BPG-nieuwsflits juni

Nieuwsflits juni

In de BPG-Nieuwsflits van juni wordt de aandacht gevraagd voor:

Van de bestuurstafel

  • De volgende ALV wordt – met inachtneming van de nieuwe Corona-eisen van Sociale Afstand  – gehouden op donderdagavond 3 september op Kasteel Heeze.

 

Impressie van een zomerse BPG-landgoedtafel bijeenkomst in Noord-Brabant
  • Bij  wijze van proef wordt er een aantal  regionale bijeenkomsten (Landgoedtafels) georganiseerd. Leden en andere landgoedeigenaren kunnen elkaar in kleine groepen van ca. 10 personen  ‘aan de keukentafel’ informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
  • Via de provincie wordt samen met de achterban ingezet op realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) en op uitbreiding van het bosareaal.
  • Voor de komende jaren wordt gezocht voor ondersteuning van eigenaren om het watersysteem per beekdal en in de haarvaten per eigenaar op orde te brengen, ook rekening houdend met de toenemende droogte problematiek.
  • De samenwerking met Van Gogh Nationaal park wordt afgestemd met de belangstellende leden in het gebied, met voorzitter Yvo Kortmann en met de projectleider Brabant bodem.
  • Begin juni start BPG een ledentevredenheidsonderzoek

Voorstel voor een Brabantse Wolvencommissie

  • BPG heeft aan gedeputeerde Lemkes-Straver voorgesteld om naar het voorbeeld van Gelderland een Wolvencommissie te starten.

Vacatures Waterschap de Dommel

  • Er is een vacature voor 1 van de 2 groen geborgde zetels in Waterschap de Dommel.

Update Coronamaatregelen

  • Vanuit BPG hebben Liesbeth Hermanussen-Thijssen en René de Bont input geleverd om tot werkbare landelijke protocollen te komen. In de nieuwsbrief treft u de relevante links aan.

Oproep aan BPG-leden in stroomgebied Brabantse Delta

Het waterschap Brabantse Delta nodigt BPG-leden uit om inbreng te leveren voor de plannen voor de komende jaren, zoals het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027.