Nieuwsflits BPG juni 2022

ALV BPG – dinsdag 21 juni 2022

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 juni aanstaande. Wij zijn van harte welkom op Kasteel De Strijdhoef te Udenhout. Gedeputeerde Roijackers komt vertellen over het natuurbeleid van de provincie. Bekijk hier het volledige programma van de bijeenkomst.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan projecten@landelijkbrabant.com.

 

Uw bestuur in de praktijk

DOOR HERMA WINNEMULLER.  Sinds November 2021 neem ik als bestuurder van BPG deel aan verschillende ‘groene’ overlegstructuren. Zo ook het ‘Natuurbeschermingsoverleg’. Hierin neemt BPG deel, naast Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieufederatie en IVN, om ook het geluid te laten horen hoe particuliere natuurgrondeigenaren tegen de ontwikkelingen in de groene sector aankijken

De verschillende TBO’s lopen vaak tegen dezelfde problematiek aan als particulieren qua regelgeving, maar hebben soms ook een volledig andere benadering doordat ze, in mijn ogen, wat verder van de grond afstaan. Het is immers niet hun eigen (familie)bezit. Dat neemt niet weg dat TBO’s ook de stem van de natuur laten horen. Samen voorkomen we dat er al te licht over natuur gedacht wordt en verstedelijking zonder pardon op natuurgrond wordt gepland. Men maakt zich hard voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en waakt over acties vanuit de overheid of het bedrijfsleven die daar afbreuk aan doen. Het woord onteigening of volledige schadeloosstelling rolt daarbij dan nogal eens over tafel en daarvoor moeten we mijns inziens toch kijken of er niet andere wegen te bewandelen zijn dan mensen hun grond ‘afpakken’. Daar zijn de collega’s binnen dat gremium zich overigens ook wel van bewust.

Het is prachtig dat we in ieder geval met elkaar om tafel zitten en zo elkaar kunnen tippen en informeren over wat er speelt en voor welke regio binnen Brabant dat aan de orde is. Zo kunnen ook onze leden goed en eventueel individueel geïnformeerd worden over wat er speelt op en nabij hun gronden.

Personalia

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

Nieuws uit de provincie

Input leveren op het natuurbeleid van de provincie? 

Dien een zienswijze in op het nieuw beleidskader Natuur! Dit jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen en particuliere natuurterreinen. Bovendien wordt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen gezocht, ook buiten de natuurgebieden.

Het ontwerp-beleidskader is gereed en ligt ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast.

Provinciale Staten gaan het Beleidskader Natuur uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie: Op de website leest u meer over het ontwerp-beleidskader.

Gedeputeerde bij ALV BPG over nieuw beleidskader Natuur

In onze nieuwsflits vindt u ook de uitnodiging voor de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant. Er is ook een openbaar deel. Daarbij  komt gedeputeerde Hagar Roijackers het nieuwe beleidskader Natuur toelichten. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om direct met de gedeputeerde in gesprek te gaan over het nieuwe beleidskader.

Boeren mogen straks niet meer beregenen in de Peel

Omroep Brabant – 18 mei 2022

Boeren hebben straks een vergunning nodig voor het beregenen van hun land in de Peel. Dat hebben de provincies Brabant en Limburg recent bekendgemaakt. Nu hebben boeren nog geen vergunning nodig voor het beregenen. Samen met de waterschappen werken de provincies aan een overgangsperiode van twee jaar, zodat agrariërs tijd krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. Verder lezen…

Subsidie voor boscompensatie opengesteld

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden. Verder lezen…

Brabant investeert fors in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant bijna € 4,2 miljoen in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en het onderhoud van molens. De provincie vindt het belangrijk om het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Verder lezen…

 

Agenda