Vacature voor Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Vacature voor Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Vacature

voor een

Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Werk je graag mee aan een levendige vereniging? Organiseer jij graag op eigen kracht evenementen over maatschappelijk relevante thema’s? Initieer je graag relevante projecten en voer je die ook nog graag uit? Heb je affiniteit met belangenbehartiging? Heb je altijd al op de mooiste plekken van Nederland willen komen? Ben je sociaal, mensgericht en heb je een hart voor verenigingswerk? Werk je graag in Gelderland en Noord-Brabant? Lees dan gauw verder!

Wie ben jij?

Je bent minimaal HBO opgeleid, met een accent op natuur, cultuur, landbouw of buitengebied – Je hebt affiniteit met onze doelgroep – Je hebt van nature een goed overzicht en kan structureren – Je bent goed in samenwerken en mensen met elkaar verbinden – Daarnaast vraagt de functie sterke communicatieve vaardigheden, verenigingsgevoel, politieke sensitiviteit en een energieke, ondernemende houding. Affiniteit met lobby en belangenbehartiging is handig, kennis van projectmatig werken en organisatietalent noodzakelijk. Ervaring met het zelfstandig organiseren van evenementen stellen we ook zeer op prijs.

Wie zijn wij?

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is de vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen. Onze leden zijn verantwoordelijk voor zo’n 200.000 hectare grond en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en recreatiemogelijkheden.

Onze vereniging bundelt hun krachten en staat voor collectieve belangenbehartiging, een sterk en inspirerend netwerk en het delen van kennis. Dat doen we landelijk in FPG en provinciaal met onze provinciale verenigingen.

We werven nu voor uitbreiding en provinciale versterking voor het ondersteunen van het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) en de BPG Vereniging landelijk Brabant.

Wat houdt je werk in?

Samen met collega’s en vrijwillige bestuurders ben je aan de slag voor het versterken van een levendige en actieve vereniging. Daarvoor doe je aan verenigingszaken, projecten en collectieve belangenbehartiging.

Je bent veel bezig met verenigingszaken. Denk daarbij aan het opzetten van een programma voor en organiseren van ledenbijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld een verkiezingsdebat. Daarnaast gaat het om ledenwerving en onderhouden van de website en social-media.

Steeds vaker doen wij ook projecten. Concrete projecten met onze leden die nu lopen gaan over natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, duurzaam bodembeheer, bosbouw en over mogelijkheden voor natuurrealisatie door particuliere eigenaren. Vaak gaat het daarbij om kennisdeling.

Bij belangenbehartiging ondersteun je onze bestuursleden en overleg op het provinciehuis. Daarbij gaat het over provinciale onderwerpen op het terrein van landbouw, bos- en natuur, pacht en eigendom.

In wat voor team kom je terecht?

Je werkt vanuit ons kantoren in Ede/Wageningen en Almkerk in nauwe samenwerking met je directe collega’s en de bestuurders van GPG en BPG, ook is vanuit huis werken bij ons niet ongewoon. Je komt in een gezellig team met 12 collega’s van alle leeftijden, maar vooral twintigers en begin dertigers. We zijn allemaal regelmatig op pad en ook jij zal niet alleen achter je pc te vinden zijn. Elke dinsdag lunchen we met zijn allen in Ede/Wageningen we hebben regelmatig leuke uitjes.

Wat bieden wij jou?

Een gevarieerde baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid – De mogelijkheid om op prachtige plekken op landgoederen te komen – Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling – Een marktconform salaris, op basis van je ervaring – Een divers netwerk en gezellige collega’s!

Interesse?

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail op fpg@grondbezit.nl. Wil je daarbij vermelden waar je onze vacature hebt gevonden? Sluitingsdatum is 30 juli a.s.

Nadere informatie kan worden ingewonnen via ons secretariaat op tel. 0318-578 550. Sollicitaties ontvangen wij graag via fpg@grondbezit.nl .

Zie hieronder voor meer informatie over:

 

BPG-nieuwsflits juli

BPG-nieuwsflits juli

Agenda

Bibian van Rijckevorsel (r) benoemd als bestuurder van Waterschap de Dommel.
 • Op de Algemene ledenvergadering van 3 september op Kasteel Heeze komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, het invoeren van een Raad van Advies en een presentatie rondom NSW en fiscaliteiten. Leden kunnen aan de ALV ook via een videostream deelnemen.
 • Gedeputeerden De Bie en Smit brengen werkbezoek aan Landgoed Zwijnsbergen, in het kader van het klimaatrobuust maken van landgoederen.
 • In augustus een werkbezoek met gedeputeerde Lemkes-Straver, waarbij de ontwikkelingen in de landbouw, het inzetten op actief beheer m.b.t. wolven via een Wolvencommissie, het natuurnetwerk en de extra bosaanplant op de agenda staan.

Ondernemer en eigenaar Landgoed Jachthuis Schijf Cees de Bruin is overleden

Bibian van Rijckevorsel benoemd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel

Aanvragen Subsidie drugsafval

Wolvenplatform in Noord-Brabant opgericht

Kwalitatieve versterking en uitbreiding van natuurgebied Goirle

 • De overeenkomst voor de herinrichting van het Beekdal Nieuwe Leij is ondertekend. Door de verbetering van het Beekdal worden ecologie, landschap, waterhuishouding en recreatie versterkt. Een samenwerking tussen de familie van Puijenbroek, Waterschap De Dommel en de gemeente Goirle.

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied?

 

De BPG nieuwsflits van juli kunt u hier downloaden

 • En kijk hier voor eerdere nieuwsflitsen.

