frans van Boeckel over de ontstaansgeschiedenis van Landgoed Velder, waarna we uitgebreid zijn rondgeleid over het asielzoekerscentrum dat tijdelijk op het evenemententerrein van het landgoed is gevestigd (zie ook verder in deze nieuwsflits). Na deze rondleiding hebben Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter BPG) en Frederik de Bruijne (penningmeester BPG) Henry bijgepraat over de uitdagingen voor grondeigenaren in Brabant.  

Nieuws uit de provincie

Brabant versnelt aanpak stikstof met 70 miljoen van het Rijk

Vooruitlopend op het zogenaamde ‘transitiefonds landelijk gebied en natuur’ krijgt de Provincie Noord-Brabant 70 miljoen euro om de Brabants aanpak stikstof te versnellen. De provincie kan met deze steun binnen 2 jaar enkele voor Brabant belangrijke onderdelen uit het stikstofvraagstuk en verbetering van de kwaliteit van de natuur en water versneld aanpakken. Klik hier voor meer informatie op de website van de Provincie.

Opening ‘Groenloket’ Noord-Brabant

Op 16 november is officieel het Noord-Brabantse ‘Groenloket’ geopend. Middels dit loket, met ondersteuning van onder andere BPG en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer, kunnen particulieren en grondeigenaren inzage krijgen of hun grond in aanmerking komt voor een provinciale subsidie die op een of andere manier te maken heeft met het ontwikkelen van natuur in het buitengebied van Brabant. Het loket en meer informatie over het loket is te vinden via deze link.

Leden in het nieuws

Opvang van 450 vluchtelingen op Landgoed Velder

Op Landgoed Velder worden van 1 november tot half februari 450 vluchtelingen gehuisvest. De vluchtelingen werden eerder opgevangen in Ter Apel. Met name gezinnen worden op het landgoed opgevangen. Klik hier voor de link naar een nieuwsartikel over dit onderwerp.

Ander nieuws

Afdronk Algemene Ledenvergadering BPG van 12 november

Op een prachtige najaarsdag vond de traditionele najaars-ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabants plaats. Leden waren deze editie te gast op het landgoed van de familie Zeeman; landgoed Wellenseind. Presentaties waren er van Monique Leesberg (voorzitter ANV Kempenland), Erik de Ridder (Watergraaf waterschap De Dommel) en Lex Peeters (manager landgoed Wellenseind). Na afloop van de presentaties hebben leden een prachtige wandeling gehad over het terrein. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag.

De volgende ALV vindt plaats begin 2023. Tijdens deze ALV wordt de begroting en het werkplan van BPG voor 2023 gepresenteerd. Leden ontvangen spoedig een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het ontmoetingscentrum Voor Anker op Landgoed Wellenseind

Kennisconferentie Omgaan met Extreem weer in Zuid-Nederland

Tijdens de Kennisconferentie Omgaan met Extreem weer in Zuid-Nederland, dat op 20 oktober in Eindhoven heeft plaatsgevonden, hebben Bibian van Rijckevorsel (oud-bestuurder BPG/bestuur FPG) en René de Bont (regiocoördinator BPG) een workshop gehouden waarbij de volgende vraag centraal stond: ‘wat speelt er bij het klimaatrobuust maken van Brabantse Landgoederen?’ Belangrijke uitkomsten van de workshop zijn onder andere: landgoedeigenaren hebben zorgen over wat klimaatverandering voor hen betekent (1) en de bekende knelpunten ten aanzien van droogte en wateroverlast maken niet (voldoende) onderdeel uit van plannen die dergelijke knelpunten moeten aanpakken. Een samenvatting van de conferentie is hier te lezen.

René de Bont tijdens de workshop

Subsidiemogelijkheden voor niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er subsidiemogelijkheden voor eigenaren van landbouwgrond die mee willen helpen aan het ontwikkelen van meer biodiversiteit en een beter klimaat. Bijvoorbeeld door te investeren in het verbeteren van de grondwaterstand of in nieuwe landschapselementen. Klik hier voor meer informatie en voor het aanvragen van de subsidie.

Nieuwe subsidieregeling Natuur per 15 december

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de nieuwe subsidieregeling ‘Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant’ vastgesteld. Deze nieuwe regeling is ingegaan op 15 december 2022. De belangrijkste wijzigingen in de subsidieregeling zijn: tijdelijke stop subsidies provinciaal Natuurnetwerk Brabant (NNB) (1), versnelling voor natuurherstel stikstofgevoelige Natura2000 (2) en geen subsidies meer beschikbaar buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) (3). Het subsidieplafond voor het provinciaal Natuurnetwerk Brabant wordt op vooralsnog op 0 euro gezet. Klik hier voor meer informatie.

Zwanenbroederslezing 2022

Op 11 december heeft de jaarlijkse Zwanenbroederslezing plaatsgevonden in de Grote Kerk in Den Bosch. Dit jaar werd de lezing gehouden door Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme. Als Klimaatgezant is hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de mondiale klimaatdiplomatie en belast met het ophogen van internationale klimaatambities en het vinden van gedragen oplossingen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de regeneratieve kracht van onze planeet te versterken. Als Klimaatgezant hield Jaime een buitengewoon interessante lezing onder de titel ‘DE WERELD IN DIALOOG MET HET KLIMAAT’. Na de lezing vond er een paneldiscussie plaats. De voorzitter van BPG Vereniging Landelijk Brabant, Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, nam  deel aan de paneldiscussie. Meer informatie over de Zwanenbroederslezing van 2022 is te vinden op deze pagina.

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nam deel aan de paneldiscussie

Overig

Kadotip: boek De Groene Mannen

Zoekt u een leuk cadeautje en wilt u de natuur steunen? Natuurinspecteur Jan Kleijer, heeft een leuk boekje geschreven waarin mens en dier van alles mee maken in de natuur. De verhaaltjes zijn gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen en in ieder verhaaltje is een leuke twist gegeven doordat er een fabel in verwerkt is. Verder staat er na ieder verhaaltje een interessant weetje over het onderwerp en bij ieder verhaaltje staan leuke illustraties van Charlotte Silooy. Bovendien steunt u de natuur, doordat een deel van ieder verkocht boekje gedoneerd wordt aan het Buitenfonds. 

Kortom een leuk en leerzaam boekje voor jong en oud.

Te bestellen voor 14,95 inclusief verzendkosten door een e-mail te sturen naar: 

Mailadres: degroenemannen@gmail.com

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

  • 13 maart: ALV BPG Vereniging Landelijk Brabant
  • 15 april: Landgoeddag FPG
  • 17 juni: ALV FPG