‘De anderhalve meter samenleving’: voorbereiding veilige opstart buitengebied

BPG heeft haar leden in het buitengebied met publieke (groene) verdienmodellen gevraagd welke maatregelen zij nodig achten in deze Coronatijden. Onder welke voorwaarden kunnen de parken, kastelen, landschapscampings, golfbanen, horeca, zorgboerderijen etc. weer bezocht worden? BPG zal hun belangen behartigen en hun suggesties meenemen in het overleg met partners en overheden.

Op 28 april as zal het kabinet nieuwe regels bekendmaken. Voor vele van de BPG-leden met (groene) verdienmodellen is dat opnieuw een spannend moment.

Het BPG-bestuur heeft aan haar leden gevraagd wat zij kunnen doen om bezoekers veilig te ontvangen. Welke protocollen kan BPG aan de overheid / veiligheidsregio voorleggen?

Juist het platteland met haar activiteiten biedt mogelijkheden vanwege de ruimte. BPG-leden zien mogelijkheden om bezoekers op een verantwoorde manier de broodnodige ruimte te kunnen bieden. De centrale vraag blijft daarbij op welke wijze het economische verdienmodel van de getroffen landgoederen in stand kan worden gehouden.

Suggesties landgoederen gevraagd

Het bestuur roept op vragen en suggesties aan haar door te geven. Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen zijn wellicht andere looproutes en extra voorzieningen nodig. BPG zoekt voorbeelden van goede Corona-protocollen en tips hoe verantwoord en met respect weer bezoekers kunnen worden ontvangen.

Landgoedeigenaren die in de knel zitten is ook gevraagd contact op te nemen, zodat BPG hun problemen kan voorleggen aan overheden en partner-organisaties zoals de Manifestpartners, Recron en Erfgoed Brabant.

Corona impactloket voor Brabants erfgoed

Erfgoed Brabant brengt in samenwerking met Brabantse (erfgoed-) organisaties, specifiek voor de Erfgoedsector de noden en behoeften in het veld in kaart. Het doel hiervan is het vinden van mogelijke (aanvullende) oplossingen. Vgl. Corona Impact Loket Erfgoed.

Ook op de landelijke FPG-website is meer relevante informatie voor eigenaren te vinden.