BPG-nieuwsflits juni

BPG-nieuwsflits juni

Nieuwsflits juni

In de BPG-Nieuwsflits van juni wordt de aandacht gevraagd voor:

Van de bestuurstafel

 • De volgende ALV wordt – met inachtneming van de nieuwe Corona-eisen van Sociale Afstand  – gehouden op donderdagavond 3 september op Kasteel Heeze.

 

Impressie van een zomerse BPG-landgoedtafel bijeenkomst in Noord-Brabant
 • Bij  wijze van proef wordt er een aantal  regionale bijeenkomsten (Landgoedtafels) georganiseerd. Leden en andere landgoedeigenaren kunnen elkaar in kleine groepen van ca. 10 personen  ‘aan de keukentafel’ informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
 • Via de provincie wordt samen met de achterban ingezet op realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) en op uitbreiding van het bosareaal.
 • Voor de komende jaren wordt gezocht voor ondersteuning van eigenaren om het watersysteem per beekdal en in de haarvaten per eigenaar op orde te brengen, ook rekening houdend met de toenemende droogte problematiek.
 • De samenwerking met Van Gogh Nationaal park wordt afgestemd met de belangstellende leden in het gebied, met voorzitter Yvo Kortmann en met de projectleider Brabant bodem.
 • Begin juni start BPG een ledentevredenheidsonderzoek

Voorstel voor een Brabantse Wolvencommissie

 • BPG heeft aan gedeputeerde Lemkes-Straver voorgesteld om naar het voorbeeld van Gelderland een Wolvencommissie te starten.

Vacatures Waterschap de Dommel

 • Er is een vacature voor 1 van de 2 groen geborgde zetels in Waterschap de Dommel.

Update Coronamaatregelen

 • Vanuit BPG hebben Liesbeth Hermanussen-Thijssen en René de Bont input geleverd om tot werkbare landelijke protocollen te komen. In de nieuwsbrief treft u de relevante links aan.

Oproep aan BPG-leden in stroomgebied Brabantse Delta

Het waterschap Brabantse Delta nodigt BPG-leden uit om inbreng te leveren voor de plannen voor de komende jaren, zoals het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027.

BPG-nieuwsflits van mei

BPG-nieuwsflits van mei

De BPG-nieuwsflits van mei is uit, met berichten over:

Bib van Rijckevorsel tijdens een ledenvergadering van BPG in 2019.

Het overlijden van Jhr. Bib van Rijckevorsel van Landgoed Beukenhorst in Vught.

Felicitaties aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten.

In de brief aan het College van GS van de provincie Noord-Brabant gaat het bestuur van BPG in op de thema’s ruimte en wonen, natuur en landbouw, water en bodem, veiligheid, vrije tijd en erfgoed. Met een uitnodiging om met elkaar kennis te maken en over deze onderwerpen te spreken.

Een goed voorbeeld van hoe met Coronamaatregelen wordt omgegaan op landgoed de Bartendonk in Beers.

“Vanwege het Coronavirus is het tot 1 juli 2020 alleen mogelijk om te verblijven in onze Trekkershutten, kampeerplaatsen met privé sanitair of met een kampeermiddel met eigen sanitair.”

En een update over het proces Regionale Energie Strategie (RES)

De planning van het Nationaal Programma RES is in verband met de corona-maatregelen aangepast.

 

‘De anderhalve meter samenleving’: voorbereiding veilige opstart buitengebied

‘De anderhalve meter samenleving’: voorbereiding veilige opstart buitengebied

BPG heeft haar leden in het buitengebied met publieke (groene) verdienmodellen gevraagd welke maatregelen zij nodig achten in deze Coronatijden. Onder welke voorwaarden kunnen de parken, kastelen, landschapscampings, golfbanen, horeca, zorgboerderijen etc. weer bezocht worden? BPG zal hun belangen behartigen en hun suggesties meenemen in het overleg met partners en overheden.

Op 28 april as zal het kabinet nieuwe regels bekendmaken. Voor vele van de BPG-leden met (groene) verdienmodellen is dat opnieuw een spannend moment.

Het BPG-bestuur heeft aan haar leden gevraagd wat zij kunnen doen om bezoekers veilig te ontvangen. Welke protocollen kan BPG aan de overheid / veiligheidsregio voorleggen?

Juist het platteland met haar activiteiten biedt mogelijkheden vanwege de ruimte. BPG-leden zien mogelijkheden om bezoekers op een verantwoorde manier de broodnodige ruimte te kunnen bieden. De centrale vraag blijft daarbij op welke wijze het economische verdienmodel van de getroffen landgoederen in stand kan worden gehouden.

Suggesties landgoederen gevraagd

Het bestuur roept op vragen en suggesties aan haar door te geven. Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen zijn wellicht andere looproutes en extra voorzieningen nodig. BPG zoekt voorbeelden van goede Corona-protocollen en tips hoe verantwoord en met respect weer bezoekers kunnen worden ontvangen.

Landgoedeigenaren die in de knel zitten is ook gevraagd contact op te nemen, zodat BPG hun problemen kan voorleggen aan overheden en partner-organisaties zoals de Manifestpartners, Recron en Erfgoed Brabant.

Corona impactloket voor Brabants erfgoed

Erfgoed Brabant brengt in samenwerking met Brabantse (erfgoed-) organisaties, specifiek voor de Erfgoedsector de noden en behoeften in het veld in kaart. Het doel hiervan is het vinden van mogelijke (aanvullende) oplossingen. Vgl. Corona Impact Loket Erfgoed.

Ook op de landelijke FPG-website is meer relevante informatie voor eigenaren te vinden.